moja niepodległa
pokaz koszyk
rozwiń menu

Książki o służbach specjalnych


okładka książki - Tajni księża. Historia nielegalnego pobytu słowackich werbistów w Polsce w latach 1957-1964. Seria: Monografie. Tom 174

okładka książki - Obserwacja w służbie SB. Studia i szkice (+ DVD)

okładka książki - Black Box. Wywiad jako instrument transferu technologii i wsparcia decyzji ekonomicznych w PRL 1955–1990

okładka książki - Utrwalacze władzy ludowej. Kadry powiatowego aparatu bezpieczeństwa w Lubinie w latach 1945–1975

okładka książki - Aparat Bezpieczeństwa na Pomorzu Zachodnim w latach 1945-1956. Organizacja – ludzie – działalność

okładka książki - Urząd Bezpieczeństwa w Tomaszowie Lubelskim w latach 1944-1956

okładka książki - Leksykon bezpieki. Kadra kierownicza aparatu bezpieczeństwa 1944-1956. Tom II

okładka książki - Rok pierwszy. Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w województwie białostockim (sierpień 1944 – lipiec 1945). Seria: Dokumenty

okładka książki - Aparat bezpieczeństwa w województwie poznańskim 1945–1956. Wybrane kierunki i metody (dokumenty). Seria: Dokumenty. Tom 68

okładka książki - Kontekst konspiracyjny. Literatura a służba bezpieczeństwa w NRD. Seria: Dziennikarze. Twórcy. Naukowcy

okładka książki - Aparat bezpieczeństwa. Studia nad działalnością i metodami pracy

okładka książki - Służba Bezpieczeństwa wobec przemian politycznych w latach 1988-1990

okładka książki - Wojewódzki Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w Olsztynie. Struktury - kadry - działalność

okładka książki - Rozkaz nr 001353. Operacja proskrypcyjna NKWD 1939-1941. Nieznane dokumenty z archiwów służb specjalnych. Seria: Polska i Ukraina w latach trzydziestych – czterdziestych XX wieku. Tom 10

okładka książki - Instrukcje i przepisy wywiadu cywilnego PRL z lat 1953-1990. Seria: Dokumenty

okładka książki - Leksykon bezpieki. Kadra kierownicza aparatu bezpieczeństwa 1944-1956. Tom I

okładka książki - Organ ładu i spokoju w rękach demokracji... Aparat bezpieczeństwa w powiecie nowosądeckim w latach 1945-1975

okładka książki - Raporty polskie Stasi 1981-1989. Tom 1. W przededniu stanu wojennego: czerwiec-grudzień 1981

okładka książki - W służbie bezpieczeństwa stolicy. Służba Bezpieczeństwa Komendy MO m.st. Warszawy i Komendy Stołecznej MO w latach 1956-1975

okładka książki - Nieznane instrukcje wytyczne okólniki Departamentu V Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego dotyczące ruchu ludowego i niezależnych działaczy ludowych w latach 1945-1954

Strona 1 z 3 : 123...ostatnia» (48 pozycji)