moja niepodległa
pokaz koszyk
rozwiń menu
Tytuł książki:

Konfederacja Polski Niepodległej w Krakowie w latach 1979-1990. Wybór dokumentów

Autor książki:

Marcin Kasprzycki, Jolanta Korkuć

(red.)
Dane szczegółowe:
Wydawca: Instytut Pamięci Narodowej, IPN
Rok wyd.: 2009
Oprawa: twarda
Ilość stron: 624 s.
Wymiar: 155x235 mm
EAN: 9788392909453
ISBN: 978-83-929094-5-3
Data: 2010-03-23
Cena wydawcy: 59.00 złpozycja niedostępna

Opis książki:

Konfederacja Polski Niepodległej powstała w 1979 r. jako pierwsza od kilkudziesięciu lat partia polityczna niezależna od komunistów. Jej członkowie działali jawnie, domagając się przywrócenia państwu polskiemu niepodległości, dążyli do obalenia totalitarnego reżimu, negując sensowność jego reformowania. Jedno z najaktywniejszych środowisk KPN istniało w Krakowie. W niniejszym tomie zgromadzono unikatowe dokumenty ukazujące działalność krakowskiej Konfederacji oraz do niedawna tajne materiały operacyjne prezentujące sposoby zwalczania jej przez komunistyczną bezpiekę.

Książka "Konfederacja Polski Niepodległej w Krakowie w latach 1979-1990. Wybór dokumentów" - Marcin Kasprzycki (red.), Jolanta Korkuć (red.) - oprawa twarda - Wydawnictwo Instytut Pamięci Narodowej, IPN. Książka posiada 624 stron i została wydana w 2009 r.

Spis treści:

Wstęp

Część I
Dokumenty Konfederacji Polski Niepodległej


1. 1979 lipiec 25, Kraków – Oświadczenie informujące o powołaniu w Krakowie Ruchu Porozumienia Polskich Socjalistów, dążącego do odrodzenia tradycji Polskiej Partii Socjalistycznej
2. 1979 lipiec 25, Kraków – Tezy programowe Ruchu Porozumienia Polskich Socjalistów
3. 1979 wrzesień 1, Warszawa – Deklaracja ideowa powołująca Konfederację Polski Niepodległej
4. 1979 listopad 29, Kraków – Deklaracja Porozumienia Młodych „Niepodległość i Demokracja” wydana w 149 rocznicę wybuchu powstania listopadowego, infor-mująca o powołaniu organizacji młodzieżowej, dążącej do niepodległości Polski i demokratyzacji panujących w niej stosunków
5. 1979 – Artykuł Krzysztofa Gąsiorowskiego O Niepodległość i Demokrację zamieszczony na łamach „Opinii Krakowskiej”
6. [1980 styczeń, Kraków] – Odezwa Ruchu Porozumienia Polskich Socjalistów, Konfederacji Polski Niepodległej i Porozumienia Młodych „Niepodległość i Demokracja” w 117 rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego
7. 1980 luty, Warszawa – Platforma wyborcza Konfederacji Polski Niepodległej, zawierająca program polityczny, społeczny i gospodarczy KPN, ogłoszona przed wyborami do Sejmu PRL
8. 1980 marzec – Artykuł Romany Kahl-Stachniewicz Wybory czy głosowanie, poświęcony wyborom do Sejmu PRL i Rad Narodowych, zamieszczony 23 marca 1980 r. na łamach „Opinii Krakowskiej”
9. 1980 kwiecień, Kraków – Apel Konfederacji Polski Niepodległej, Porozumienia Młodych „Niepodległość i Demokracja” oraz Ruchu Porozumienia Polskich Socja-listów w 40 rocznicę zbrodni katyńskiej
10. 1980 lipiec, Kraków – Odezwa Ruchu Porozumienia Polskich Socjalistów i Konfe-deracji Polski Niepodległej do Polaków w związku z kryzysem ekonomicznym i strajkami
11. 1980 lipiec 25, Kraków – Oświadczenie Ruchu Porozumienia Polskich Socjalistów wydane w pierwszą rocznicę powołania tej organizacji, opublikowane w „Opinii Krakowskiej”
12. 1980 wrzesień 10, Kraków – Oświadczenie Ruchu Porozumienia Polskich Socja-listów komentujące aktualną sytuację w kraju
13. 1980 październik 1, Kraków – Oświadczenie Obszaru Południowego KPN w związku z aresztowaniem przewodniczącego Konfederacji Polski Niepodległej Leszka Moczulskiego
14. 1980 listopad 11, Kraków – Przemówienie przedstawiciela Konfederacji Polski Niepodległej Stanisława Janik-Palczewskiego, wygłoszone w czasie uroczystości przy Grobie Nieznanego Żołnierza z okazji 62 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę
15. 1980 listopad 27, Kraków – Oświadczenie Konfederacji Polski Niepodległej Obszar Południe, dotyczące zawieszenia swojej działalności w związku z zarzutami prokuratury postawionymi przywódcom KPN
16. 1980 – Artykuł Krzysztofa Gąsiorowskiego Nie ma socjalizmu bez demokracji zamieszczony na łamach „Opinii Krakowskiej”
17. 1980 – Artykuł Andrzeja Kostrzewskiego „Festucusa” Bezpieczeństwo zamieszczo-ny na łamach „Opinii Krakowskiej”
18. 1981 lipiec 10, Kraków – Oświadczenie Obszaru Południe KPN w związku z ponownym aresztowaniem Leszka Moczulskiego, Romualda Szeremietiewa i Tadeusza Stańskiego
19. 1981 sierpień 27, Warszawa – Instrukcja sporządzona przez Leszka Moczulskiego, Przewodniczącego Rady Politycznej KPN, zawierająca wytyczne działania dla pełniącego obowiązki Przewodniczącego Rady Politycznej KPN, Krzysztofa Gąsiorowskiego
20. 1981 wrzesień 1, Kraków – Odezwa Kierownictwa Akcji Bieżącej Obszaru II – Kraków KPN do Polaków w drugą rocznicę powstania Konfederacji
21. 1981 listopad, [Kraków] – Odezwa Obszaru II KPN w kolejną rocznicę wybuchu powstania listopadowego
22. 1981 – Artykuł Krzysztofa Gąsiorowskiego Przeciwko upaństwowieniu społeczeńst-wa o uspołecznienie Państwa zamieszczony na łamach „Opinii Krakowskiej”
23. 1981, Kraków – Pierwsza odezwa Tajnego Tymczasowego Kierownictwa Akcji Bieżącej Obszaru II – Kraków KPN, będąca reakcją na wprowadzenie stanu wojennego
24. 1982 – Odezwa KPN Obszaru II – Kraków do robotników – członków NSZZ „Solidarność”
25. 1982 – Artykuł wstępny II Zespołu Redakcyjnego „Opinii Krakowskiej”, dotyczący sytuacji w Konfederacji Polski Niepodległej po wprowadzeniu stanu wojennego
26. 1982, [Kraków] – Odezwa Obszaru II Południe KPN do robotników
27. 1982, [Kraków] – Odezwa Obszaru II Południe KPN do funkcjonariuszy MO, SB, do przedstawicieli władzy
28. 1982, Kraków – Komunikat nr 2 Tajnego Tymczasowego Kierownictwa Akcji Bieżącej Obszar II – Kraków KPN na temat sytuacji po wprowadzeniu stanu wojennego
29. 1982 marzec, Kraków – Oświadczenie Tajnego Tymczasowego Kierownictwa Akcji Bieżącej Obszar II – Kraków KPN w związku z represjami zastosowanymi wobec działaczy opozycji demokratycznnej po wprowadzeniu stanu wojennego
30. 1982 kwiecień 14, Kraków – Oświadczenie Tajnego Tymczasowego Kierownictwa Akcji Bieżącej Obszar II Kraków KPN w sprawie dyskredytowania Konfederacji w państwowych środkach masowego przekazu
31. 1982 czerwiec 7, Kraków – Odezwa Kierownictwa Akcji Bieżącej Obszaru II do młodych Polaków
32. 1982 wrzesień 1, Kraków – Odezwa Centralnego Kierownictwa Akcji Bieżącej KPN wydana w trzecią rocznicę powstania partii
33. 1982 grudzień 15, Kraków – List otwarty Kierownictwa Akcji Bieżącej Obszaru II KPN do członków i sympatyków
34. 1983 luty 23, Kraków – Tekst wprowadzający redakcji pisma „Niepodległość” O co walczy Konfederacja Polski Niepodległej?
35. 1983, kwiecień 24, [Kraków] – Odezwa Obszaru II Południe KPN, nawołująca do udziału w manifestacji w dniu 1 maja pod hasłami niepodległości, wolności i równości
36. 1983 wrzesień 28, Warszawa – Komunikat Rady Politycznej KPN, zawierający informację o wykluczeniu Krzysztofa Gąsiorowskiego z Konfederacji Polski Niepodległej w związku z jego działaniami na szkodę tej partii
37. 1983, listopad, Kraków – Artykuł wprowadzający redakcji pisma „Niepodległość” pt. Uwolnić politycznych
38. 1984 styczeń, Kraków – Komunikat nr 1/84 Kierownictwa Akcji Bieżącej Obszaru II – Kraków KPN nawołujący do angażowania się w działalność Konfederacji
39. 1984 styczeń, Kraków – Oświadczenie Kierownictwa Akcji Bieżącej Obszaru II KPN w związku z wprowadzeniem kolejnych podwyżek cen żywności
40. 1984 luty, Kraków – Artykuł Zygmunta Krajskiego Czy KPN może wygrać najbliższe wybory? zamieszczony na łamach pisma „Niepodległość”
41. 1984 marzec 28, [Kraków] – Komunikat organizacyjny Kierownictwa Akcji Bieżącej Obszaru II Kraków, informujący o przeprowadzonej reorganizacji podziemnych struktur Obszaru II KPN
42. 1984 maj, Kraków – Oświadczenie Kierownictwa Akcji Bieżącej Obszaru II – Kraków KPN w sprawie wyborów do sejmu i rad narodowych
43. 1984 sierpień – Artykuł Bartosza Grobli Bezpieczeństwo – sprawa pierwsza! zamieszczony na łamach pisma „Niepodległość”
44. 1984 – Artykuł Głosujmy na Reagana! zamieszczony na łamach pisma „Przegląd Krakowski”
45. 1985 marzec, [Kraków] – Zadania, schemat pracy i etapy organizowania Wydziału Robotniczego Obszaru II Kraków KPN
46. 1985 marzec 15, Kraków – Komunikat nr 1 informujący o powołaniu w Krakowie grupy „Solidarność i Niepodległość” skonfederowanej z Obszarem II KPN
47. 1985 kwiecień 4, Kraków – Komunikat informujący o powołaniu Niepodległościo-wej Grupy Polskich Socjalistów skonfederowanej z KPN
48. 1985 kwiecień 15, Kraków – Komunikat nr 2 Niepodległościowej Grupy Polskich Socjalistów, wzywający do udziału w uroczystościach 1 i 3 maja w Krakowie
49. 1985 – Artykuł Jana Podolskiego Odkłamywanie pojęć – Socjalizm zamieszczony na łamach pisma „Przegląd Krakowski”
50. 1987 czerwiec 8, Kraków – Ulotka Kierownictwa Akcji Bieżącej Obszaru II KPN „KPN – kim jesteśmy”, przygotowana w związku z pielgrzymką Jana Pawła II do Polski
51. 1987 – Artykuł redakcyjny KPN – My pierwsza brygada, szaleńcy zamieszczony na łamach pisma „Opinia Krakowska”
52. [1988, Kraków] – Oświadczenie Organizacji Studenckiej KPN popierające działania NZS w walce o autonomię uczelni
53. 1988 – Artykuł Andrzeja Wira Korkirejczycy zamieszczony na łamach pisma „Opinia Krakowska”
54. 1989 marzec 17, Kraków – Ulotka Organizacji Studenckiej KPN wydana w rocznicę uchwalenia Konstytucji marcowej, zawierająca żądania przeprowadzenia w Polsce w pełni wolnych wyborów do Sejmu
55. 1989 kwiecień 11, Warszawa – Podwójna uchwała Rady Politycznej Konfederacji Polski Niepodległej „Czynna akcja wyborcza – uczestnictwo i bojkot”, zawierająca stanowisko KPN w sprawie zbliżających się wyborów parlamentarnych
56. 1989 wrzesień 12, Kraków – Oświadczenie Obszaru II KPN po utworzeniu rządu Tadeusza Mazowieckiego
57. 1989 [wrzesień], Kraków – Artykuł Stanisława Palczewskiego, w związku z dziesiątą rocznicą powołania KPN opublikowany na łamach pisma „Opinia Krakowska”

Część II
Dokumenty Służby Bezpieczeństwa


1. 1979 listopad 8,Kraków–Informacja operacyjna na temat zaangażowania przez 1979 listopad 8, Kraków – Informacja operacyjna na temat zaangażowania przez Michała Muzyczkę Emilii Afendy-Dadał w działalność Ruchu Porozumienia Polskich Socjalistów i krakowskiej filii ROPCiO
2. 1979 grudzień 14,Kraków–Wyciąg z doniesienia TW„Wodnik” na temat 1979 grudzień 14, Kraków – Wyciąg z doniesienia TW „na temat powołania organizacji młodzieżowej przy Konfederacji Polski Niepodległej w Krakowie sporządzony przez ppor. Antoniego Krzyszkowskiego
3. 1979grudzień18,Kraków–WyciągzdoniesieniaTW„Rawicz” natematudziału1979 grudzień 18, Kraków – Wyciąg z doniesienia TW „na temat udziału Emilii Afendy-Dadał w spotkaniach ROPCiO oraz Porozumienia Młodych „NiD” w Krakowie, sporządzony przez ppor. Antoniego Krzyszkowskiego
4. 1979 grudzień 20,Kraków–Meldunek operacyjny na temat powstania w Krakowie 1979 grudzień 20, Kraków – Meldunek operacyjny na temat powstania w Krakowie organizacji Porozumienie Młodych „Niepodległość i Demokracja”, sporządzony na podstawie informacji uzyskanych od TW „Rawicz” i TW „Wodnik”
5. 1979grudzień21,Kraków–WyciągzdoniesieniaTW„Rawicz”, zawierającego1979 grudzień 21, Kraków – Wyciąg z doniesienia TW „zawierającego informację o spotkaniu członków Porozumienia Młodych „Niepodległość i Demokracja” u Emilii Afendy-Dadał
6. 1979 grudzień 21,K raków–Plan działań operacyjnych podejmowanych wobec 1979 grudzień 21, Kraków – Plan działań operacyjnych podejmowanych wobec powstałej organizacji młodzieżowej Porozumienie Młodych „Niepodległość i Demokracja”
7. 1980styczeń15,Kraków–InformacjaoperacyjnaTW„Rawicz” natematrozmów1980 styczeń 15, Kraków – Informacja operacyjna TW „na temat rozmów z Zygmuntem Łenykiem, Krzysztofem Bzdylem, Adamem Macedońskim i innymi osobami odwiedzającymi TW „Rawicza”, przyjęta przez kpt. Józefa Kulisia i płk. Jana Billa
8. 1980styczeń17,Kraków–InformacjaoperacyjnaTW„Rawicz”, zawierająca1980 styczeń 17, Kraków – Informacja operacyjna TW „zawierająca charakterystykę krakowskiej KPN oraz Porozumienia Młodych „Niepodległość i Demokracja”, przyjęta przez kpt. Józefa Kulisia
9. 1980 luty 6, Kraków – Plan czynności operacyjnych zawierający informacje o zamierzeniach SB wobec Zygmunta Łenyka, Emilii Afendy-Dadał i Krzysztofa Bzdyla
10. 1980 luty 21, Kraków – Informacja operacyjna TW „Rawicz” na temat spotkania członków krakowskiej filii ROPCiO w mieszkaniu Romy Kahl-Stachniewicz i dyskusji na temat wyborów do Sejmu, przyjęta przez kpt. Józefa Kulisia
11. 1980 luty 21, Kraków – Informacja operacyjna od KO „Wojtek” na temat rozmowy z Bogdanem Długogórskim i jego planów, przyjęta przez ppor. Ryszarda Strączka
12. 1980 luty 22, Kraków – Informacja operacyjna KO „Wojtek” na temat wizyty u Piotra Stelmacha w dniu 21 lutego 1980 r., przyjęta przez ppor. Ryszarda Strączka
13. 1980 luty 23, Kraków – Informacja operacyjna KO „Wojtek” na temat akcji plaka-towania dzielnicy Kazimierz z udziałem KO i Bogdana Długogórskiego przyjęta przez ppor. Ryszarda Strączka
14. 1980 luty 23, Kraków – Plan rozmowy profilaktyczno-ostrzegawczej z Emilią Afendą‑-Dadał w związku z jej działalnością w Porozumieniu Młodych „Niepodległość i Demokracja”
15. 1980 luty 25, Kraków – Szyfrogram Naczelnika Wydziału III KW MO w Krakowie do Naczelnika Wydziału I Departamentu III MSW na temat przeprowadzonych przeszukań u figurantów SOS „Dama” Zygmunta Łenyka i Emilii Afendy-Dadał
16. 1980 luty 29, Kraków – Plan czynności w stosunku do grup opozycji antysocja-listycznej – Ruchu Porozumienia Polskich Socjalistów, Porozumienia Młodych „Niepodległość i Demokracja”, Konfederacji Polski Niepodległej i Instytutu Katyńskiego
17. 1980 marzec 1, Kraków – Informacja operacyjna KO „Wojtek” na temat rozmowy z Bogdanem Długogórskim w dniu 28 lutego 1980 r., przyjęta przez ppor. Ryszarda Strączka
18. 1980 marzec 3, Kraków – Informacja operacyjna TW „Stefan” na temat spotkania z Krzysztofem Bzdylem 27 lutego 1980 r. i rozmowy z nim o powieleniu „Opinii Krakowskiej” i wykonaniu matryc haseł antywyborczych, przyjęta przez kpt. Henryka Rojka
19. 1980 marzec 10, Kraków – Wyciąg z informacji operacyjnej TW „Folon” na temat spotkania z Krzysztofem Bzdylem sporządzonej przez kpt. Janusza Dziedzica
20. 1980 marzec 11, Kraków – Informacja operacyjna KO „Wojtek” na temat rozmowy w szkole z Bogdanem Długogórskim oraz wizyty u Krzysztofa Gąsiorowskiego, przyjęta przez ppor. Ryszarda Strączka
21. 1980 marzec 15, Kraków – Informacja operacyjna KO „Wojtek” na temat spotkania z Krzysztofem Gąsiorowskim i Zygmuntem Łenykiem i rozmowy o aktualnych wydarzeniach w środowisku PM „NiD” i KPN, przyjęta przez ppor. Ryszarda Strączka
22. 1980 marzec 17, Kraków – Informacja operacyjna KO „Wojtek” na temat polecenia odebrania od Krzysztofa Gąsiorowskiego niezapisanych matryc, tekstu i farby drukarskiej, przyjęta przez ppor. Ryszarda Strączka
23. 1980 marzec 18, Kraków – Informacja operacyjna KO „Wojtek” na temat spotkania Krzysztofa Gąsiorowskiego, w czasie którego TW uzyskał treść ulotki wzywającej do bojkotu zbliżających się wyborów do Sejmu PRL, przyjęta przez ppor. Ryszarda Strączka
24. 1980 kwiecień 2, Kraków – Wyciąg z informacji operacyjnej TW „Stefan” na temat rozmów z Krzysztofem Bzdylem o przygotowaniach do uczczenia 40 rocznicy zbrodni katyńskiej, sporządzony przez kpt. Henryka Rojka
25. 1980 kwiecień 10, Kraków – Informacja operacyjna TW „Stefan” na temat zatrzymania Andrzeja Fischera oraz przygotowań do 40 rocznicy zbrodni katyńskiej, przyjęta przez kpt. Henryka Rojka
26. 1980 kwiecień 10, Kraków – Informacja operacyjna KO „Wojtek” na temat spotkania u Krzysztofa Gąsiorowskiego, w czasie którego poruszano m.in. kwestię przeprowadzenia akcji kolportażowej i powołania grupy zajmującej się drukiem i kolportażem wydawnictw KPN, przyjęta przez ppor. Ryszarda Strączka
27. 1980 kwiecień 17, Kraków – Meldunek operacyjny na temat Michała Muzyczki, utrzymującego kontakty z członkami KPN
28. 1980 kwiecień 25, Kraków – Informacja operacyjna TW „Wojtek” na temat spotkania u Krzysztofa Gąsiorowskiego poświęconego przygotowaniom do zorganizowania 27 kwietnia 1980 r. pikiety poświęconej zbrodni katyńskiej, przyjęta przez ppor. Ryszarda Strączka
29. 1980 maj 19, Kraków – Informacja operacyjna TW „Wojtek” na temat zastrzeżeń wysuwanych przez członków PM „NiD” pod adresem Krzysztofa Gąsiorowskiego, przyjęta przez ppor. Ryszarda Strączka
30. 1980 maj 27, Kraków – Wyciąg z doniesienia TW „Rawicz” relacjonującego spotkanie Konfederacji Polski Niepodległej w mieszkaniu Emilii Afendy-Dadał, sporządzony przez ppor. Antoniego Krzyszkowskiego
31. 1980 maj 27, Kraków – Meldunek operacyjny zawierający informacje na temat planowanych akcji KPN w 1980 r.
32. 1980 czerwiec 4, Kraków – Informacja operacyjna TW „Wojtek” na temat spotkania z Michałem Muzyczką i rozmowy m.in. o druku broszury „Katyń – 40” oraz z Krzysztofem Gąsiorowskim, przyjęta przez ppor. Ryszarda Strączka
33. 1980 lipiec 17, Kraków – Informacja dotycząca działań planowanych przez Porozu-mienie Młodych „Wolność i Demokracja”, uzyskana od TW „Wodnik”, sporządzona przez Naczelnika Wydziału IV KW MO w Krakowie ppłk. Jana Billa
34. 1980 lipiec 18, Kraków – Meldunek operacyjny na temat zatrzymania Krzysztofa Bzdyla, przewożącego samochodem służbowym materiały biurowe, oraz związanych z tym działań wyjaśniających SB
35. 1980 lipiec 21, Kraków – Meldunek operacyjny na temat Bogdana Głowackiego, zatrzymanego 19 lipca 1980 r. w związku z kolportażem ulotek zawierających Komunikat nr 2 Porozumienia Młodych „Niepodległość i Demokracja”
36. 1980 lipiec 24, Kraków – Informacja operacyjna TW „Wojtek” m.in. na temat wzajemnych podejrzeń wśród członków KPN w związku z przeprowadzonymi działaniami SB, przyjęta przez por. Ryszarda Strączka
37. 1980 lipiec 25, Kraków – Informacja operacyjna TW „Rawicz” na temat wzajemnych podejrzeń o agenturalną współpracę z SB, panujących wśród członków KPN, przyjęta przez ppłk. Jana Billa
38. 1980 lipiec 30, Kraków – Informacja operacyjna uzyskana od TW „Jakub” na temat spotkania z Ryszardem Majdzikiem i Bogdanem Samborskim, przyjęta przez sierż. sztab. Marka Weretę
39. 1980 sierpień 20, Kraków – Szyfrogram do Naczelnika Wydziału I Departamentu III MSW na temat działań podjętych wobec członków KPN w celu niedopuszczenia do kolportażu ulotek popierających strajki na Wybrzeżu
40. 1980 październik 17, Kraków – Informacja operacyjna TW „Stefan” na temat rozmowy z Krzysztofem Bzdylem o sprawach druku wydawnictw KPN, przyjęta przez kpt. Henryka Rojka
41. 1980 listopad 12, Kraków – Informacja operacyjna TW „Stefan” na temat przebiegu uroczystości zorganizowanych w Święto Niepodległości w Krakowie, przyjęta przez kpt. Henryka Rojka
42. 1980 listopad 24, Kraków – Informacja zawierająca charakterystykę TW „Rawicz”, sporządzona przez kpt. Piotra Kościelniaka
43. 1981 marzec 4, Kraków – Plan dalszych działań operacyjnych w stosunku do figu-rantów SOR „Dama” opracowany przez sierż. sztab. Marka Weretę
44. 1981 czerwiec 19, Kraków – Informacja operacyjna TW „Rawicz” na temat aktualnej sytuacji w krakowskiej KPN, przyjęta przez kpt. Józefa Kulisia
45. 1981 lipiec 10, [Kraków] – Wyciąg z informacji TW „Monika” na temat Krzysztofa Bzdyla i jego kontaktów z Tomaszem Barankiem, przyjętej przez st. inspektora Adama Wolnickiego
46. 1981 lipiec 20, Kraków – Informacja operacyjna TW „Winiarski” na temat pobytu u Krzysztofa Gąsiorowskiego Marii Moczulskiej oraz o samowolnej akcji kolportażu ulotek przez członków grupy Krzysztofa Bzdyla, przyjęta przez kpt. Henryka Rojka
47. 1981 sierpień 11, Kraków – Wniosek zastępcy naczelnika Wydziału III–1 skierowany do Naczelnika Wydziału „B” KW MO w Krakowie o zorganizowanie zakrytego punktu obserwacyjnego w pobliżu miejsca zamieszkania Tomasza Baranka
48. 1981 sierpień 17, Kraków – Meldunek operacyjny na temat zatrzymania w dniu 13 VII 1981 r. przez SB Radosława Hugeta i Tomasza Widła w związku z kolportowaniem przez nich ulotek KPN
49. 1981 wrzesień 28, Kraków – Raport ze spotkania kontrolnego z TW „MA”, zawie-rający jego najbliższe plany działania jako p.o. przewodniczącego Centralnego Kierownictwa Akcji Bieżącej KPN
50. 1981 październik 8,Kraków–Uzupełnienie meldunku operacyjnego na temat 1981 październik 8, Kraków – Uzupełnienie meldunku operacyjnego na temat spotkania członków KPN
51. 1981 listopad 29, Kraków – Informacja operacyjna TW „Winiarski” na temat zebrania Komitetu Więzionych za Przekonania w dniu 27 XI 1981 r., przyjęta przez kpt. Henryka Rojka
52. 1981 grudzień 2, Kraków – Informacja operacyjna TW „Domino” na temat spotkania u Stanisława Palczewskiego, przyjęta przez ppor. Ryszarda Burzawę
53. 1982 marzec 16, Kraków – Notatka urzędowa na temat informacji uzyskanej przez oficera dyżurnego KD MO Kraków-Podgórze od osobowego źródła na temat Bogdana Głowackiego, członka KPN
54. 1982 kwiecień 5, Kraków – Meldunek operacyjny na temat nierozpoznanej grupy osób działających na rzecz KPN i kolportującej na terenie Krakowa ulotki
55. 1982 kwiecień 13, Kraków – Plan przedsięwzięć do SOS „Kawiarze”, zawierający informacje na temat powodu wszczęcia sprawy oraz dalsze kierunki działania SB
56. 1982 kwiecień 21, Kraków – Uzupełnienie planu operacyjnych przedsięwzięć w ramach SOS „Kawiarze”, zawierające dalsze zamierzenia SB wobec wykrytej grupy członków KPN
57. 1982 maj 24, Kraków – Plan czynności operacyjno-śledczych do SOS „Kawiarze”, zawierający informacje z prowadzonego śledztwa przeciw Bogdanowi Głowackie-mu i Wiesławowi Grudniewiczowi oraz dotyczące dalszych działań wobec osób pojawiających się w sprawie
58. 1982 maj 27, Kraków – Kierunkowy plan wykorzystania TW ps. „Jakub” działającego w środowisku młodzieżowym KPN, sporządzony przez ppor. Ryszarda Burzawę
59. 1982 czerwiec 1, Kraków – Uzupełnienie meldunku operacyjnego na temat działań operacyjno-śledczych podjętych wobec figurantów SOS „Kawiarze”
60. 1982 lipiec 7, Kraków – Plan czynności operacyjno-śledczych w sprawie o kryptonimie „Konspiratorzy”, koordynujący działania Wydziału III–1 i Wydziału Śledczego w zakresie wykrycia tajnych struktur KPN
61. 1982 lipiec 9, Kraków – Zadania dla źródeł poufnych wyznaczone przez SB w związku z rozpracowywaniem tajnych struktur KPN
62. 1982 lipiec 31, Kraków – Uzupełnienie do planu SOR „Konspiratorzy”, zawierające informacje o dotychczasowych ustaleniach oraz wytyczne dla dalszego rozpraco-wania tajnych struktur KPN
63. 1982 wrzesień 28, Kraków – Analiza SOR „Konspiratorzy”, zawierająca informacje o aktualnym stanie organizacyjnym KPN w Krakowie
64. 1982 grudzień 14, Kraków – Uzupełnienie meldunku operacyjnego na temat figuranta SOR „Dama” Zygmunta Łenyka, z którym została przeprowadzona rozmo-wa profilaktyczno-ostrzegawcza w dniu 28 X 1982 r.
65. 1983 styczeń 31, Kraków – Analiza materiałów operacyjnych dotyczących TW „Mikołaj Ataman”, zawierająca streszczenie jego współpracy z SB
66. 1983 styczeń 31, Kraków – Plan przedsięwzięć operacyjnych do SOR „Konspi-ratorzy”, zawierający kierunki działań SB zmierzające do zwalczania konspira-cyjnych struktur KPN
67. 1983 maj 31, Kraków – Uzupełnienie meldunku operacyjnego na temat prób wmuro-wania przez Zygmunta Łenyka tablicy poświęconej ofiarom zbrodni katyńskiej oraz o czynionych przez niego staraniach podjęcia działalności wydawniczej
68. 1983 czerwiec 10, [Kraków] – Informacja operacyjna TW „Krzysztof” na temat tworzenia nowej grupy w Konfederacji Polski Niepodległej
69. 1983 czerwiec 23, [Kraków] – Informacja operacyjna TW „Krzysztof” na temat rozmów o powołaniu grupy NAR
70. 1983 lipiec 12, [Kraków] – Informacja operacyjna TW „Krzysztof” na temat spotkania Zygmunta Łenyka z Witoldem Tosiem
71. 1983 sierpień 17, [Kraków] – Informacja operacyjna TW „Krzysztof” na temat spotkania, kóre odbyło się u Zygmunta Łenyka
72. 1983 wrzesień 16, [Kraków] – Informacja operacyjna TW „Krzysztof” na temat spotkania członków Konfederacji Polski Niepodległej u Ryszarda Bociana
73. 1983 październik 6, [Kraków] – Informacja operacyjna TW „Krzysztof” na temat spotkania i rozmowy z Witoldem Tosiem
74. 1983 październik 11, [Kraków] – Informacja operacyjna TW „Krzysztof” na temat rozmowy przeprowadzonej z Witoldem Tosiem
75. 1983 październik 10, Kraków – Analiza SOR „Konspiratorzy”, zawierająca informacje o sytuacji w KPN, a także plany przedsięwzięć operacyjnych podejmowa-nych wobec jej członków
76. 1983 październik 17, [Kraków] – Informacja operacyjna TW „Krzysztof” na temat wejścia Witolda Tosia w skład kierownictwa Obszaru II KPN
77. 1983 listopad 3, [Kraków] – Informacja operacyjna TW „Krzysztof” na temat rozmowy z Witoldem Tosiem o Narodowej Akcji Rewolucyjnej
78. 1983 listopad 7, Kraków – Uzupełnienie meldunku operacyjnego na temat sytuacji w krakowskiej KPN po wprowadzeniu stanu wojennego
79. 1983 listopad 8, [Kraków] – Informacja operacyjna TW „Krzysztof” na temat spotkania z Witoldem Tosiem w dniu 7 listopada 1983 r.
80. 1984 styczeń 19, [Kraków] – Informacja operacyjna TW „Krzysztof” o rozmowie z Witoldem Tosiem na temat pisma „Niepodległość”
81. 1984 luty 22, [Kraków] – Informacja operacyjna TW „Krzysztof” na temat punktu poligraficznego KPN
82. 1984 marzec 9, [Kraków] – Informacja operacyjna TW „Krzysztof” na temat kolportażu pisma „Niepodległość”
83. 1984 marzec 13, Kraków – Plan czynności operacyjnych dla SOR „Konspiratorzy”, zawierający analizę operacyjną w środowisku krakowskiej KPN
84. 1984 marzec 19, [Kraków] – Informacja operacyjna TW „Krzysztof” na temat rozmowy z Witoldem Tosiem 17 marca 1984 r.
85. 1984 marzec 21, [Kraków] – Informacja operacyjna TW „Krzysztof” na temat spotkania jego i Witolda Tosia z Agatą Dziadowiec 20 marca 1984 r.
86. 1984 marzec 26, Kraków – Relacja z SOR „Konspiratorzy”, „Dama” i „Gniazdo”, zawierająca informacje na temat aktualnego rozpracowania członków krakowskiej KPN
87. 1984 marzec 30, Kraków – Wyciąg z informacji operacyjnej TW „Biały” na temat Ryszarda Bociana, sporządzony przez kpt. Edwarda Wróbla
88. 1984 kwiecień 4, [Kraków] – Informacja operacyjna TW „Krzysztof” na temat rozmowy z Witoldem Tosiem 3 kwietnia 1984 r.
89. 1984 kwiecień 16, [Kraków] – Informacja operacyjna TW „Krzysztof” na temat rozmowy z Witoldem Tosiem o kłopotach z punktem poligraficznym
90. 1984 maj 15, Kraków – Analiza SOR „Konspiratorzy”, dotycząca stanu rozpracowania krakowskiej KPN, sporządzona przez Wydział Śledczy WUSW w Krakowie
91. 1984 maj 5, Kraków – Plan realizacji SOR „Konspiratorzy” w związku z kolportażem przez członków KPN pisma „Niepodległość” i prowadzeniem akcji ulotkowej przed wyborami do Rad Narodowych
92. Kraków – Informacja na temat działań SB wobec struktur poligraficznych KPN w celu ich rozbicia
93. 1984 czerwiec 6, Kraków – Plan kombinacji operacyjnej dla SOR „Konspiratorzy” dotyczący próby skompromitowania Zygmunta Łenyka jako tajnego współpracownika w środowisku krakowskiej KPN
94. 1984 czerwiec 7, Kraków – Informacja z przebiegu spotkania mł. chorążego Tadeusza Śliwy z TW „Sarna”
95. 1984 czerwiec 13,Kraków–Analiza materiałów SOR „Konspiratorzy”, zawierająca 1984 czerwiec 13, Kraków – Analiza materiałów SOR „zawierająca informacje o sytuacji w środowisku KPN po dekonspiracji punktu poligraficznego, sporządzona przez Wydział Śledczy WUSW w Krakowie
96. 1984 czerwiec 20,Kraków–Analiza materiałów wyłączonych z SOR „Konspiratorzy”, zawierająca informacje o grupie Tomasza Baranka
97. 1984 czerwiec 26,Kraków–Uzupełnienie meldunku operacyjnego na temat 1984 czerwiec 26, Kraków – Uzupełnienie meldunku operacyjnego na temat aktualnej sytuacji w środowisku KPN
98. 1984 wrzesień 27, [Kraków] – Informacja operacyjna TW „Krzysztof” na temat spotkania z Witoldem Tosiem
99. 1984 listopad 15, Kraków – Informacja operacyjna pochodząca z podsłuchu telefonicznego kryptonim „Oczko”, założonego w mieszkaniu Zygmunta Łenyka, na temat powstającej Inicjatywy Obywatelskiej w Obronie Praw Człowieka „Przeciw Przemocy”
100. 1985 luty 26, Kraków – Uzupełnienie meldunku operacyjnego na temat prób reaktywowania Sekcji Informacji i Propagandy Obszaru II KPN oraz o strajku głodowym członków Inicjatywy Obywatelskiej w Obronie Praw Człowieka „Przeciw Przemocy” w Bieżanowie
101. 1985 marzec 29, Kraków – Informacja operacyjna TW „Tadek”, będącego na „kontakcie” WSW, na temat powołania Wydziału Robotniczego KPN
102. 1985 kwiecień 5, [Kraków] – Informacja operacyjna TW „Rak” na temat rozmowy przeprowadzonej z Witoldem Tosiem 4 kwietnia 1985 r.
103. 1985 kwiecień 17, [Kraków] – Informacja operacyjna TW „Rak” na temat rozmowy przeprowadzonej z Witoldem Tosiem 15 kwietnia 1985 r.
104. 1985 kwiecień 29, [Kraków] – Informacja operacyjna TW „Rak” na temat rozmowy przeprowadzonej 29 kwietnia 1985 r. z Witoldem Tosiem o sytuacji wewnątrz KPN
105. 1985 maj 2, [Kraków] – Informacja operacyjna TW „Rak” na temat rozmowy przeprowadzonej z Witoldem Tosiem m.in. o spotkaniu NGPS
106. 1985 maj 7, Kraków – Analiza sytuacji operacyjnej w środowisku krakowskiej KPN w ramach prowadzonej SOR „Konspiratorzy”
107. 1985 maj 30, [Kraków] – Informacja operacyjna TW „Rak” na temat rozmowy z Witoldem Tosiem o pobycie Romualda Szeremietiewa w Krakowie oraz o planach Tosia wobec Wydziału Robotniczego i NGPS
108. 1985 czerwiec 12, [Kraków] – Informacja operacyjna TW „Rak” na temat rozmowy z Witoldem Tosiem o jego najbliższych planach
109. 1985 lipiec 18, Kraków – Analiza stanu rozpoznania ugrupowań konspiracyjnych w Krakowie, w tym KPN, w zakresie działalności poligraficzno-kolportażowej, zawierająca charakterystyki członków KPN
110. 1985 sierpień 12, [Kraków] – Informacja operacyjna TW „Rak” na temat śmierci Witolda Tosia
111. 1985 sierpień 14, [Kraków] – Informacja operacyjna TW „Rak” na temat przebiegu uroczystości pogrzebowych Witolda Tosia
112. 1985 wrzesień, Kraków – Wyciąg z informacji operacyjnej TW „Biały” z 9 września 1985 r. na temat Macieja Gawlikowskiego, sporządzony przez kpt. Edwarda Wróbla
113. 1985 październik 15, Kraków – Uzupełnienie meldunku operacyjnego na temat przeszukania w mieszkaniu Macieja Gawlikowskiego w dniu 11 października 1985 r.
114. 1986 styczeń 10, Kraków – Uzupełnienie planu przedsięwzięć operacyjnych SOS „Desperat”, której figurantem był Maciej Gawlikowski
115. 1986 luty 26, Kraków – Uzupełnienie meldunku operacyjnego na temat włączenia SOR „Dama” wraz z rozpracowywanymi w jej ramach figurantami do SOR „Konspiratorzy”
116. 1986 listopad 11, Kraków – Plan działań operacyjno-prewencyjnych wobec działaczy KPN w związku z uroczystościami w święto odzyskania niepodle- głości
117. 1987 luty 12, Kraków – Informacja operacyjna od TW „Rak” na temat konfliktu pomiędzy Ryszardem Bocianem a Maciejem Gawlikowskim oraz o powołaniu Orga-nizacji Młodzieżowej KPN, przyjęta przez insp. Tadeusza Starmacha
118. 1987 luty 17, Kraków – Informacja operacyjna TW „Rak” na temat rozmowy z Maciejem Gawlikowskim, przyjęta przez kpt. Zdzisława Celbana
119. 1987 luty 19, Kraków – Uzupełnienie meldunku operacyjnego na temat sytuacji w krakowskiej KPN
120. 1987 marzec 30, Kraków – Uzupełnienie meldunku operacyjnego na temat zorganizowania przez członków WiP i KPN pikiet pod bramą HiL i na Rynku Głównym w Krakowie
121. 1987 czerwiec 8, Tarnów – Szyfrogram WUSW w Tarnowie do zastępcy szefa ds. SB WUSW w Krakowie na temat planu, według którego działacze KPN z Krakowa zamierzają wykorzystać wizytę Ojca św. w Tarnowie i Krakowie
122. 1987 sierpień, Kraków – Analiza aktualnej sytuacji w KPN, zawierająca proponowane kierunki działań SB
123. 1988 kwiecień 30, Kraków–Uzupełnianie meldunku operacyjnego na temat działań 1988 kwiecień 30, Kraków – Uzupełnianie meldunku operacyjnego na temat działań podjętych przez KPN, zmierzających do nagłośnienia trwającego od 26 kwietnia br. strajku w HiL 124. 1988 sierpień 9, Kraków – Wyciąg z informacji operacyjnej TW „Koziorożec” na temat druku i kolportażu ulotek informujących o strajku w HiL, sporządzony przez por. Antoniego Krzyszkowskiego
125. 1988 sierpień 10, Kraków – Wyciąg z informacji od TW „Karol” na temat ogólnopolskie-go spotkania działaczy KPN, sporządzony przez por. Antoniego Krzyszkowskiego .. 502126. 1988 październik 19, Kraków – Informacja operacyjna na temat planowanego spotkania Centralnego Kierownictwa Akcji Bieżącej KPN w Krakowie w dniu 22 października 1988 r.
127. 1988 październik 20, Kraków – Wyciąg z informacji operacyjnej TW „Janek” na temat spotkania w mieszkaniu Artura Thena na temat powołania Wydziału Studenckiego KPN oraz wieców przygotowywanych na wyższych uczelniach Krakowa, sporządzony przez chor. Józefa Serafina
128. 1988 listopad 15, Kraków – Wyciąg z informacji operacyjnej TW „Janek” na temat wyboru nowych władz Obszaru II KPN oraz wyboru delegatów na III Kongres KPN
129. 1988 listopad 30,Kraków–Notatka służbowa zawierająca krótką charakterystykę 1988 listopad 30, Kraków – Notatka służbowa zawierająca krótką charakterystykę działań KPN w Krakowie w 1988 r.
130. 1989 luty 2, Kraków – Pismo Szefa Oddziału Wojskowej Służby Wewnętrznej w Krakowie do WUSW w Krakowie, dotyczące organizacji III Kongresu KPN w Warszawie oraz przygotowywanych demonstracji w Krakowie
131. 1989 luty 28, Kraków – Uzupełnienie meldunku operacyjnego na temat przebiegu wiecu zorganizowanego 24 lutego 1989 r. przez NZS, WiP i KPN w Krakowie
132. 1989 marzec 1, Kraków – Analiza SB na temat roli i wpływu Studenckiej Grupy Wewnętrznej KPN na wydarzenia 21–27 lutego 1989 r. w Krakowie
133. 1989 marzec 6, Kraków – Informacja operacyjna od TW „Janek” na temat przebiegu wiecu zorganizowanego przez SGW KPN i FMW, przyjęta przez chor. Józefa Serafina
134. 1989 marzec 11, Kraków – Informacja na temat przebiegu III Kongresu KPN, który odbył się w dwóch turach: w Warszawie 4 lutego i w Krakowie 4 marca 1989 r.
135. 1989 marzec 14, Kraków – Meldunek operacyjny o założeniu SOR kryptonim „Tor” na Organizację Studencką KPN w Krakowie
136. 1989 marzec 17, Kraków – Uzupełnienie meldunku operacyjnego na temat przygotowań Organizacji Studenckiej KPN do manifestacji w związku z rocznicą uchwalenia Konstytucji marcowej
137. 1989 marzec 23, Kraków – Informacja operacyjna od TW „Janek” na temat struktury organizacyjnej Organizacji Studenckiej KPN w Krakowie, przyjęta przez chor. Józefa Serafina
138. 1989 kwiecień 22, Kraków – Uzupełnienie meldunku operacyjnego do SOR „Konspiratorzy” na temat przygotowań KPN do wyborów
139. 1989 maj,Kraków–Informacja na temat aktualnej sytuacji w krakowskiej KPN
140. 1989 maj 20,Kraków–Uzupełnienie meldunku operacyjnego,zawierające opis 1989 maj 20, Kraków – Uzupełnienie meldunku operacyjnego, zawierające opis demonstracji ulicznych z udziałem członków KPN
141. 1989 czerwiec 2,Kraków–Informacja operacyjna na temat przygotowań KPN do 1989 czerwiec 2, Kraków – Informacja operacyjna na temat przygotowań KPN do zbliżających się wyborów parlamentarnych
142. 1989 czerwiec 8, Kraków – Uzupełnienie meldunku operacyjnego, zawierające informacje o wynikach osiągniętych przez kandydatów KPN w wyborach z 4 czerwca
143. 1989 lipiec 3, Kraków – Szyfrogram Zastępcy Naczelnika Wydziału III SB WUSW w Krakowie skierowany do Naczelnika Wydziału II Departamentu III MSW na temat wiecu zorganizowanego przez FMW i KPN przeciwko kandydaturze przedstawiciela PZPR na urząd prezydenta
144. 1989 wrzesień 19,Kraków–Uzupełnienie meldunku operacyjnego doS OR„Tor” 1989 wrzesień 19, Kraków – Uzupełnienie meldunku operacyjnego do SOR „na temat wiecu zorganizowanego na Rynku Głównym w Krakowie przez KPN i FMW w sześćdziesiątą rocznicę wkroczenia wojsk sowieckich do Polski
145. 1989 październik 24,Kraków–Szyfrogram do Naczelnika WydziałuIII Departamentu Ochrony Konstytucyjnego Porządku Państwa na temat sytuacji w krakowskiej KPN
146. 1989 październik 25,Kraków–Uzupełnienie meldunku operacyjnego na temat1989 październik 25, Kraków – Uzupełnienie meldunku operacyjnego na temat aktualnej sytuacji w Obszarze II i Okręgu krakowskim KPN
147. 1989 listopad 13,Kraków–Szyfrogram Naczelnika Wydziału OKPP do Naczelnika 1989 listopad 13, Kraków – Szyfrogram Naczelnika Wydziału OKPP do Naczelnika Wydziału I Departamentu OKPP MSW na temat uroczystości związanych z rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości
148. 1989 grudzień14,Kraków–Uzupełnienie meldunku operacyjnego na temat1989 grudzień 14, Kraków – Uzupełnienie meldunku operacyjnego na temat zorganizowania przez KPN manifestacji w dniu Święta Niepodległości
149. 1990 maj 24,Kraków–Uzupełnienie meldunku operacyjnego,zawierające informację o zaniechaniu prowadzenia SOR „Konspiratorzy” w związku ze zmianą sytuacji politycznej w kraju

Aneks
Bibliografia
Wykaz skrótów
Indeks nazwisk
Spis treści
Oceń, napisz recenzję/opinię [+]
Ocena: 5 (z 1 ocen)
kolorkolorkolorkolorkolor

Opinie/recenzje:

Autor: Cezary Kruk; Ocena: 5 pkt.; Data: 2018-07-24
Super. Wielka monografia. Byłem działaczem w KPN Rejon Puławy Obszar IV Lublin.
skomentuj opinię/recenzję [+]