pokaz koszyk
»
»
»
I Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ Solidarność. Stenogramy. Tom 1. I tura
książka:

I Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ Solidarność. Stenogramy. Tom 1. I tura

Dane szczegółowe:
Wydawca: Instytut Pamięci Narodowej, IPN
Rok wyd.: 2011
Oprawa: twarda
Ilość stron: 1072 s.
Wymiar: 180x245 mm
EAN: 9788376292878
Data: 2011-10-17
Cena: 40.99  Cena wydawcy: 56.00 zł Oszczędzasz: 15.01 do koszyka pozycja dostępna Wyślemy w czasie: 24 h

I Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ Solidarność. Stenogramy. Tom 1. I tura - Grzegorz Majchrzak, Jan M. Owsiński, Bartosz Kaliski - opis książki:

Współwydawca: Stowarzyszenie Archiwum Solidarności Dodatek do książki stanowią dwie płyty: 1. I Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ Solidarność. Nagrania, t. 1 I tura 2. I Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ Solidarność. Biuletyn Zjazdowy, nr 1, 2, 3 I Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ "Solidarność odbył się w dwu turach (w dniach 510 września oraz 26 września 7 października 1981 r.) w Gdańsku, w hali sportowo-widowiskowej Olivia. Wydarzenie to, żywe do dziś we wspomnieniach setek jego uczestników, pozostawiło po sobie wiele dokumentów. Wśród najważniejszych wskazać należy niewątpliwie prezentowany w niniejszym tomie pełny stenogram obrad, znany dotychczas jedynie z wyciągów, omówień i skrótów, publikowanych przez prasę związkową jeszcze w trakcie zjazdu. Trzydzieści lat temu świadkowie i uczestnicy I KZD mieli świadomość obserwowania czegoś wyjątkowego, udziału w wielkim święcie demokracji i wolności, i to nie tylko z uwagi na jego skalę i medialną oprawę. Również ci, którzy nie obserwowali zjazdu bezpośrednio i śledzili go z oddali, pozostawali pod wielkim wrażeniem wagi obrad związkowej konstytuanty, mając poczucie, że oto po raz pierwszy od dawna obradują nie oni, lecz swoi.

Książka I Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ Solidarność. Stenogramy. Tom 1. I tura - oprawa twarda - Wydawnictwo Instytut Pamięci Narodowej, IPN.

Książka posiada 1072 stron i została wydana w 2011 r.

Spis treści:

Bartosz Kaliski – ZJAZD „SOLIDARNOŚCI” – FAKTY I KONTEKSTY
WPROWADZENIE
NOTA EDYTORSKA
STENOGRAMY OBRAD I TURY I KRAJOWEGO ZJAZDU DELEGATÓW
NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”
Plan sali obrad

Pierwszy dzień obrad I tury I Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ „Solidarność” – 5 września 1981 r.

• Otwarcie obrad – przemówienie Lecha Wałęsy
• Wybór Komisji Skrutacyjnej do Głosowań Jawnych
• Sposób zliczania głosów w głosowaniu jawnym
• Wybór Prezydium Zjazdu
• Wybór przewodniczącego Prezydium I KZD
• Przyjęcie formuły głosowań jawnych, wybór Komisji Mandatowo-Wyborczej
• Wystąpienie ministra Stanisława Cioska – rządowe posłanie do I KZD
• Wystąpienia przedstawicieli międzynarodowych central związkowych
• Uchwała I KZD w sprawie zwiększenia nakładu „Tygodnika Solidarność”
• Wystąpienia przedstawicieli zagranicznych związków zawodowych
• Ukonstytuowanie się Komisji Mandatowo-Wyborczej, komunikat nr 1 komisji
• Sprawa konfliktu olsztyńskiego
• Głosowanie nad tekstem teleksu delegatów I KZD do załogi Olsztyńskich Zakładów Graficznych
• Ustalenie porządku obrad
• Określenie kworum
• Wystąpienie Jana Kułaja – przewodniczącego NSZZ RI „Solidarność”
• Wystąpienia przedstawicieli zagranicznych związków zawodowych
• Konferencja prasowa rzecznika prasowego KKP
• Wybór rzecznika prasowego I KZD, sprawa udostępniania materiałów z I KZD TVP
• Sprawa dopuszczenia ekip TVP do zjazdu
• Komunikat Krajowej Komisji Wyborczej
• Protokół Komisji Mandatowo-Wyborczej 5 września 1981 r.
• Przyjęcie porządku obrad I tury I KZD
• Wybór Komisji Uchwał i Wniosków
• Zatwierdzenie regulaminu obrad I KZD
• Głosowanie nad sposobem przyjęcia regulaminu, przyjęcie rozdziału I regulaminu obrad
• Przyjęcie rozdziału II regulaminu obrad
• Przyjęcie rozdziału III regulaminu obrad
• Przyjęcie rozdziału IV regulaminu obrad
• Ukonstytuowanie się Komisji Uchwał i Wniosków
• Przyjęcie rozdziału V regulaminu obrad
• Sprawa oświadczenia Regionu Bydgoskiego dotyczącego umorzenia sprawy bydgoskiej
• Wybór Komisji Statutowej

Drugi dzień obrad I tury I Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ „Solidarność” – 6 września 1981 r.

• Informacja o porządku obrad drugiego dnia I tury I KZD, wybór Komisji Statutowej
• Powołanie Komisji Statutowej
• Sprawa spornego zapisu w regulaminie obrad dotyczącego liczby głosów niezbędnych do odwoływania przyjętych uchwał
• Uchwała w sprawie włączenia kazania ks. Józefa Tischnera do dokumentów zjazdu
• Wybór Komisji Statutowej, ustalenie liczebności komisji
• Zaproszenie przedstawicieli Związku Literatów Polskich na zjazd
• Wystąpienie przedstawiciela austriackich związków zawodowych
• Sprawozdanie Krajowej Komisji Porozumiewawczej
• Kwestia umorzenia śledztwa w sprawie bydgoskiej
• Wystąpienie przedstawiciela duńskich związków zawodowych
• Propozycje uchwał zjazdu przedstawione przez Komisję Uchwał i Wniosków
• Wystąpienie Andrzeja Wajdy
• Wystąpienie przedstawiciela japońskich związków zawodowych
• Protokół nr 2 i komunikat nr 2 Komisji Mandatowo-Wyborczej, w tym sprawa 4 mandatów Regionu Zielona Góra
• Wystąpienie Stanisława Matyi
• Powołanie Komisji Programowej
• Dyskusja programowa i nad sprawozdaniem KKP
• Wystąpienie przedstawiciela jugosłowiańskich związków zawodowych
• Dyskusja programowa i nad sprawozdaniem KKP – ciąg dalszy
• Powoływanie Komisji Programowej
• Ukonstytuowanie się Komisji Statutowej, tryb pracy nad zmianami w statucie
• Głosowanie dotyczące odbierania głosu mówcy przez podnoszenie mandatów
• Wystąpienie przedstawiciela niemieckich związków zawodowych
• Odpowiedź Wałęsy na zarzut, że nie uczestniczy w obradach KZD
• Dyskusja programowa i nad sprawozdaniem KKP – ciąg dalszy
• Wystąpienie Jerzego Rogali-Lewickiego – NSZZ „Solidarność” Rzemiosła Indywidualnego
• Przedstawienie projektów uchwał przez Komisję Uchwał i Wniosków
• Wystąpienie przedstawiciela szwedzkich związków zawodowych
• Wystąpienie Stefana Bratkowskiego
• Sprawa mszy polowej w Hali „Olivia”
• Projekty uchwał przedstawione przez Komisję Uchwał i Wniosków
• Komunikat Komisji Programowej
• Sprawa mszy polowej w Hali „Olivia” – ciąg dalszy
• Wystąpienie Klemensa Szaniawskiego
• Projekt uchwały o samorządzie przedstawiony przez Komisję Uchwał i Wniosków

Trzeci dzień obrad I tury I Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ „Solidarność” – 7 września 1981 r.

• Porządek obrad, propozycja trybu obrad nad zmianami w statucie
• Przedstawienie trybu pracy nad statutem przez Komisję Statutową
• Przedstawienie trybu pracy Komisji Programowej
• Dyskusja i głosowanie dotyczące ankiety przygotowanej przez Komisję Statutową
• Propozycje uchwał przygotowane przez Komisję Uchwał i Wniosków
• Ciąg dalszy dyskusji nad ankietą przygotowaną przez Komisję Statutową
• Sprawa preambuły statutu
• Przedstawienie dwóch projektów uchwały w sprawie samorządu i dyskusja nad nimi
• Komunikat Komisji Uchwał i Wniosków w sprawie uchwały o samorządzie – dyskusja
• Protokół nr 3 Komisji Mandatowo-Wyborczej
• Propozycje uchwał przedstawione przez Komisję Uchwał i Wniosków, w tym sprawa 13. zespołu Komisji Programowej
• Ciąg dalszy dyskusji nad statutem
• Koniec dyskusji nad ankietą przygotowaną przez Komisję Statutową, autopoprawki komisji, głosowanie
• Głosowanie dotyczące liczby zespołów problemowych Komisji Programowej, sprawa 13. zespołu
• Konferencja prasowa rzecznika prasowego I KZD
• Przyjęcie sprawozdania Krajowej Komisji Wyborczej
• Prezentacja proponowanego trybu pracy Komisji Programowej
• Ciąg dalszy głosowania dotyczącego ankiety Komisji Statutowej

Czwarty dzień obrad I tury I Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ „Solidarność” – 8 września 1981 r.

• Przedstawienie projektów uchwał przez Komisję Uchwał i Wniosków
• Uchwała dotycząca samorządów pracowniczych
• Dyskusja dotycząca przygotowania wstępnych tez programowych
• Głosowanie dotyczące Posłania
• Informacja prasowa rzecznika prasowego I KZD
• Protokół nr 4 Komisji Mandatowo-Wyborczej
• Ustalenie porządku dalszej części obrad I tury i zasad prowadzenia obrad
• Projekty uchwał przedstawione przez Komisję Uchwał i Wniosków
• Ciąg dalszy dyskusji programowej – stanowiska regionów
• Projekty uchwał przedstawione przez Komisję Uchwał i Wniosków
• Ciąg dalszy dyskusji programowej – stanowiska regionów
• Uzupełnienie procedury przyjmowania uchwał zjazdu
• Projekty uchwał oraz deklaracji I KZD
• Sprawa autorstwa Posłania
• Ciąg dalszy dyskusji programowej – wystąpienia przedstawicieli regionów

Piąty dzień obrad I tury I Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ „Solidarność” – 9 września 1981 r.

• Przedstawienie trybu pracy nad zmianami w statucie
• Dyskusja nad zmianami w statucie, sprawa załącznika
• Przedstawienie zasad pracy Komisji Statutowej, dyskusja nad zmianami w rozdziale I statutu
• Głosowanie dotyczące rozdziału I statutu
• Dyskusja nad zmianami w rozdziałach II i III statutu
• Głosowanie dotyczące poprawek i wariantów statutu zgłoszonych z sali
• Sprawa tajnego głosowania dotyczącego łączenia stanowisk przewodniczącego różnych szczebli
• Informacja prasowa rzecznika I KZD
• Sprawa powołania Komisji Skrutacyjnej do Głosowań Tajnych
• Głosowanie dotyczące poprawek do rozdziałów II i III statutu
• Dyskusja nad rozdziałem IV statutu
• Przedstawienie przez Komisję Statutową poprawek do rozdziału IV statutu
• Dyskusja nad poprawkami do rozdziału IV statutu
• Prezentacja i głosowanie dotyczące zgłoszonych z sali propozycji dodatkowych wariantów zapisów rozdziału IV
• Głosowanie sondażowe dotyczące poprawek do rozdziału IV
• Głosowania dotyczące pięciu wariantów zmian w rozdziale IV statutu
• Komunikat o rozpoczęciu pracy przez TV BIPS
• Głosowanie sondażowe wariantów zapisów statutu dotyczących trybu wyboru Prezydium KK
• Głosowanie sondażowe wariantów zapisów statutu dotyczących Komisji Rewizyjnych
• Głosowanie sondażowe wariantów zapisów statutu dotyczących kadencji i sposobów zwoływania zjazdu krajowego i zjazdów regionalnych
• Zawieszenie głosowań dotyczących zmian w rozdziale IV statutu, przedstawienie propozycji zmian w rozdziałach V i VI
• Przedstawienie propozycji zmian w rozdziałach VII i VIII statutu
• Dyskusja nad propozycjami zmian w rozdziałach V, VI, VII, VIII I IX statutu
• Powrót do dyskusji nad paragrafem 13 statutu, czyli sprawą chłoporobotników
• Prezentacja i głosowanie zmian w paragrafach 29, 30, 31 statutu
dotyczących sekcji branżowych
• Przypomnienie trybu głosowania nad zmianami w statucie, powołanie Komisji Skrutacyjnej do Głosowań Tajnych
• Autopoprawki Komisji Statutowej do rozdziału V statutu
• Autopoprawki Komisji Statutowej do rozdziału VI statutu
• Autopoprawki Komisji Statutowej do rozdziałów VII i VIII statutu
• Głosowanie sondażowe nad zapisem w statucie dotyczącym statusu
prasy związkowej
• Głosowania sondażowe dotyczące wariantów zmian do rozdziału VIII statutu

Szósty dzień obrad I tury I Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ „Solidarność” – 10 września 1981 r.

• Informacja prasowa rzecznika prasowego I KZD, próba policzenia delegatów będących etatowymi pracownikami związku
• Wnioski Komisji Statutowej dotyczące statutu
• Komisja Statutowa przejmuje prowadzenie obrad
• Dyskusja nad wnioskami Komisji Statutowej dotyczącymi wyboru wiceprzewodniczących KK oraz niełączenia funkcji
• Głosowanie dotyczące poprawek do rozdziału IV statutu
• Protokół nr 6 Komisji Mandatowo-Wyborczej
• Pierwsze czytanie projektu uchwały dotyczącej samorządu terytorialnego
• Drugie czytanie deklaracji I KZD
• Dyskusja nad paragrafem 9 pkt 10 statutu
• Głosowanie nad zmianami w rozdziale V statutu
• Głosowanie nad zmianami w rozdziale VI statutu
• Głosowanie nad zmianami w rozdziale VII statutu
• Kwestia uprawnień Komisji Krajowej do ogłaszania strajku ogólnopolskiego
• Głosowanie nad zmianami w rozdziale VIII statutu
• Kwestia głosowań tajnych w sprawie łączenia funkcji i w sprawie załącznika do statutu
• Propozycje uchwał w sprawie reglamentacji artykułów deficytowych, samorządu terytorialnego oraz trybu wydawania paszportów i podwójnego obywatelstwa
• Wniosek o ponowne głosowanie nad paragrafem 36 statutu i wprowadzenie sformułowania: „prasa związkowa jest niezależna”
• Wniosek o wybranie na wstępie II tury zjazdu nowego prezydium i nowej Komisji Uchwał i Wniosków
• Kwestia przygotowania ordynacji wyborczej na II turę zjazdu
• Wnioski formalne
• Dyskusja nad deklaracją o podstawowych celach związku
• Drugie czytanie uchwały w sprawie reglamentacji artykułów deficytowych
• Uchwała – apel do zarządów regionów w sprawie ratyfikacji statutu
• Dyskusja dotycząca uchwały w sprawie oświaty
• Powrót do sprawy deklaracji o podstawowych celach związku
• Wystąpienie Lecha Wałęsy kończące obrady I tury I KZD
• Konferencja prasowa po I turze I KZD w głównej Hali „Olivia”

Jan Marek Owsiński – KALENDARIUM
STATUT NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”
UCHWAŁA PROGRAMOWA I KZD Z ANEKSEM
DOKUMENTY I TURY ZJAZDU
WYKAZ SKRÓTÓW
INDEKS OSÓB
Oceń, napisz recenzję/opinię [+]
  Bądź pierwszy - napisz opinię, recenzję o książce "I Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ Solidarność. Stenogramy. Tom 1. I tura"
Grzegorz Majchrzak, Jan M. Owsiński, Bartosz Kaliski (red.) - autor m.in.:
Artyści, PRL i bezpieka. Seria: - okładka książki
Artyści, PRL i bezpieka. Seria: Historia i ludzie Sebastian Ligarski, Grzegorz Majchrzak;
Nadzorcy. Ludzie i struktury władzy - okładka książki
Nadzorcy. Ludzie i struktury władzy odpowiedzialni... Sebastian Ligarski, Grzegorz Majchrzak (red.);
Polskie Radio i Telewizja w stanie - okładka książki
Polskie Radio i Telewizja w stanie wojennym Sebastian Ligarski, Grzegorz Majchrzak (red.);
Aparat bezpieczeństwa w Polsce - okładka książki
Aparat bezpieczeństwa w Polsce w latach 1954-1956.... Grzegorz Majchrzak, Andrzej Paczkowski;
Kupujący tę pozycję zamówili również:
Od niepodległości do niepodległości. - okładka książki
Od niepodległości do niepodległości. Historia... Adam Dziurok, Marek Gałęzowski, Łukasz Kamiński, Filip Musiał
Marzec 1968 w dokumentach MSW. - okładka książki
Marzec 1968 w dokumentach MSW. Tom 2. Kronika... Franciszek Dąbrowski, Piotr Gontarczyk, Paweł Tomasik
Produkty podobne: