moja niepodległa
pokaz koszyk
rozwiń menu
książka:

Obozowe dzieje Świętochłowic Eintrachthutte - Zgoda. Seria: Konferencje IPN

Dane szczegółowe:
Producent: Instytut Pamięci Narodowej, IPN
Oprawa: miękka
Ilość stron: 160 s.
Data:2001-01-20
pozycja niedostępna

Opis książki:

W kolejnym tomie z serii "Konferencje IPN" zaprezentowane zostały artykuły będące owocem sesji naukowej zorganizowanej w październiku 2001 r. Omówione tu zostało funkcjonowanie obozu w Świętochłowicach - początkowo jako podobozu oświęcimskiego (Eintrachthűtte), a po wojnie, jako miejsca odosobnienia głównie Niemców i volksdeutschów z terenu Górnego Śląska. Pozycja zawiera także wykaz więźniów zmarłych w 1945 r.
Ryszard Kaczmarek, Zbigniew Kapała - Świętochłowice w latach 1939-1945
Franciszek Piper - Podobóz KL Auschwitz "Eintrachthütte" 1943-1945
Zygmunt Woźniczka - Obóz w Świętochłowicach-Zgodzie w systemie obozów na Górnym Śląsku po II wojnie światowej
Bernard Linek - Obóz "Zgoda” w Świętochłowicach: dzieje i miejsce w świadomości społecznej
Adam Dziurok - Więźniowie Obozu Pracy w Świętochłowicach-Zgodzie w 1945 roku
Andrzej Majcher - Śledztwo w sprawie zbrodni popełnionych w obozie Świętochłowice-Zgoda
Kornelia Banaś - Stan wiedzy a potrzeba edukacji o obozie w Świętochłowicach – Zgodzie wśród młodzieży szkół ponadpodstawowych
Aneks

Adam Dziurok - Wykaz zmarłych w Hali Targowej oraz obozie Zgoda w Świętochłowicach (luty - listopad 1945 r.)
*
* *
Wstęp
Na historię Górnego Śląska, ziemi pogranicza narodowościowego, składa się wiele wydarzeń, które nie mieszczą się w schematach historii czarno-białej, wydają się niewygodne lub wstydliwe. W mapę skomplikowanych wydarzeń w dziejach tej ziemi wpisuje się obóz w Świętochłowicach – w latach 1943-1945 funkcjonujący jako filia obozu Auschwitz a od lutego do listopada 1945 roku jako obóz pracy dla volksdeutschów i Niemców. Warto pamiętać, że Świętochłowice były swoistym "zagłębiem obozowym” na Górnym Śląsku. Podczas wojny, obok obozu "Eintrachthütte”, funkcjonowało tam jeszcze dziewięć innych obozów (dla internowanych Włochów, dla jeńców angielskich, cztery dla jeńców radzieckich oraz trzy dla zagranicznych pracowników przymusowych), a po wojnie poza filią Jaworzna, czyli Obozem Pracy w Świętochłowicach, działały cztery inne podobozy przy kopalniach.
Przez kilkadziesiąt powojennych lat w oficjalnym obiegu funkcjonowała teza, że dramat mieszkańców Górnego Śląska skończył się wraz z wyzwoleniem przez Armię Czerwoną. Dla historyków otwartym tematem były jedynie wojenne dzieje obozu. Dopiero opublikowanie w latach 90. książki Johna Sacka "Oko za oko”[1] przerwało swoistą "zmowę milczenia” wokół świętochłowickiego obozu pracy zwanego "Zgodą”. Od tego czasu ukazało się wiele artykułów prasowych[2] oraz kilka naukowych[3], wspomnienia więźnia[4], a także wybór dokumentów ukazujących dzieje obozu "Zgoda”[5]. Aktualności sprawie nadaje śledztwo prowadzone przez Oddziałową Komisję Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu IPN w Katowicach w sprawie zbrodni popełnionych w Obozie Pracy w Świętochłowicach-Zgodzie oraz żądania ekstradycji żyjącego w Izraelu naczelnika obozu - Salomona Morela.
Prezentowane w niniejszym zbiorze artykuły są owocem sesji naukowej zorganizowanej 4 października 2001 r. w Domu Kultury "Zgoda” w Świętochłowicach przez Biuro Edukacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Katowicach, Muzeum Miejskie w Świętochłowicach, Urząd Miejski w Świętochłowicach oraz Dom Kultury "Zgoda”.
Sytuację narodowościową oraz działalność władz niemieckich w Świętochłowicach w latach II wojny światowej przedstawił w swoim referacie dr hab. Ryszard Kaczmarek (Uniwersytet Śląski w Katowicach). Postawy mieszkańców Świętochłowic w okresie wojny zanalizował dr Zbigniew Kapała (Muzeum Górnośląskie w Bytomiu). Kolejny referat, wygłoszony przez dr Franciszka Pipera (Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimu) dotyczył kwestii funkcjonowania w Świętochłowicach w latach 1943-1945 podobozu KL Auschiwtz. Porównania obozu w Świętochłowicach-Zgodzie z innymi obozami na Górnym Śląsku, głownie z obozem w Toszku, podjął się dr hab. Zygmunt Woźniczka (Uniwersytet Śląski w Katowicach). W kolejnym referacie, dr Bernard Linek (Instytut Śląski w Opolu), spróbował przybliżyć miejsce i funkcje obozu "Zgoda” oraz problematykę wypędzenia w pamięci zbiorowej społeczeństwa Niemiec i Polski. Odpowiedzi na pytanie, kto i dlaczego trafił do obozu w Świętochłowicach próbował udzielić dr Adam Dziurok (Instytut Pamięci Narodowej – Oddział w Katowicach, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie). Nieco inny charakter miały dwa końcowe wystąpienia. Prokurator Andrzej Majcher (Instytut Pamięci Narodowej – Oddział w Katowicach) przedstawił przebieg śledztwa w sprawie zbrodni popełnionych w obozie Świętochłowice-Zgoda. Natomiast Kornelia Banaś (Instytut Pamięci Narodowej – Oddział w Katowicach) zanalizowała wyniki ankiety przeprowadzonej wśród uczniów i nauczycieli świętochłowickich szkół na temat obozu.
Wystąpienia zaprezentowane podczas sesji niewątpliwie pogłębiły naszą wiedzę o "obozowych” dziejach Świętochłowic, ale pokazały również, że wiele pytań o dramatyczne losy Górnoślązaków w okresie wojny i po jej zakończeniu pozostaje wciąż bez odpowiedzi. Zainteresowanie, jakie towarzyszyło sesji, oraz wyniki ankiety wskazują na sens podejmowania działań naukowych i edukacyjnych dotyczących bolesnych wydarzeń w najnowszej historii Górnego Śląska.
ANEKS
Adam Dziurok
Wykaz zmarłych w Hali Targowej oraz obozie Zgoda w Świętochłowicach (luty - listopad 1945 r.)
Podstawę opracowania wykazu zmarłych w Hali Targowej i w obozie Zgoda w Świętochłowicach stanowią przede wszystkim Księgi Główne Zgonów Urzędu Stanu Cywilnego Świętochłowice (1945 r.), t. I-IV (jeżeli w przypisie nie podano innego źródła, to oznacza, że informacja pochodzi z ksiąg zgonów USC w Świętochłowicach).
Pomocniczym źródłem okazał się wykaz depozytów rzeczowych pozostałych po zmarłych więźniach Obozu Pracy w Świętochłowicach przechowywany w Archiwum Akt Nowych w Warszawie. Zestawienie obejmuje 328 nazwisk zmarłych więźniów obozu – nie podaje jednak ani daty urodzenia, ani też daty śmierci więźnia. W wykazie znajdują się nazwiska kilkudziesięciu zmarłych, których nie odnaleziono w księgach zgonów w USC w Świętochłowicach.
Przy sporządzeniu wykazu wykorzystano również kserokopie księgi zgonów z USC w Rudzie Śląskiej. Tam bowiem zgłaszano zgony więźniów zmarłych w szpitalu w Goduli oraz w obozie przy kopalni "Paweł”, w którym również przebywali więźniowie Zgody. W niniejszym wykazie uwzględniono jedynie te przypadki zgonów więźniów odnotowane w aktach USC w Rudzie Śląskiej, które znalazły potwierdzenie w innych źródłach. W przypadku kilkudziesięciu zmarłych, nie ujętych w wykazie, nie udało się do końca ustalić, czy przebywając w obozie przy kopalni Paweł byli w ewidencji obozu w Świętochłowicach, czy też innego obozu np. Mysłowic.
Poniższego zestawienia, obejmującego 1710 nazwisk, nie można w żaden sposób traktować jako pełnej listy zmarłych w świętochłowickim obozie, brakuje na niej co najmniej 145 nazwisk, bowiem podczas likwidacji obozu naczelnik odnotował, że pozostało 1855 aktów zgonu po zmarłych więźniach. Tę ostatnią liczbę należy jednak traktować jako minimalną liczbę zgonów[6].
Wykaz zmarłych w Hali Targowej w Świętochłowicach
Zanim zatrzymani w końcu lutego i na początku marca 1945 r. trafili do obozu Zgoda przetrzymywano ich w Hali Targowej w Świętochłowicach. Dopiero po przygotowaniu obozu na przyjęcie więźniów kierowano ich do docelowego miejsca odosobnienia. Już w Hali Targowej miały miejsce pierwsze przypadki zgonów osób, które należy bezpośrednio wiązać z funkcjonowaniem obozu w Świętochłowicach. Przypadki śmierci więźniów w Hali Targowej zgłaszał w Urzędzie Stanu Cywilnego w Świętochłowicach funkcjonariusz Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Katowicach z siedzibą w Świętochłowicach. W Księgach Głównych Zgonów Urzędu Stanu Cywilnego w Świętochłowicach za rok 1945 odnotowano kilkanaście przypadków zgonów w Hali Targowej. Należy jednak traktować tę liczbę jako minimalną, gdyż świadkowie utrzymują, że mogło tam zginąć więcej osób.
l.p. nazwisko i imię
wiek
[7]
data zgonu[8]
Beck Józef Franciszek 59 17 kwietnia Janeczko Adolf 63 24 marca Kamiński Paweł[9] 60 28 lutego Kosmała Franciszek 60 13 marca Magiera Emil 62 5 kwietnia Mokry Augustyn 59 16 kwietnia Müller Adolf 63 23 marca Osmann Paweł 55 24 marca Pyka Jan 66 9 kwietnia Riedel Hubert 62 16 marca Sikora Tomasz[10] 58 12 kwietnia Sitko Paweł[11] 53 28 lutego Walicek Franciszek 61 19 marca Wypiór Alojzy 52 13 kwietnia NN[12] ok. 26 5 kwietnia Wykaz zmarłych w obozie Zgoda w Świętochłowicach
Doniesienia zgonów więźniów do Urzędu Stanu Cywilnego podpisywał naczelnik Salomon Morel lub w jego zastępstwie inni funkcjonariusze UB pracujący w obozie m.in. Wyparło oraz Łochocki. Do 23 maja 1945 r. naczelnik zgłaszał, że zgony nastąpiły w Świętochłowicach przy ul. Nowowiejskiej, a później (po zmianie nazwy ulicy), że przy ul. Wojska Polskiego - tam bowiem mieścił się obóz Zgoda. W wykazie uwzględniono wszystkie zgony zgłoszone przez naczelnika obozu w Świętochłowicach lub osoby w jego zastępstwie. W przypadku, gdy zgłaszał zgon ktoś inny (np. Zarząd lecznicy w Świętochłowicach), starano się weryfikować, czy rzeczywiście chodzi o więźnia Zgody.
lp. nazwisko i imię wiek data zgonu Achtelik Helena 48 19 września Ackerman Hugon 63 30 lipca Adamik Brunon[13] - ? Adamek Antoni 58 3 września Adamek Emil[14] - ? Adamiec Emma 50 17 października Alamoda Jan 43 2 sierpnia Albrecht Emil 50 16 lipca Aleksa Franciszek[15] - ? Aleksander Maksymilian 61 1 lipca Alnoch Reinhold[16] - ? Anderko Leon 49 21 września Anders Franciszek 51 28 sierpnia Ankes Emil 64 24 sierpnia Antonik Jan 45 12 sierpnia Appel Emanuel[17] 53 18 lipca Appel Jan 51 2 sierpnia Arbeiter Karol 51 12 maja Arndt Ernest 60 28 czerwca Arndt Maksymilian 63 8 sierpnia Assmann Herbert 47 20 maja Augustin Karol 51 13 września Babin Ryszard 61 22 czerwca Babuk Herman[18] - ? Bachurowa[19] - ? Bacia Alfred 44 30 lipca Backhaus Franciszek 58 7 września Badura Paulina 54 2 września Baile Paul[20] - ? Bajoń Leonard 47 4 sierpnia Balicki Grzegorz 50 31 maja Balon Jerzy 49 27 czerwca Bańczyk Józef 47 30 lipca Barciok Karol 44 2 sierpnia Barciok Ludwik 61 27 sierpnia Barnert Robert 73 6 czerwca Bartsch Robert 64 6 sierpnia Barysz Alojzy[21] 55 12 sierpnia Barzig Brunon 53 2 czerwca Bathelt .Matylda 48 7 października Bathelt Hermina 51 11 sierpnia Bazan Wilhelm 53 23 kwietnia Bączyk Józef 72 12 maja Beck Franciszek 60 17 sierpnia Becker Jan 58 30 maja Becker Leonard 64 22 czerwca Bednorz Małgorzata 44 27 sierpnia Beer Adolf 59 30 lipca Beer Józef 51 18 sierpnia Behr Anna 52 27 sierpnia Behr Jerzy 65 10 czerwca Bendel Walenty 64 23 sierpnia Benisz Alojzy[22] - ? Berger Edward[23] 45 8 sierpnia Berger Elżbieta 57 22 września Berger Florentyna 53 22 września Berger Karol 59 12 maja Berghald Franciszek 52 18 sierpnia Berghof Alojzy 57 1 sierpnia Berke Paweł 63 21 sierpnia Bernard Franciszek 66 4 lipca Berndt Józef 75 29 czerwca Bernert Walter 49 3 października Berzowski Jan 43 20 maja Beyer Maksymilian 65 3 sierpnia Białas Marcin 65 7 czerwca Bias Jan 39 1 sierpnia Bichterle Wiktor 54 29 lipca Bielok Dorota[24] 64 11 sierpnia Bienert Paweł 66 15 sierpnia Bieniasz Franciszek 50 2 sierpnia Bieniek Wiktor 60 26 lipca Bieniek Wilhelm 46 29 sierpnia Bieniek Wilhelm 53 4 sierpnia Biesok Rudolf 39 15 lipca Bijok Edmund 59 9 kwietnia Biliński Leon 48 26 sierpnia Binda Karol 54 3 września Bioły Jan 62 5 września Biskup Alojzy 52 15 maja Bittner Brunon 55 31 lipca Bittner Emil 37 19 czerwca Bittner Jadwiga 47 15 września Blacheta Paweł 67 4 września Blachnicki Jan 75 7 sierpnia Blaschke Jan 40 8 sierpnia Blaschke Jan 78 10 sierpnia Blaschke Maria 46 29 sierpnia Blaschke Maria 62 28 września Blaut Elżbieta 38 20 sierpnia Bleichert Karol 67 7 sierpnia Bleil Maksymilian 59 30 sierpnia Blot Franciszek 60 16 lipca Blum Paweł 49 15 sierpnia Bluszcz Franciszek 59 11 lipca Błanik Jan 46 9 czerwca Błasy Antoni 56 22 maja Bochnia Paweł 51 14 lipca Bock Gerhard[25] - ? Bock Jerzy[26] - ? Bock Szymon 70 29 lipca Bock Tomasz 43 23 lipca Boerle Paweł[27] - ? Bogacki Karol 64 27 czerwca Bogusławski Józef 48 9 sierpnia Bogusławski Zygmunt 34 17 sierpnia Boklak Julia[28] - ? Bombik Bronisława 60 30 lipca Borgier Henryk 16 30 lipca Borzucki Paweł 36 5 maja Bógdoł Teodor 45 8 sierpnia Bramowski Roman 57 14 lipca Brawański Wiktor 66 13 czerwca Breguła Karol 58 21 maja Breguła Paweł 50 15 sierpnia Breguła Tomasz 58 24 sierpnia Breinbrecht Edyta 49 18 września Breitkopf Aleksy 58 27 maja Breulich Wilhelm 40 20 lipca Briesnitz Artur 49 7 lipca Broda Augustyn 61 3 sierpnia Brokt Aleksander 62 5 sierpnia Brol Franciszek 62 12 kwietnia Brol Wilhelm 57 14 maja Brunsch Ernest 58 2 sierpnia Brychta Jadwiga 62 2 czerwca Brzezina Teodor 49 17 sierpnia Brzoza Teodor 51 11 sierpnia Brzóska Jan 60 15 czerwca Buchcik Wilhelm 58 11 sierpnia Buczek Maria 46 4 września Buczek Rudolf 49 3 września Budniok Augustyn 65 31 sierpnia Bugdoł Teodor[29] - ? Bugla Jan 59 27 lipca Bugla Karol 63 13 sierpnia Bujak Teresa 44 12 sierpnia Bujara Konrad 56 25 kwietnia Bukowska Hildegarda 50 5 września Bukowski Alfons 26 25 września Bulenda Jan 31 27 sierpnia Burczyk Jan 63 2 maja Burczyk Karol 43 6 sierpnia Burda Alojzy 57 29 września Burger Edward[30] - ? Buschmann Jan 59 25 sierpnia Bystroń Karol 59 31 lipca Bytom Alojzy 50 20 kwietnia Ceglarek Wilhelm[31] - ? Cempulik Jan 56 3 sierpnia Cesz Jerzy 52 11 maja Chluba Józef 46 25 maja Chmara Bolesław 57 6 sierpnia Chmiel Jerzy 41 19 lipca Cholewa Antoni 68 9 sierpnia Cholewik Franciszek 56 14 lipca Chrapeć Franciszek 48 5 sierpnia Christen Józef 57 1 sierpnia Chrobok Hieronim 60 21 czerwca Chrószcz Bronon 64 7 lipca Chrószcz Juliusz 68 4 sierpnia Chrystianus Anna 54 13 września Chwołka Anna 40 12 listopada Cicha Augustyna 46 15 października Cichoń Jan 52 10 sierpnia Cichos Augustyn 51 25 lipca Cichy Karol 61 13 sierpnia Ciupek Paweł 44 19 września Ciupka Franciszek 63 10 sierpnia Ciuraj Antoni 59 1 września Ciuraj Franciszek 50 10 września Ciwis Alojzy 51 29 kwietnia Clausen Aleksander 39 3 września Cobel Agnieszka 46 1 sierpnia Cyngon Marta 52 3 września Cyroń Ludwik 52 30 sierpnia Czabanka Ignacy 64 23 sierpnia Czachor Agata 32 23 września Czakański Wilhelm 40 30 kwietnia Czakon Robert 49 16 września Czambor Edward 39 30 sierpnia Czapla Wiktoria 47 6 sierpnia Czauderma Elżbieta 46 22 sierpnia Czech Adam 65 19 czerwca Czech Alojzy 61 2 września Czech Anna 50 14 września Czegun Erna 51 29 sierpnia Czekała Karol 43 18 sierpnia Czerner Walburga 23 25 sierpnia Czernik Piotr 42 28 sierpnia Czernocki Wilhelm 49 29 lipca Czora Stanisław 60 21 sierpnia Czyc Juliusz 48 6 sierpnia Ćmok Paweł 65 31 lipca Danisz Konrad 58 31 lipca Daum Otylia 34 5 września Dawid Emanuel 57 20 sierpnia Dawid Wilhelm 73 24 lipca Degner Eugeniusz 47 16 sierpnia Demel Józef 50 1 sierpnia Derbała Elżbieta 42 7 sierpnia Derszka Henryk[32] 17 8 sierpnia Deus Jan 59 4 sierpnia Dietrich Lina 36 23 sierpnia Dietrich Ryszard[33] - ? Doht Karol 73 25 kwietnia Doleżych Karol 56 26 sierpnia Dolina Alojzy 56 26 sierpnia Dombek Julian[34] - ? Domin Alfons 39 28 sierpnia Dominik Jan 60 16 sierpnia Domogała Eryk 54 3 sierpnia Dostalik Dymitr 44 3 czerwca Doute Oskar 63 5 sierpnia Draszczyk Jan 65 2 czerwca Dreja Jan 57 12 maja Dreja Józef 65 22 sierpnia Drepner Eugeniusz[35] - ? Drescher Gustaw 60 23 sierpnia Drinda Teodor 50 9 sierpnia Drobczyk Józef 46 2 lipca Drobek Rudolf 41 31 lipca Drozd Konstantyn 62 30 kwietnia Drozd Rudolf 36 14 września Drozd Wilhelm 34 21 sierpnia Drutschmann Franciszek 42 3 września Drutschmann Karol 38 8 sierpnia Dubas Karol 62 10 sierpnia Ducki Maksymilian 45 7 sierpnia Ducki Manfred 16 18 sierpnia Dudek Marta 40 19 października Dudela Józef 66 11 maja Dwucet Paweł 63 30 maja Dykta Klara 52 6 sierpnia Dyl Emanuel 57 18 sierpnia Dyla Gertruda 43 31 sierpnia Dyla Maksymilian 48 3 czerwca Dylda Karol 59 12 września Dyrlich Feliks[36] - ? Dytko Teodor 45 4 sierpnia Dziechciarczyk Ryszard[37] 41 6 września Dzierżawa Wilhelm 30 12 września Dziwoki Wilhelm 47 28 lipca Ebach Max Otto 62 13 maja Eberle Henryk 64 5 sierpnia Ebert Oton 67 16 lipca Eckert Paweł[38] - ? Ehrenhöfer Maria 55 28 sierpnia Eichfeld Jan 42 12 maja Elbing Jerzy 65 24 sierpnia Elsner Edmund 47 25 sierpnia Elsner Franciszek 64 8 kwietnia Elsner Juliusz 63 17 lipca Ender Edmund 52 15 sierpnia Ender Franciszek 53 10 sierpnia Enenkel Edward 52 10 lipca Ermer Józef 55 29 lipca Faber Walter 49 23 lipca Fabian Tomasz 64 3 kwietnia Fadke Alfred 56 30 lipca Felkel Bonifacy 49 11 października Fiała Eleonora 20 30 sierpnia Fiała Elżbieta 50 6 września Ficek Oswald 58 9 września Fieber Józef 60 27 lipca Fieg Elżbieta[39] 54 25 sierpnia Figiel Emil 51 17 września Filuś Aleksander 62 14 lipca Fitzke Józef 58 3 sierpnia Flak Alojzy 40 12 kwietnia Fleischer Józef 58 25 sierpnia Fleischer Paweł 57 30 maja Fleischer Rudolf 52 1 sierpnia Fojcik Maria 45 22 sierpnia Fojcik Waldemar 57 20 maja Foks Ryszard 56 29 lipca Fordan Maksymilian 61 5 sierpnia Forster Alfons 61 10 sierpnia Frach Herman 68 31 maja Frach Wilhelm 41 26 września Frania Gertruda 56 15 października Franik Matylda 49 1 października Franik Michał 50 31 sierpnia Franik Teodor 59 23 sierpnia Franke Augustyn 65 14 lipca Franke Marta 64 4 listopada Franke Otton 57 30 lipca Frantzke Jan 70 3 sierpnia Franz Berta 54 9 października Freiberg Fryderyk 62 19 sierpnia Freihöfer Jan 50 28 lipca Freiwald Wilhelm 60 19 sierpnia Frey Fryderyk 51 7 września Frick Adam 56 17 maja Friedrich Antoni 42 13 kwietnia Friedrich Jerzy 22 6 lipca Fritz Walter 63 13 czerwca Frühauf Wilhelm 45 20 maja Frychiel Jerzy 45 30 lipca Fryda Jerzy 54 9 lipca Frysz Teofil 52 28 września Frysztacki Jan 47 19 czerwca Frysztacki Teodor 46 9 maja Fuchs Brunon 65 28 lipca Fuchs Jan 65 29 lipca Fuchs Jerzy 57 9 lipca Fuchs Józef 47 31 marca Fuchs Ryszard 65 15 lipca Furch Oskar 61 14 maja Furgoł Hubert[40] 44 10 sierpnia Fyrla Józef 56 28 sierpnia Gabert Emil 61 23 sierpnia Gabryś Berta 50 1 września Gabryś Edmund 71 5 sierpnia Gabryś Emanuel 43 2 sierpnia Gabrys Albert[41] - ? Gaczka Franciszek 52 3 sierpnia Gajda Alojzy 42 27 lipca Gajda Edmund 60 14 sierpnia Gajda Józef 63 27 maja Gajdeczka Robert 61 6 sierpnia Gajewski Paweł 64 20 lipca Gala Józef 68 23 lipca Gala Józefa 60 23 sierpnia Galle Augustyn 59 3 sierpnia Galus Jan 67 14 kwietnia Gałeczka Franciszek 66 11 września Gałeczka Franciszka 56 18 sierpnia Gałęzowski Stefan 48 7 września Gamoń Joanna 48 20 sierpnia Gamoń Robert 61 7 sierpnia Gans Antoni 62 3 lipca Ganszczyk Józef 62 9 sierpnia Garczorz Józef 57 2 maja Gardawski Jan 57 26 lipca Gatys Alojzy 66 22 kwietnia Gaweł Ernest 38 9 maja Gawlista Franciszek 53 11 sierpnia Gaza Ludwik 42 1 września Gąsior Jan 40 25 sierpnia Gąstała Wojciech 34 30 lipca Gebauer Teodor 47 9 sierpnia Gebet Alojzy[42] - ? Gec Jan 59 3 sierpnia Gediga Jan 65 7 sierpnia Geier Maria 49 27 sierpnia Geier Paweł 51 22 lipca Geisler Hugon 46 9 maja Geisler Jan 21 21 kwietnia Geisler Jan 66 27 lipca Geisler Paweł 56 13 kwietnia Geldner Paweł 45 18 sierpnia Gellner Ernest 48 13 lipca Gerhard Jakub 61 25 maja Germann Augustyn 65 18 czerwca Gertich Piotr 60 22 maja Gębolis Antoni 60 30 kwietnia Giemza Emanuel 36 2 sierpnia Giemza Karol 53 3 sierpnia Gierich Augustyna 56 17 września Giesel Emanuel 52 12 sierpnia Giesel Herbert 58 2 sierpnia Glados Antoni 40 29 sierpnia Gladys Szymon 64 11 maja Glanz Maksymilian 57 6 sierpnia Glatz Augustyn 66 29 września Glatzel Augustyn 58 25 maja Gleiksner Stefan 49 30 sierpnia Glenz Józef 54 11 lipca Glinka Karol 51 25 lipca Gliwicki Władysław 57 27 lipca Głąbik Konrad 35 26 lipca Głogowski Józef 45 17 maja Gnerlich Oton 75 4 sierpnia Gnida Jerzy 46 13 lipca Gnielczyk Ryszard[43] - ? Gnieliński Paweł[44] - ? Gniłka Karol 58 18 czerwca Goczal Robert 49 4 września Goczał Anna[45] 45 7 października Goczok Józef 63 1 sierpnia Goczoł Józef 63 29 lipca God Paweł 64 9 sierpnia Godeł Karol 63 26 lipca Godes Franciszek 56 21 czerwca Goebel Eryk 21 14 maja Goebel Hubert 51 27 kwietnia Gohring Maria 64 30 sierpnia Goj Emanuel 54 11 sierpnia Gojna Teresa 57 14 lipca Gola Joanna[46] 59 23 września Golla Józefa[47] - ? Gołuch Ingeborg 20 2 września Goraus Franciszek 42 18 września Gorke Robert 69 26 lipca Gorlich Franciszek 61 27 lipca Gorlitz Zygfryd 37 31 sierpnia Gorzawski Józef 64 13 sierpnia Gotschal Feliks[48] - ? Gotschal Robert[49] - ? Gotzmann Herman 59 31 lipca Górny Emanuel 56 26 sierpnia Górski Paweł 58 30 lipca Górski Sylwester 27 5 sierpnia Grabolus Franciszek 42 13 lipca Grabowski Franciszek 60 17 sierpnia Graeser Walter 44 28 lipca Graniczny Franciszek 67 25 lipca Graser Herman 45 19 sierpnia Grauzów Wilhelm 21 19 października Gregeracki Jan 56 28 sierpnia Gregorczyk Paweł 64 3 czerwca Greiner Emil 59 25 kwietnia Greipel Walenty[50] 41 12 września Greve Agnieszka 50 13 lipca Greve Maria 48 13 lipca Grieger Leon 52 19 czerwca Griger Paweł[51] - ? Grimm Karolina 52 27 lipca Grimme Józef 47 25 sierpnia Grodon Maria 49 10 września Groger Wilhelm 44 15 kwietnia Grolik Augustyn 47 23 kwietnia Gromann Jerzy 31 13 września Gromotka Karol 57 4 sierpnia Grossdidier Maciej 68 25 lipca Grotzner Augustyn 59 8 sierpnia Growiec Florian 54 20 września Gruber Alfred 35 7 sierpnia Gruca Stefan 54 13 sierpnia Grucza Alfonsy 40 31 lipca Grunhard Elfryda 48 29 sierpnia Grunspeck Helena 38 18 września Grunwald Eryk 66 5 września Grünwald Wawrzyniec[52] 65 16 marca Gruszka Franciszek 59 12 czerwca Gruszka Jan 67 26 lipca Gryc Augustyn 49 26 czerwca Gryc Edmund 51 12 maja Gryc Jerzy 37 13 sierpnia Gryksa Franciszek 48 8 września Grządziel Paweł 64 12 kwietnia Grzeganek Piotr[53] - ? Grzenia Aleksander 45 25 czerwca Grzyb Oswald 63 24 maja Grzywa Józef 60 9 sierpnia Gunther Artur 62 26 lipca Gurtler Emma 53 29 lipca Gustaw Paweł 69 27 sierpnia Gustian Ryszard 57 30 maja Gwoźdź Jan 59 26 lipca Gwożdzik Paweł 63 9 sierpnia Gwóźdź Paweł 60 7 sierpnia Haase Jerzy 56 12 sierpnia Haase Karol 54 25 sierpnia Haberla Alojzy 53 6 sierpnia Hadamek Jan 38 22 października Hadraszek Konrad 53 23 lipca Hadyk Józef 46 28 sierpnia Hajda Jan[54] 48 26 sierpnia Hajduk Ernest 56 2 sierpnia Hakuba Antoni 42 16 sierpnia Halmer Antoni[55] - ? Hampel Alfons 65 21 sierpnia Hampel Józef 70 25 maja Hampf Roman 56 28 lipca Handzelt Albert[56] - ? Hanke Jan[57] - ? Hanke Paweł 46 22 lipca Hanslik Józef 47 2 sierpnia Hanslik Paweł 62 25 lipca Hantke Jadwiga 56 6 sierpnia Hartmann Karol 54 26 października Hartmann Karol 54 17 czerwca Hartmann Wilfried 15 5 czerwca Hartwig Ludwik 44 25 lipca Hasse Ryszard 63 29 lipca Haucke Jan 64 5 sierpnia Hausler Edmund 55 30 maja Hausler Stefania 49 3 września Hausmann Ryszard 47 1 sierpnia Heidelmayer Oskar[58] - ? Heidenreich Jerzy 62 5 sierpnia Heidenreich Maksymilian 57 15 sierpnia Heider Antonina 63 17 października Heimann Franciszek 46 7 września Heimann Paweł 61 22 maja Heindrich Ernest 53 17 maja Heine Karol 59 7 sierpnia Heinrich Emilia 57 29 sierpnia Heinz Emma 41 20 września Heinzel Alfred 57 31 lipca Held Maria 69 28 lipca Held Paweł 77 22 lipca Hellinger Elfryda 57 20 sierpnia Helmin Maria 50 17 sierpnia Hennig Karol 56 20 sierpnia Hentschel Jan 65 25 sierpnia Herger Antoni 66 14 sierpnia Hergesell Mikołaj 52 16 lipca Herisz Robert 55 10 maja Herm Hildegarda 48 1 września Herma Zuzanna 55 26 sierpnia Herman Anna 52 25 sierpnia Hermann Elżbieta 54 20 sierpnia Hermann Wilhelm 55 3 września Hermański Herman 38 26 września Hertrampf Paweł 50 7 maja Herzel Emil 57 8 sierpnia Hetmańczyk Józef 45 7 sierpnia Heuser Gustaw 67 4 sierpnia Hillman Józef[59] - ? Himmel Ryszard 67 20 lipca Himmel Tomasz 78 29 sierpnia Hodurek Marta 50 28 sierpnia Hofer Eryk 60 31 lipca Hoffmann Sylwestra[60] 53 20 sierpnia Hofmeister Paweł 45 3 października Hoim Jakub 56 24 czerwca Hoinkis Rozalia 55 6 sierpnia Hoinkis Teodor 60 24 sierpnia Hojnka Karol 68 5 sierpnia Holdt Paweł 61 6 maja Holike Aloizja 51 29 sierpnia Homelschein Henryk 62 12 sierpnia Hope Emil 62 23 sierpnia Horak Robert 62 27 lipca Hornik Juliusz 63 21 maja Horzela Józef 41 19 sierpnia Horzela Leopold 63 12 sierpnia Hruszka Małgorzata 49 7 sierpnia Hubek Jan 55 19 sierpnia Hubner Artur 64 28 lipca Hudt Augustyn 63 10 sierpnia Hudzikowski Wilhelm 66 30 sierpnia Hunger Alfonsy[61] 48 21 czerwca Huras Konstantyn 55 29 lipca Huschke Fryderyk 59 9 maja Huta Konrad 46 28 czerwca Hyla Oton 45 9 sierpnia Igła Hildegarda 46 28 sierpnia Ignacek Hugon 66 29 sierpnia Imiolczyk Gerard 34 25 sierpnia Irmer Karol 65 31 lipca Jadasz Jerzy 37 7 czerwca Jaguś Karolina 58 14 września Jahn Franciszek 55 3 sierpnia Jahnel Bernard 42 14 sierpnia Jaksik Ludwik 65 27 sierpnia Janas Gertruda 63 4 sierpnia Janczyk Augustyn 55 15 sierpnia Janczyk Jan 59 22 lipca Janeczko Jerzy 30 13 kwietnia Janiel Paweł 65 14 lipca Jankowiak Stanisław 52 17 lipca Janosz Marcin 62 28 sierpnia Janoszka Antoni 58 6 września Jansch Jerzy 35 5 maja Januszak Emilia 62 6 września Jany Ewa 58 31 sierpnia Jańczyk Karol 57 25 sierpnia Jarosz Alojzy 40 2 września Jarząbek Jerzy 45 19 września Jarzec Irma 41 7 sierpnia Jarzyna Karol 62 15 lipca Jaworek Adelajda 50 6 czerwca Jelitko Paweł 66 21 sierpnia Jelitte Urban 67 9 sierpnia Jenkner Jan 56 3 lipca Jenkner Jerzy 61 20 lipca Jenkner Paweł 49 4 lipca Jerominek Edward 61 23 maja Jersz Alojzy 52 28 lipca Jersz Augustyn 38 28 lipca Jeschka Stanisław 59 5 sierpnia Jeżorowski Alojzy 49 3 lipca Jęczewski Adolf 61 11 sierpnia Jęczmionka Jan 56 9 lipca Jędrysek Rafael 46 28 lipca Jędrysik Józef 65 19 sierpnia Jędrysik Józef 51 7 czerwca Jędrzejczyk Jan 60 27 sierpnia Jitschin Józef 59 27 lipca John Jerzy 43 4 września Jokisz Paweł 36 30 lipca Jonek Piotr 61 10 sierpnia Jończyk Karol 39 1 sierpnia Jordan Franciszek 59 6 sierpnia Jośko Anna 47 1 sierpnia Jung Paweł[62] - ? Junga Augustyn 49 8 sierpnia Junger Henryk 64 18 sierpnia Junger Karol 68 2 sierpnia Jurczyk Augustyna 54 21 września Jurczyk Jerzy 65 3 sierpnia Jureczko Józef 32 9 maja Juzek Piotr 72 1 sierpnia Kabierski Paweł 49 30 kwietnia Kaczmarczyk Alfons 60 23 sierpnia Kaczmarczyk Maksymilian 34 14 września Kaczmarczyk Stanisław 65 22 lipca Kadel Adam 40 8 sierpnia Kadłubski Alfred 31 1 listopada Kafczyk Wilhelm 47 29 lipca Kahler Henryk 57 15 lipca Kaiser Adolf 49 8 sierpnia Kaleja Paweł 50 27 maja Kaler Franciszek 65 4 sierpnia Kaler Jan 62 14 sierpnia Kalina Jan 53 13 lipca Kalisch Paweł[63] - ? Kalusche Wilhelm 60 19 sierpnia Kalwar Jan 54 2 sierpnia Kałuża Aleksander 53 5 lipca Kałuża Oton 61 15 września Kałuża Roman 58 16 lipca Kammler Waleska 52 22 sierpnia Kampczyk Józef 58 28 lipca Kamski Józef 45 25 kwietnia Kandora Bernard 51 25 sierpnia Kandziora Gerard 32 22 sierpnia Kania Kurt 33 10.01.45 Kantner Judyta 49 8 września Kapel Ryszard 61 5 sierpnia Kapias Ewa 38 11 sierpnia Kapica Józef 53 2 sierpnia Kapuściok Franciszek 52 6 lipca Kardas Emilia 39 18 sierpnia Karolik Konrad 38 26 września Kaspar Anna 51 2 sierpnia Kaspar Karol 54 12 sierpnia Kasprowski Antoni 56 26 kwietnia Kasza Jan 63 20 czerwca Kaszny Walter 44 29 maja Kaszowski Zygmunt 57 24 kwietnia Kawczyk Józef 51 9 maja Kawka Karol 66 19 sierpnia Kazowski Eryk 50 31 maja Kąkol Małgorzata 40 15 września Kątny Paweł 48 2 września Kellmann Paweł 54 17 września Kempa Wilhelm 42 27 października Kern Emerich[64] - ? Kerner Teodor 65 8 sierpnia Kiefer Karol 61 3 sierpnia Kiel Antoni 62 3 sierpnia Kierys Wilhelm 46 31 sierpnia Kieś Józef 55 27 czerwca Kijończyk Józef 58 14 czerwca Kindler Kurt 64 2 czerwca Kinne Józef 50 31 lipca Kionka Jan 74 2 sierpnia Kirchberg Fryderyk 55 4 sierpnia Kirsch Wilhelm[65] - ? Kissler Józef[66] - ? Kiszka Józef 50 4 lipca Klarowicz Bogumił 49 5 września Klas Józef 63 6 maja Klaska Brunon 48 18 sierpnia Klausmann Adolf 62 2 lipca Klement Jerzy 42 14 sierpnia Klencz Józef 57 3 sierpnia Klenieidam Agnieszka 60 9 listopada Klepek Jan 55 15 lipca Kleszcz Augustyn 65 19 lipca Klima Wilhelm 35 18 czerwca Klimeczek Alojzy 65 8 września Klimek Brunon 46 4 sierpnia Klimek Emanuel 41 28 maja Klimek Olga 51 13 sierpnia Klimowicz Robert 58 10 sierpnia Klingner Jan 69 28 czerwca Klis Magdalena 52 4 września Klocek Otylia 38 10 sierpnia Klossek Augustyn[67] - ? Kluba Reimund 57 9 sierpnia Kluczniok Alojzy 66 2 września Kluge Wilhelm 68 30 lipca Kłosek Konrad 49 30 lipca Knabe Oskar 55 31 sierpnia Knapek Jan 55 25 sierpnia Knapek Jan 63 3 sierpnia Knapik Paweł 68 23 maja Knas Józef 50 1 czerwca Knitel Wilhelm 62 9 sierpnia Knoch Krystyna 46 23 sierpnia Knoll Emil 66 25 lipca Knopek Leopold 46 31 lipca Knura Ryszard 57 28 maja Kobliczek Karol 65 26 sierpnia Koch Alojzy 53 5 października Koch Maria 39 13 września Kocjan Franciszek 61 9 sierpnia Kocjan Helmut 17 11 sierpnia Kocur Jerzy 48 21 sierpnia Kocyba Alojzy 61 6 lipca Koczy Jan 36 12 maja Koczy Jan 64 13 czerwca Koczy Karol 43 31 lipca Koeler Jerzy[68] - ? Koj Jan 50 3 sierpnia Koj Józef 39 7 sierpnia Kojzar Jan 61 22 sierpnia Kokot Józef[69] - ? Kolakowski Leopold 45 14 sierpnia Kolanowski Franciszek 45 3 sierpnia Kolarczyk Józef 44 22 sierpnia Kolarz Karol 70 26 sierpnia Kolasse Gerard 46 2 sierpnia Koliberda Berta 55 3 września Kołek Karol 51 9 października Kołodziej Donat 57 11 września Kołodziej Jan[70] - ? Kołowrot Augustyn 54 5 maja Kominek Andrzej 51 18 lipca Kondrot Jan 63 27 sierpnia Konieczko Artur 33 20 kwietnia Konieczny Jan 63 2 sierpnia Konieczny Józef 59 4 sierpnia Konieczny Paweł 46 7 września Konieczny Paweł 62 27 kwietnia Konig Leopold 51 3 sierpnia Konig Łucja 58 22 sierpnia Konig Maksymilian 67 15 sierpnia Konint Paweł 61 27 lipca Konsek Emanuel 71 1 lipca Kopaja Roman 40 2 sierpnia Kopczyński Teodor 56 25 kwietnia Kopp Wilhelm[71] - ? Kopka Jan 64 4 sierpnia Kopyciok Józef 69 14 lipca Korhel Jan 19 9 sierpnia Korkos Rudolf[72] - ? Kornke Robert[73] 34 25 lipca Kostka Franciszek 63 9 września Kostka Maria 58 5 października Kostorz Wiktor 38 9 lipca Kosz Józef 64 26 lipca Kościelska Małgorzata 53 7 września Kot Ignacy 65 14 lipca Kotula Jan[74] - ? Kotulska Maria 52 31 sierpnia Kotulski Oskar 57 27 lipca Kotyrba Augustyn 65 20 czerwca Kowalska Edeltraut 38 17 sierpnia Kowalski Wilhelm 62 17 sierpnia Kowol Antoni 48 22 sierpnia Kowol Konrad 58 30 kwietnia Kozala Jan 51 28 czerwca Kozik Franciszek 67 8 czerwca Kozioł Paweł 64 25 sierpnia Kozłowski Wiktor 57 3 sierpnia Kozy Jan 54 30 maja Kozyra Franciszek 53 14 sierpnia Koźlik Henryk 36 9 sierpnia Koźnicki Józef 68 26 maja Krakowczyk Karol 55 23 sierpnia Krańczoch Anna 43 8 września Krause Filomena 48 19 sierpnia Krautwurts Wilhelm[75] - ? Krawczyk Antoni 65 31 lipca Krawczyk Franciszek 62 22 kwietnia Krawczyk Stefan 63 10 sierpnia Kreiger Hans[76] - ? Kreis Gustaw 62 14 maja Kreisel Konrad 52 4 sierpnia Kremser Jan 58 16 kwietnia Kret Benon 48 12 września Kretek Karol 61 6 września Kretschmer Jan 60 3 sierpnia Kretschmer Józef 69 10 lipca Krischker Albert 59 9 sierpnia Krischker Paweł 50 30 lipca Kropka Amalia 50 30 sierpnia Król Rudolf 45 13 sierpnia Krótki Franciszek 55 8 czerwca Kruczek Anna 46 31 lipca Kruczek Ignacy 49 29 lipca Krumschmidt Franciszek 61 26 kwietnia Krumschmidt Józef 34 9 czerwca Krusche Brunon 61 9 sierpnia Krusche Józef 48 29 lipca Krykon Brunon 54 11 kwietnia Krymiec Julia 55 27 sierpnia Krzewina Brunon 45 9 maja Krzykowski Bernard 61 10 września Krzymiec Maksymilian 66 31 lipca Krzywik Edmund 49 23 kwietnia Krzyżak Karol[77] 47 31 lipca Krzyżek Emil[78] 45 16 listopada Ksciuk Jan 61 30 sierpnia Książek Karol 69 22 sierpnia Kubat Józef 34 5 maja Kubenka Jan 49 25 sierpnia Kubica Elfryda 19 26 sierpnia Kubiczek Wilhelm 68 13 lipca Kuc Karol[79] - ? Kucharski Ewald 55 9 sierpnia Kuczera Faustyna 51 14 sierpnia Kudela Helena 47 23 września Kudlek Wiktor 74 25 sierpnia Kuhn Jan 66 2 sierpnia Kuhnel Henryk 57 22 kwietnia Kuhut Hugon 67 3 sierpnia Kujawa Wiktor[80] - ? Kukła Andrzej 53 25 maja Kuliga Jan 64 13 czerwca Kulik Antoni 61 11 czerwca Kulin Brunon 56 11 kwietnia Kulski Władysław 58 22 czerwca Kunz Elżbieta 53 8 września Kunz Emil 64 30 lipca Kunze Jan 65 22 kwietnia Kuper Alfred 37 8 sierpnia Kupiec Maria 61 8 września Kupiec Marta 47 14 lipca Kupka Emanuel 61 10 sierpnia Kupka Jan 65 7 sierpnia Kupka Wiktor 66 31 lipca Kupke Jerzy[81] - ? Kurda Józef 58 7 sierpnia Kurowska Paulina 47 6 września Kurzydym Andrzej 67 22 czerwca Kurzyk Paweł 64 7 sierpnia Kus Andrzej 45 27 sierpnia Kus Zuzanna 56 13 września Kuss Wilibald 50 20 maja Kusz Jan 46 17 sierpnia Kwaśny Alojzy 36 18 maja Kwiotek Józef 64 25 sierpnia Kwitek Józef 65 16 kwietnia Kwitek Maksymilian[82] - ? Laband Augustyn 48 8 sierpnia Ladenberger Wiktor 53 29 lipca Lagler Wanda 52 1 sierpnia Lakstein Karol 64 29 sierpnia Lambor Franciszek 41 15 czerwca Lamich Wilhelm 45 31 lipca Lamkowski Franciszek 50 20 lipca Lamla Engelbert 66 13 maja Lamuzga Józef 30 17 sierpnia Lange Franciszek 63 23 kwietnia Langosz Teodor 73 14 czerwca Laryś Paweł[83] 70 5 sierpnia Lasota Józef 47 8 sierpnia Laszczok Franciszek 61 7 lipca Latusek Ryszard[84] 32 10 października Lauster Henryk 42 16 sierpnia Lebiocki Paweł 57 2 czerwca Lebok Genowefa 50 10 sierpnia Leder Erwin 50 23 kwietnia Ledwoń Michał 53 6 sierpnia Legien Ludwik 58 1 sierpnia Lehnert Maria 56 25 sierpnia Leichner Erwin 35 21 maja Lempa Jan 59 21 lipca Lenert Maria 60 12 września Lenich Ryszard 60 10 sierpnia Lerch Alojzy[85] - ? Lerch Emil 69 21 sierpnia Lesik Franciszek 67 1 czerwca Lesch Franciszek[86] - ? Lesz Filip 56 27 maja Leśniok Józef 57 16 kwietnia Libera Stefan 64 5 września Liersch Horst 17 22 czerwca Linde Paweł 31 26 sierpnia Lindner Wincenty[87] - ? Linkowski Józef 54 16 czerwca Lipik Wilhelm 57 2 maja Lipka Henryk 51 2 czerwca Liske Rudolf 66 30 lipca Litiński Wincenty 65 8 czerwca Lobeling Elżbieta 50 23 sierpnia Loch Erna 52 28 września Löhr Albert 33 9 maja Lokocz Alojzy 68 17 lipca Lorenz Karol 66 5 sierpnia Lork Wilhelm 43 12 lipca Losa Aleksander 51 30 sierpnia Loska Jan 40 28 lipca Lowak Maksymilian 48 24 sierpnia Lubojański Piotr 38 28 lipca Lucke Rudolf 59 2 lipca Lukas Robert 59 31 lipca Lukos Józef 66 1 sierpnia Luks Paweł 47 1 sierpnia Lulowicz Paweł 57 1 września Lux Emil[88] - ? Lux Emma[89] - ? Łopacz Karol 46 31 sierpnia Łopata Brunon 55 4 sierpnia Łuczny Juliusz 62 5 sierpnia Łukasz Paweł 42 25 czerwca Mach Reinhold 30 17 maja Machalica Jan 40 4 czerwca Macher Emma 55 16 sierpnia Machnik Antoni 57 6 sierpnia Magiera Wincenty - ? Majdzik Ryszard 62 26 lipca Majer Alban 51 4 września Majorek Gertruda 43 18 września Makosz Józefa 58 30 sierpnia Makowski Albin 50 11 maja Makselon Wiktor 60 7 września Malcher Gerard 62 17 sierpnia Malcher Jan 48 5 września Malcherczyk Wilhelm 39 10 lipca Malina Artur 44 9 maja Malska Franciszka 47 30 sierpnia Malujdy Florian[90] 44 9 sierpnia Mandrela Wawrzyn 59 26 maja Mannsfeld Franciszek 59 13 kwietnia Mantel Anna 73 13 sierpnia Mańka Henryk 59 8 sierpnia Mańka Karol 41 22 września Marcadek Jan[91] - ? Marcol Wiktor 55 19 sierpnia Marczyk Jan 56 25 kwietnia Marek Anna 48 15 września Marek Wiktor 62 2 sierpnia Markieton Władysław 59 22 sierpnia Markiewka Paweł 45 26 sierpnia Marsolek Franciszek 68 9 sierpnia Marszał Jerzy 33 9 czerwca Martin Józef 50 10 czerwca Martinec Reinhold 58 28 lipca Maschler Rudolf 61 19 lipca Mason Wincenty 60 9 maja Maszler Elżbieta 53 4 września Matala Gerard 18 13 października Mateja Barbara 48 14 września Mateja Janina 58 23 sierpnia Mateja Tomasz 63 11 sierpnia Matejka Franciszek 52 1 sierpnia Matejka Klara 53 25 sierpnia Matera Florian 58 21 lipca Matuła Paweł 61 24 sierpnia Matuszczyk Wilhelm 52 6 maja Matuszek Franciszek 62 29 lipca Matuszek Henryk 53 5 lipca Matuszek Józef 60 27 sierpnia Matuszek Wilhelm 55 13 lipca Matysek Paweł 47 29 kwietnia Matysik Tomasz 58 29 lipca Matzner Karol 64 1 września Mauzel Paweł 67 4 września Mayer Franciszek 67 4 sierpnia Mayer Maria 53 19 września Mazur Filip 65 1 sierpnia Mazur Gertruda 52 12 września Mazur Sylwester 56 3 września Mazurek Józef 63 27 kwietnia Melzer Józef 60 27 lipca Mencel Adolf 41 21 sierpnia Mendecki Henryk 51 21 maja Mendroch Jan 48 11 lipca Mendroch Józef 50 2 lipca Merlender Jan 58 28 czerwca Mestel Brunon 59 30 lipca Mędrok Jan 55 30 maja Michalik Edward 33 29 sierpnia Michalik Jan 50 31 lipca Michalik Zofia 46 15 października Michalski Karol 47 13 lipca Michna Michał 38 29 sierpnia Michnik Jan 56 28 czerwca Mierzowska Elżbieta 56 11 września Mierzwa Jerzy 45 6 sierpnia Mikeska Paweł 40 1 sierpnia Mikisz Wilhelm 30 6 sierpnia Mikler Andrzej 45 9 czerwca Mikler Anna 47 8 września Mikler Jerzy 50 21 lipca Mikler Wilhelm 43 25 czerwca Mikler Zuzanna 48 23 sierpnia Mikołasz Franciszek 61 2 sierpnia Miksa Franciszek 49 3 sierpnia Milicz Ernest 51 26 czerwca Miliczek Karol 53 22 sierpnia Miltsch Ludwik 49 1 sierpnia Mischke Franciszek 66 21 sierpnia Misia Józef 36 7 sierpnia Miśko Jan 56 3 sierpnia Mitko Ludwik 41 1 sierpnia Młynek Reinhold 34 12 kwietnia Moczko Karol 65 27 sierpnia Moczny Alojzy 45 14 lipca Modler Jan 59 30 lipca Moizer Józef 67 4 sierpnia Mokra Franciszka 58 29 września Mokros Andrzej 61 10 sierpnia Mokry Paweł 63 2 czerwca Mokry Wojciech 24 10 kwietnia Mol Wojciech 62 26 września Moll Wilhelm[92] - ? Molitor Jan 38 16 sierpnia Molitor Szczepan 61 28 lipca Monden Jerzy 46 30 lipca Morawa Kurt 42 28 czerwca Morgała Matylda 44 11 sierpnia Morgański Ginter 16 8 sierpnia Moritz Robert 58 31 marca Moroń Wilhelm 56 9 września Morska Antonina 52 12 listopada Moser Karol 57 8 sierpnia Moskwa Paweł 51 4 sierpnia Mosler Jerzy 59 30 kwietnia Mosler Jerzy 57 15 lipca Mosler Wilhelm 59 6 lipca Moszczyńska Maria 53 11 sierpnia Mrowiec Roman 53 2 sierpnia Mrozek Jan 16 17 września Mrozek Jan 61 27 kwietnia Mrozek Jerzy[93] 56 7 sierpnia Mucha Karol 62 2 maja Muller Henryk 60 25 sierpnia Muller Paweł 66 29 sierpnia Muller Robert 62 16 lipca Muller Rudolf 46 19 lipca Muller Wincenty 59 25 sierpnia Murek Alojzy 50 29 sierpnia Musiał Adolf 53 19 kwietnia Musik Jan 61 31 lipca Musiolik Zofia 43 8 sierpnia Musioł Edward 36 11 lipca Musioł Franciszek 64 5 lipca Musioł Jan 58 1 września Musioł Wilhelm 42 1.09 45 Muszalik Eryk 47 23 maja Myrta Ewa 56 30 lipca Myrta Ignacy 61 12 lipca Myśliwiec Reinhold 53 25 lipca Nalepa Paweł 56 27 kwietnia Namysło Edmund 59 1 lipca Nawrat Augustyn 45 9 lipca Nemec Oswald 61 1 lipca Neufeld Wiktor 61 18 lipca Neugebauer Fryderyk 50 13 kwietnia Neugebauer Fryderyk 60 9 maja Neugebauer Helmut 15 25 maja Neugebauer Henryk 60 11 sierpnia Neugebauer Karol 64 4 sierpnia Neugebauer Oswald 38 5 września Neugebauer Wilhelm 52 19 kwietnia Neumann Eginhard 60 1 września Neumann Józef 50 5 sierpnia Nędza Paweł 43 5 maja Niechoj Alojzy 61 18 czerwca Niechoj Jerzy 53 1 sierpnia Niedobecki Piotr 55 4 kwietnia Niemczyk Emil 37 9 sierpnia Niemczyk Maria 52 28 sierpnia Niemczyk Paweł 64 21 sierpnia Niesporek Emanuel 66 6 sierpnia Niessen Karol[94] 37 5 sierpnia Niestrój Józef 41 8 września Nischan Augustyna 52 13 października Nocoń Jan 58 12 czerwca Nocoń Paweł 33 4 maja Nosol Henryk 60 21 lipca Nowak Anna 57 26 sierpnia Nowak Franciszek 59 23 sierpnia Nowak Jerzy 34 25 kwietnia Nowak Józef 66 26 maja Nowak Maksymilian 41 3 sierpnia Nowak Nikodem[95] 56 3 sierpnia Nowicki Urban 61 2 sierpnia Nyc Teofil 37 29 czerwca Oberaj Robert 64 21 sierpnia Obracaj Paweł 42 27 sierpnia Obrusznik Józef 55 1 czerwca Obstrarek Piotr[96] - ? Ochner Karol 40 12 kwietnia Ochojski Jerzy 17 1 sierpnia Offner Karol 56 29 kwietnia Okon Fryderyk 16 17 sierpnia Oleś Jan 67 10 sierpnia Oleś Ryszard 62 31 lipca Oleś Wilhelm 60 14 czerwca Olszowski Franciszek 53 20 sierpnia Olszymka Maksymilian 39 3 września Opic Antoni 56 1 sierpnia Opielka Alojzy 60 10 sierpnia Orawski Jan 51 31 maja Orszulik Emil 53 11 sierpnia Orszulik Reinhold 56 6 maja Orzeł Jan 16 20 sierpnia Otto Paweł 54 3 września Owczarek Karol 56 13 lipca Ozimek Paweł 62 17 lipca Paczek Teodor[97] 45 22 września Pakosz Jan 64 29 lipca Pakuła Jan 62 15 lipca Pakuła Julianna 48 6 września Pakusa Karol 35 26 sierpnia Palęga Jan 66 24 września Palmburg Ryszard 56 6 września Palmer Paweł 68 10 czerwca Palowski Jan 67 4 sierpnia Panicz Wincenty 62 7 sierpnia Paradowski Walter[98] - ? Paris Franciszek 66 6 lipca Parsyk Karol 44 3 sierpnia Parzyk Anna 58 14 października Pasek Herman 57 30 września Pastuszka Józef 53 7 sierpnia Patalong Antoni 58 4 sierpnia Patalong Hermina 48 31 sierpnia Pawelec Franciszek 67 15 sierpnia Pawełczyk Stanisław 65 29 lipca Pawlik Edward 62 27 sierpnia Pawlik Elżbieta 35 29 sierpnia Pawlik Karol 59 1 sierpnia Perlik Jerzy 54 4 czerwca Peschke Juliusz 63 23 sierpnia Petermann Paulina 52 20 września Peters Henryk 63 1 lipca Pfeifer Paweł 39 25 sierpnia Piecha Karol 47 3 września Piecha Konrad 45 23 sierpnia Piechaczek Franciszek 55 7 czerwca Piecz Karol 59 27 lipca Piecz Paweł 58 24 sierpnia Pieczaczek Franciszek 55 1 września Pieczka Alfred 51 26 lipca Piegsa Józef[99] - ? Piegsa Maria 49 11 sierpnia Piekarczyk Paweł 58 11 lipca Piela Augustyn 60 16 sierpnia Pielka Wojciech 67 5 sierpnia Pierschke Józef 55 25 czerwca Piesz Anna 50 31 sierpnia Piesz Jan 65 8 lipca Piesz Karolina 56 6 lipca Pietrek Oton 66 2 sierpnia Pietrowski Alfred[100] 46 2 września Pietruszka Edward 41 30 sierpnia Pietryga Antoni 61 31 lipca Pietryga Marta 54 13 września Piksa Wawrzyniec 73 25 sierpnia Pilarski Konrad 47 1 maja Pinczer Anna 58 12 września Piontek Adolf[101] - ? Piotrowska Józefa 37 17 sierpnia Piowczyk Mateusz 57 23 sierpnia Piskot Jan[102] 52 21 sierpnia Piskuła Konstantyn 48 28 maja Pisuła Jan 43 22 maja Pisz Andrzej 58 4 lipca Pisz Ernest 62 11 maja Piwna Amalia 55 13 września Piwna Rozalia 50 30 sierpnia Plaza Paweł 49 5 sierpnia Plehning Józef 62 3 sierpnia Plessing Walter[103] 61 31 sierpnia Pluta Piotr 55 15 sierpnia Pluta Ryszard 48 9 maja Płaczek Paweł 61 31 sierpnia Płaczek Ryszard 31 6 sierpnia Płoch Teofil 60 13 lipca Podeszwa Augustyn 46 3 listopada Poganiec Mikołaj 63 9 kwietnia Pohl Józef 47 6 sierpnia Polak Amand 58 25 maja Polaszek Jan 63 22 kwietnia Polifka Reinhold 32 15 września Polko Józef[104] 42 18 października Polny Rudolf 46 4 lipca Poloczek Teodor 59 31 lipca Poloczek Wiktor 57 27 sierpnia Polok Andrzej 51 26 sierpnia Polok Jan 55 22 maja Polok Ludwik 28 24 października Polok Paulina 47 13 września Ponwic Fryderyk 55 26 sierpnia Popała Józef 44 4 sierpnia Popek Rudolf 53 23 czerwca Popela Karol 56 14 września Popłuc Henryk 36 19 września Poppe Jan 75 10 czerwca Pordzik Maria 31 1 września Porwoł Alojzy 49 24 maja Posmyk Józef 70 26 czerwca Pośpiech Ryszard 43 10 sierpnia Potecki Augustyn 46 10 sierpnia Potsch Karol 65 7 czerwca Potyka Jan 54 22 października Prachs Jan 77 28 maja Pradelok Wilhelm 52 24 czerwca Prager Paweł 61 30 lipca Preis Józef 61 1 maja Preisner Karol 41 26 września Prochaczek Ryszard 62 26 czerwca Prochaska Józef 55 28 maja Proksa Józef 59 31 lipca Proske Ernest 51 8 lipca Prusynowski Józef 69 20 sierpnia Przybylski Herbert[105] 52 23 sierpnia Przybyła Helena 44 8 września Przyklink Jan 68 28 sierpnia Przyrowski Franciszek 58 6 sierpnia Ptok Henryk 43 8 października Purschke Wiktor 37 9 sierpnia Pusz Emil 51 29 lipca Puzicki Wilhelm 67 7 czerwca Puzik Alfons 52 28 marca Puzoń Jan 62 2 sierpnia Pyrskała Jan 64 9 lipca Pytel Franciszek 54 11 sierpnia Pytel Józef 41 25 maja Pytlik Marta 59 11 sierpnia Rabus Franciszek 61 30 sierpnia Rademacher Feliks 57 8 sierpnia Radziszewski Oskar 44 14 sierpnia Raszka Konstantyn 58 22 sierpnia Rauhut Eryk 40 17 maja Redler Ryszard[106] - ? Regner Benno 67 28 lipca Reguła Agnieszka 48 8 października Reguła Józef 42 11 lipca Rehmer Anna[107] 68 7 sierpnia Reichelt Elżbieta 60 4 września Reichelt Ernest 63 21 sierpnia Reichert Karol 53 9 sierpnia Reimann Fryderyk 61 9 sierpnia Reimann Józef 60 28 czerwca Reimsfeld Elżbieta 54 10 sierpnia Rein Adolf[108] - ? Reisch Adolf 65 2 sierpnia Reiss Henryk 48 30 czerwca Renchen Jan 56 14 kwietnia Respondek Franciszek 65 19 września Restel Jan 60 3 maja Restel Paweł 60 28 lipca Reuner Maria 53 9 marca Richter Fryderyk 61 9 sierpnia Richter Paweł 45 2 czerwca Rieger Józef 58 4 sierpnia Rieger Teodor 53 12 sierpnia Riemann Oskar 49 7 września Rifa Paweł 72 7 lipca Rim Wilhelm 72 1 czerwca Rittmeister Emilia 47 15 września Rochowski Eugeniusz 63 2 maja Roemisch Paweł 52 15 kwietnia Rojek Wilhelm 72 2 sierpnia Rokopf Karol 60 9 lipca Rolaner Emil 44 25 sierpnia Rolle Karol 34 27 sierpnia Rolnik Adolf 57 26 sierpnia Romberg Henryk 67 5 czerwca Ronge Emanuel 56 24 lipca Rosa Hubert 58 21 czerwca Rosmus Mateusz 55 1 sierpnia Roter Artur[109] - ? Roth Olga 52 21 września Rother Karol 54 2 czerwca Rother Paweł 61 1 sierpnia Ruda Jan[110] - ? Rudel Adolf 67 8 kwietnia Ruhlemann Paweł 47 7 października Ruprecht Jan 58 18 czerwca Rurański Wincenty 35 7 czerwca Rutka Eryk 58 27 maja Rybarz Jan 68 24 sierpnia Rydzy Marcin 46 15 lipca Rygol Rudolf 58 23 sierpnia Rykała Anna 57 11 sierpnia Rymel Augustyn 60 26 września Ryszka Hubert 17 7 sierpnia Rzepka Florentyna 52 17 września Rzepka Małgorzata 51 21 września Rzychoń Józef 59 16 kwietnia Sabasz Józef 69 26 lipca Sadowski Teodor 62 29 czerwca Sala Paweł 52 8 sierpnia Salwiczek Elfryda 47 18 sierpnia Sandler Maksymilian 54 19 czerwca Sannig Jan 61 2 sierpnia Sapleta Leon 38 2 lipca Sarnes Józef 36 3 sierpnia Sasin Augustyn 46 26 września Saski Józef[111] - ? Sattler Paweł 59 2 sierpnia Sauer Ferdynand 66 26 lipca Schaaf Walter 53 29 sierpnia Scharf Antoni 61 1 września Schaschke Ryszard 59 29 lipca Schattke Anna 53 28 września Scheithauer Alojzy 57 4 sierpnia Scheithauer Marta 44 27 sierpnia Schener Karol[112] - ? Scherholz Józef 50 30 kwietnia Schickhelm Artur 61 7 sierpnia Schierkauf Fryderyk[113] - ? Schimke Maria 49 7 listopada Schirdnau Augustyna 51 19 września Schlag Rudolf 65 30 lipca Schleungflug Ryszard 63 3 września Schlusche Herbert 50 31 lipca Schlutter Oton 62 27 czerwca Schmidt Alojzy 67 28 lipca Schmidt Jakub 58 26 sierpnia Schmidt Paweł 44 8 sierpnia Schmidt Paweł 55 1 czerwca Schmidt Wilhelm 59 6 lipca Schneider Albin 72 28 lipca Schneider Franciszek 47 31 marca Schneider Maria 51 19 sierpnia Schnur Paweł 57 24 czerwca Scholz Kurt 60 26 lipca Scholz Maria 62 28 lipca Schon Klara 47 1 października Schonwiese Paweł 61 29 lipca Schopenhauer Herman 67 21 lipca Schram Józef 48 17 sierpnia Schreiber Anna 46 24 października Schreier Fryderyk 57 13 lipca Schroeder Elfryda 52 18 sierpnia Schubert Andrzej 58 28 maja Schubert Ewald 51 2 sierpnia Schubert Franciszek 61 26 sierpnia Schubert Paweł 59 5 kwietnia Schuh Julianna 58 6 sierpnia Schulz Karol 49 30 września Schulz Wilhelm 45 17 sierpnia Schuster Jadwiga 56 31 sierpnia Schutze Franciszek 45 25 sierpnia Schutze Józef 67 23 sierpnia Schwahn Józef 53 15 sierpnia Schweda Herman[114] - ? Schwingel Gunter 35 24 sierpnia Schymflug Ryszard[115] - ? Sebrala Emil 27 3 sierpnia Seeliger Fryderyk[116] 66 3 sierpnia Segert Jan 59 4 czerwca Seibel Adam 61 16 czerwca Seidel Jan 60 11 maja Seidel Roman 51 29 marca Senecki Karol 56 28 września Setnik Augustyn 64 20 kwietnia Setnik Walter 38 4 sierpnia Siekiera Józef 56 4 sierpnia Siekiera Teodor 36 5 maja Sierek Anna 60 20 sierpnia Sikora Emil 60 21 maja Simon Augustyn 44 11 sierpnia Simon Franciszek 67 9 maja Simon Oskar 67 6 sierpnia Sindermann Paweł 69 2 sierpnia Sitek Karol 59 11 czerwca Siwiec Rozalia 53 28 sierpnia Siwy Wilhelm 57 7 lipca Skiba Józef 59 14 lipca Składny Augustyn 43 20 maja Skop Wojciech 60 13 lipca Skowronek Franciszek 67 7 lipca Skrzypczyński Brunon 62 10 czerwca Skrzypek Franciszek 65 5 czerwca Skrzypiec Jan 52 29 lipca Skrzywik Edmund 51 1 września Skudlarski Robert 62 7 sierpnia Sladczyk Alojzy 47 18 maja Sładek Paweł 61 26 lipca Sładkowski Maksymilian 66 19 kwietnia Słanina Alfons 37 3 sierpnia Smaczny Jan 53 1 sierpnia Smelich Paweł 51 9 czerwca Smerczyk Eryk 50 24 sierpnia Smolarczyk Wilhelm 60 5 września Smolińska Elżbieta 41 30 czerwca Smolorz Antoni 52 9 maja Smolorz Wojciech 47 29 czerwca Smołka Agata 39 4 września Smółka Paweł 57 30 września Smyczek Wiktor 55 17 maja Sobik Piotr 49 2 sierpnia Sobota Franciszek 74 2 sierpnia Sobota Józef 68 6 lipca Sobota Konrad 22 6 lipca Sobota Paulina 51 4 września Sobota Reinhold 46 7 sierpnia Soja Apolonia 60 5 września Sojecki Paweł 60 3 maja Sojka Antoni[117] 53 29 września Solich Karol 53 2 sierpnia Solich Robert 18 18 lipca Soliński Wilhelm 67 22 sierpnia Solorz Henryk 60 16 kwietnia Sommerfeld Reinhold 48 2 sierpnia Sonek Artur[118] - ? Sopert Karol 58 27.07.47 Sosna Tomasz 35 14 czerwca Sośnica Ryszard 64 29 sierpnia Sowa Franciszek 70 28 lipca Sowiecki Karol 57 18 sierpnia Sowik Karol 57 3 sierpnia Spendel Jerzy 38 28 sierpnia Sputek Ludwik 51 31 lipca Spyra Józef 63 20 sierpnia Spyra Teodor 45 29 września Spyrka Konstantyn 66 11 sierpnia Stabik Antoni 54 29 kwietnia Stabla Stefania 52 31 sierpnia Stahlhut Karol 56 31 lipca Stajer Florentyna 54 26 września Stange Alfred[119] - ? Staniek Konstantyn 50 1 września Stanusz Józef 45 31 marca Starke Brunon 64 1 sierpnia Starke Hermina 47 25 sierpnia Steckel Reinhold 59 2 czerwca Stehr Emil 39 5 sierpnia Stehr Józef 54 21 czerwca Stein Anna 49 7 sierpnia Stein Paweł[120] - ? Steinbach Michał Piotr 4 tyg. 9 września Steiner Leon 56 26 maja Stempelmann Artur 42 26 lipca Stempelmann Ernest 44 14 lipca Sterker Elżbieta 46 21 sierpnia Steuer Emanuel 42 1 września Stiler Brunon 54 17 lipca Stiller Ernest 58 29 czerwca Stiller Gertruda 52 25 sierpnia Stobik Jan 68 18 czerwca Stohr Kurt 59 14 lipca Stokłosa Oskar 59 7 września Stolpe Jan 16 21 sierpnia Stoske Elżbieta 50 28 sierpnia Stoszek Berthold 67 26 lipca Strańczyk Wiktor 31 26 sierpnia Strauch Alfred 58 27 kwietnia Strehl Paweł 53 9 lipca Strokorz Brunon 49 30 kwietnia Strokosz Wilhelm 56 14 sierpnia Stromski Rudolf 71 4 sierpnia Strończyk Marta 49 14 września Student Józef 41 3 maja Suchan Robert 59 30 lipca Suchanek Józef 64 17 sierpnia Suchanek Maria 59 18 września Surma Augustyn 61 12 sierpnia Surma Augustyn 62 1 sierpnia Swoboda Brunon 60 28 lipca Swoboda Fryderyk 56 27 lipca Syła Aleksander 62 26 sierpnia Syrek Leopold 64 3 sierpnia Szafraniec Augustyn 51 30 lipca Szafraniec Józef 64 3 sierpnia Szałkowski Antoni 60 4 sierpnia Szarna Ida 46 8 sierpnia Szatka Ferdynand 64 10 sierpnia Szatoń Henryk 56 21 czerwca Szauderna Oskar 59 15 czerwca Szczech Marta 54 4 września Szczęsny Wilhelm 50 1 lipca Szczugiel Zuzanna 55 25 sierpnia Szczyrba Józef 50 10 czerwca Szczyrba Małgorzata 48 22 sierpnia Szeda Teresa 50 31 sierpnia Szega Paweł 49 20 lipca Szeithauer Alojzy[121] 52 16 lipca Szenfler Henryk[122] 52 13 września Szerner Karol 61 17 sierpnia Szewczyk Alojzy 59 25 sierpnia Szewczyk Wilhelm 57 3 sierpnia Szewior Anna 48 1 września Szisler Józef 61 16 czerwca Szklorz Paweł 61 24 sierpnia Szmajduch Franciszek 47 11 lipca Szmak Karol 67 15 czerwca Szmuk Józef 57 12 czerwca Szołtysek Maksymilian 49 13 września Szopa Aleksander 44 29 sierpnia Szopa Józef 29 9 sierpnia Szot Maria 24 9 września Szpydowski Władysław 68 7 lipca Szuckmann Otton[123] 57 11 sierpnia Szulik Józef 61 10 czerwca Szulik Paweł 57 22 lipca Szweda Paweł 60 18 kwietnia Szykowski Paweł 49 17 sierpnia Szyma Leopold 59 14 sierpnia Szymczak Franciszek 41 21 lipca Szymiczek Antoni 59 26 sierpnia Szymiczek Juliusz 59 1 września Szymszal Alojzy 58 27 sierpnia Szymura Jan[124] - ? Szymura Robert 52 7 września Śliwiński Karol 64 12 sierpnia Ślusarczyk Wilhelm 59 1 sierpnia Śmiejka Łucja 29 26 września Świerczek Wiktor 45 12 sierpnia Świertnia Paweł 63 18 września Świeży Wiktor 34 11 września Święcicki Anastazy 58 2 sierpnia Świętek Emanuel 55 18 czerwca Świętek Rozalia 46 30 września Świtała Hugon 57 27 lipca Tabor Jerzy 47 6 lipca Targacz Józef[125] - ? Targiel Wincenty[126] 51 22 marca Tarliński Franciszek 55 22 lipca Tatarczyk Teodor 65 1 sierpnia Tczenczel Paweł 58 4 sierpnia Teuber Paweł 63 13 lipca Thaler Ryszard 65 19 sierpnia Thau Józef 38 8 lipca Thiel Herbert 25 19 maja Thiele Walter 65 20 kwietnia Thomas Karol 64 7 sierpnia Tietze Alfred 56 19 czerwca Tileczek Ernest 45 31 lipca Tiluszek Wemer 16 20 września Tischbierek Hieronim 61 9 września Tischer Herman 58 24 lipca Titor Olga 52 17 września Tkocz Franciszek 62 6 czerwca Tkocz Józef 70 27 czerwca Tlołka Jan 45 11 sierpnia Tłuczykąt Wilhelm 35 8 sierpnia Tłuczykąt Wilhelm 40 1 sierpnia Toborek Harry 38 6 maja Toloch Maria 44 12 września Tomala Franciszek 65 9 sierpnia Tomala Robert 43 6 sierpnia Toman Józef 67 21 maja Tomanek Emanuel 53 13 maja Tomanek Franciszek 36 10 maja Tomanek Jan 57 6 maja Tomecki Paweł 62 14 września Tomek Wiktor 55 5 września Tomik Wilhelm 56 14 maja Tomsza Wincenty 55 10 lipca Tremel Ludwik 44 27 czerwca Trohlich Teresa 60 18 sierpnia Trojański Paweł 46 7 sierpnia Trocha Alojzy[127] - ? Tryba Jan[128] 67 30 czerwca Trzaskalik Wilhelm 49 28 lipca Tuczykąt Franciszek[129] - ? Tudyka Jerzy 35 3 września Twardzik Jan 64 4 sierpnia Tyrna Andrzej 55 7 lipca Tyrna Jerzy 60 21 lipca Tyrna Karol 42 29 maja Tyrna Maria 45 12 września Uczka Paweł 65 25 lipca Ulfik Franciszek 62 28 lipca Ullmann Ryszard 58 25 maja Ulmann Jerzy 64 3 sierpnia Ulmann Karol 65 4 sierpnia Urban Oswald 62 4 sierpnia Urbanitz Roman[130] - ? Urbanke Andrzej 60 22 czerwca Urbańczyk Wiktor 50 10 czerwca Urbańska Rozalia 43 19 sierpnia Urbański Wilhelm 61 23 czerwca Uszok Gustaw 56 30 lipca Vogel Helmut 36 19 czerwca Voss Paweł 56 10 czerwca Wachtel Jerzy 63 27 lipca Wacławczyk Adolf 54 22 czerwca Wacławczyk Pius 43 7 września Wadas Jan 65 30 maja Wagner Karol 64 13 sierpnia Wagner Ryszard 62 3 sierpnia Wala Henryk 15 19 sierpnia Waleczek Augustyn 44 15 kwietnia Waletzke Józef 34 27 sierpnia Walke Paweł[131] - ? Walla Antoni[132] - ? Walpert Małgorzata 47 27 sierpnia Walter Dominik 60 11 sierpnia Walter Henryk 63 21 lipca Walter Piotr 57 26 sierpnia Wałach Maksymilian 46 31 lipca Wałat Fritz 61 31 lipca Wandzioch Franciszek 73 1 lipca Wardega Anna 50 31 sierpnia Warkocz Elżbieta 63 8 lipca Warzecha Paweł 53 16 kwietnia Warzecha Paweł 54 22 października Wasilewska Karolina 56 7 września Wawrzyniak Jan 56 8 września Wawrzyńczyk Aleksander 60 13 sierpnia Wawrzyńczyk Franciszek 53 30 lipca Wawrzyńczyk Hieronim 55 25 września Weidler Adolf 60 7 lipca Weidner Wilhelm 50 20 sierpnia Weiser Paweł 56 31 lipca Weiss Antoni 61 19 czerwca Weiss Augustyn 47 19 czerwca Weiss Józef 66 21 sierpnia Welke Florentyna 54 2 sierpnia Welke Oton 48 1 lipca Wemer Adolf 70 22 sierpnia Wencel Herman 52 17 sierpnia Wencel Paweł 46 17 sierpnia Wencel Ryszard 68 15 sierpnia Wencel Tomasz 56 25 sierpnia Wermuth Fryderyk 55 27 maja Werner Paweł 32 17 czerwca Wernike Henryk 47 20 lipca Wesołek Adolf 50 5 czerwca Wicke Hubert 53 28 lipca Widera Jakub 63 31 sierpnia Wiechaczek Augustyn 61 6 sierpnia Wieczorek Andrzej 62 7 sierpnia Wieczorek Józef 64 1 września Wieczorek Józef 57 21 lipca Wieczorke Jan 50 30 lipca Wiencek Emil 40 5 lipca Wiendlocha Jan 57 30 czerwca Wiertelarz Karol 65 20 czerwca Wiesiołek Jan 57 8 czerwca Wiesner Augustyn 60 7 lipca Wiesner Jan 62 27 sierpnia Wiesner Jerzy 56 27 czerwca Więcek Karol 61 6 sierpnia Więcierz Augustyn 57 28 lipca Więckowski Wojciech 63 1 czerwca Wilczek Augustyn 64 9 lipca Wilczok Ryszard 56 20 lipca Wilim Józef 39 3 sierpnia Wilke Paweł 41 26 czerwca Wilksz Wilhelm 60 19 kwietnia Winkler Jan 59 12 sierpnia Winkler Konrad 46 30 kwietnia Winkler Ludwik 57 28 lipca Winter Fryderyk 64 15 sierpnia Wiora Agata 58 30 sierpnia Wita Franciszek 54 13 sierpnia Witt Adolf 71 1 sierpnia Wittig Paweł 57 11 sierpnia Witulski Michał 70 22 sierpnia Wojaczek Maksymilian 45 7 kwietnia Wojciech Franciszek 51 30 czerwca Wojciechowski Henryk 45 7 sierpnia Wolczek Willibald[133] - ? Wolf Edgar 63 1 sierpnia Wolf Elfryda 55 31 sierpnia Wolf Oton 42 29 lipca Wolnarek Paweł 45 28 sierpnia Wolnarek Wilhelm 42 30 kwietnia Wolnik Gertruda 46 25 sierpnia Wolny Rudolf[134] 35 2 października Wołowczyk Anna 48 14 września Wosz Jan 67 19 lipca Wotarg Edyta 49 2 września Wowro Antoni 65 29 lipca Woźnica Emanuel 56 15 sierpnia Woźnica Józef 45 26 sierpnia Woźnica Wiktor 56 1 sierpnia Woźnicka Małgorzata 38 21 września Woźnicki Leon 65 7 czerwca Wójcik Henryk 62 14 sierpnia Wrede Małgorzata 48 11 września Wróbel Wiktor 64 10 kwietnia Wuwer Wincenty[135] 36 1 września Wymer Karol 48 18 lipca Wypler Wiktor 54 27 czerwca Wysocki Leopold 55 9 lipca Wyszkowski Roman 43 13 maja Zacnik Wilhelm 16 18 sierpnia Zając Maria 46 30 sierpnia Zalewski Teodor 58 27 maja Załuski Stanisław 63 14 sierpnia Zandorek Jan 62 11 kwietnia Zang Jan 39 25 sierpnia Zdziebło Konstantyn 55 12 lipca Zeisler Jan 60 5 sierpnia Zeleżny Jan 59 7 października Zenker Adolf 73 3 lipca Zermann Amand 47 4 sierpnia Zgrzebniak Florian 50 25 września Zibis Paweł 58 25 sierpnia Zielonka Franciszek 45 6 września Zielonka Franciszek 52 21 czerwca Ziemieński Herman 51 21 sierpnia Zimnol Maria 54 19 października Zimon Wincenty 57 11 sierpnia Złotoś Alfred 60 26 sierpnia Zosgórnik Jan 59 7 sierpnia Zur Emil[136] - ? Zug Wiktor 52 30 lipca Zwiener Karol 51 2 sierpnia Zygmund Jerzy 54 16 sierpnia Zymann Brunon 49 11 sierpnia Ździebło Maria 57 21 sierpnia Żołądek Józef 56 19 maja Żydek Robert 52 20 sierpnia Żymełka Emanuel 56 18 lipca
-------------------------------------------------------------------------------- [1] J. Sack, Oko za oko. Przemilczana historia Żydów, którzy w 1945 r. mścili się na Niemcach, Gliwice 1995.
[2] M.in. K. Karwat, Tajemnice obozu w Świętochłowicach, "Tygodnik Powszechny” 1994, nr 8; L. Ostałowska, Trzecia stacja – Zgoda, "Gazeta Wyborcza” 1999, nr 61, s. 12-15.
[3] Do najważniejszych należy artykuł Z. Woźniczki Obóz pracy w Świętochłowicach-Zgodzie i jego komendant, "Dzieje Najnowsze” 1999, nr 4, s. 17-35.
[4] G. Gruschka, Zgoda - miejsce grozy. Obóz koncentracyjny w Świętochłowicach, Gliwice 1998.
[5] Obóz Pracy w Świętochłowicach w 1945 roku. Dokumenty, zeznania, relacje, listy, wybór, wstęp i opracowanie A. Dziurok, Warszawa 2002.
[6] W zeznaniach pojawiają się jeszcze nazwiska zmarłych w świętochłowicakim obozie, których nie udało się odnaleźć w innych dokumentach, dlatego nie zostały one uwzględnione w wykazie: np. Krystyna Kesser (IPNKa, Akta śledztwa w sprawie zbrodni popełnionych w obozie pracy w Świętochłowicach-Zgodzie, S 61/01/ZK, k. 107), Karol Górnik z Żor (Wywiad z Kazimierzem Hermanem przeprowadzony przez Jana Delowicza, w zbiorach Biura Edukacji Publicznej IPNKa), Wajnert z Zabrza (IPNKa, Akta śledztwa w sprawie zbrodni popełnionych w obozie pracy w Świętochłowicach-Zgodzie, S 61/01/ZK, Protokół przesłuchania E. Loski, k. 7).
[7] W Księgach Zgonów nie podawano daty urodzenia zmarłego, a jedynie wiek w momencie zgonu.
[8] We wszystkich przypadkach chodzi o rok 1945.
[9] Zgon zgłosił we wrześniu 1945 r. Naczelnik Okręgu Urzędowego w Świętochłowicach (przyczyna śmierci - samobójstwo). Jeden z więźniów zeznał, że niektórzy uwięzieni w Hali Targowej, na skutek znęcania się, już pierwszej nocy "przyszli o rozum, czyli zwariowali”. Wśród nich miał być niejaki Kamieński, który w nocy podciął sobie żyły, a po opatrzeniu ran przez więźniów, rzucił się pod samochód z kolumny wojskowej i zginął (IPNKa, Akta śledztwa w sprawie zbrodni popełnionych w obozie pracy w Świętochłowicach-Zgodzie, S 61/01/ZK, Protokół przesłuchania E. Loski, k. 4).
[10] Zgon na skutek postrzelenia w jamę brzuszną zgłosiła 21 IV 1945 r. w Urzędzie Stanu Cywilnego w Świętochłowicach żona zmarłego.
[11] Zgon zgłosił dopiero po kilku miesiącach (4 VI 1945 r.) naczelnik Okręgu Urzędowego w Świętochłowicach. Został zarejestrowany "na podstawie zezwolenia władzy nadzorczej”. Przyczyna śmierci – samobójstwo przez powieszenie się.
[12] 13 IV 1945 r. Urząd Bezpieczeństwa Publicznego doniósł, że 5 IV 1945 r. zmarł w Hali Targowej w Świętochłowicach "nieznany mężczyzna w wieku przypuszczalnie 26 lat. Zmarły był wzrostu około 165 cm, włosy ciemne blondynowe, ubrany w koszulę trykotową, spodnie czarne, długie, bez marynarki”. Poinformowano również, że przeprowadzone dochodzenie w celu ustalenia personaliów zmarłego "nie dały bliższych wyjaśnień”. Księga Główna Zgonów Urzędu St. Cywilnego Świętochłowice (rok 1945), t. II, nr 187.
[13] Ustalono na podstawie wykazu depozytów rzeczowych po zmarłych więźniach Obozu Pracy w Świętochłowicach; inne wersja tego nazwiska to Adamek (AAN, MBP, DW, 2/138, k. 8 i 15).
[14] Ibidem, k. 8.
[15] Ibidem.
[16] Ibidem.
[17] O zgonie doniosła Straż przemysłowa Obozu pracy kopalni Paweł (USC w Rudzie Śląskiej, nr aktu zgonu 153). Zob. także Lista osób zmarłych w więzieniach polskich w latach 1944-1956, cz. II Obozy pracy, t. I-III Obóz Pracy w Jaworznie, Warszawa 1993 (dalej Jaworzno), poz. 55 (tam inna data śmierci: 6 IX 1945). Nazwisko figuruje w wykazie depozytów rzeczowych po zmarłych więźniach Obozu Pracy w Świętochłowicach (AAN, MBP, DW, 2/138, k. 8).
[18] Ustalono na podstawie wykazu depozytów rzeczowych po zmarłych więźniach Obozu Pracy w Świętochłowicach (AAN, MBP, DW, 2/138, k. 6).
[19] Ibidem.
[20] Ibidem.
[21] Zgon na tyfus zgłosił Szpital "Zakład Joanny” w Goduli (USC w Rudzie Śląskiej, nr aktu zgonu 141). Zob. także Jaworzno, poz. 175 (tam inna data zgonu: 6 IX 1945). W Rejestrze spraw śledczych od 23 VI 1945 r. do 18 VI 1946 r. znajduje się informacja, że Barysch Alojzy, oskarżony o działalność w NSDAP, 28 VI 1945 r. został skierowany przez WUBP w Katowicach do obozu w Świętochłowicach (AIPNKa, 064/172, poz. 9/4748). Jego nazwisko figuruje w zestawieniu depozytów rzeczowych po zmarłych więźniach Obozu Pracy w Świętochłowicach (AAN, MBP, DW, 2/138, k. 6).
[22] Ustalono na podstawie wykazu depozytów rzeczowych po zmarłych więźniach Obozu Pracy w Świętochłowicach (AAN, MBP, DW, 2/138, k. 6).
[23] Zgon zgłosił Szpital "Zakład Joanny” w Goduli (USC w Rudzie Śląskiej, nr aktu zgonu 132). Nazwisko znajduje się w wykazie depozytów rzeczowych po zmarłych więźniach Obozu Pracy w Świętochłowicach (AAN, MBP, DW, 2/138, k. 14).
[24] W wykazie depozytów rzeczowych po zmarłych więźniach Obozu Pracy w Świętochłowicach figuruje Dora Brelok, ale chodzi w tym przypadku najprawdopodobniej o tę samą osobę (AAN, MBP, DW, 2/138, k. 14).
[25] Ustalono na podstawie wykazu depozytów rzeczowych po zmarłych więźniach Obozu Pracy w Świętochłowicach (AAN, MBP, DW, 2/138, k. 4).
[26] Ibidem, k. 15.
[27] Ibidem.
[28] Ibidem, k. 6.
[29] Ibidem.
[30] Ibidem.
[31] Ustalono na podstawie wykazu depozytów rzeczowych po zmarłych więźniach Obozu Pracy w Świętochłowicach (AAN, MBP, DW, 2/138, k. 14).
[32] Zgon zgłosił Naczelnik Obozu Pracy w Świętochłowicach. 13 XII 1946 r. na zarządzenie Sądu Grodzkiego w Chorzowie unieważniono wpis w rejestrze jako mylnie zarejestrowany. Zob. także Jaworzno, poz. 920 (tam inna wersja nazwiska: Derczka).
[33] Ustalono na podstawie wykazu depozytów rzeczowych po zmarłych więźniach Obozu Pracy w Świętochłowicach (AAN, MBP, DW, 2/138, k. 14).
[34] Ibidem.
[35] Ibidem.
[36] Ibidem.
[37] Zgon zgłosił Zarząd lecznicy. Nazwisko to figuruje również w wykazie depozytów rzeczowych po zmarłych więźniach Obozu Pracy w Świętochłowicach (AAN, MBP, DW, 2/138, k. 14). Zob. także Jaworzno, poz. 1994 (tam inna wersja nazwiska: Dziewciarczyk).
[38] Ustalono na podstawie wykazu depozytów rzeczowych po zmarłych więźniach Obozu Pracy w Świętochłowicach (AAN, MBP, DW, 2/138, k. 14).
[39] W wykazie depozytów rzeczowych po zmarłych więźniach Obozu Pracy w Świętochłowicach figuruje jako Elżbieta Fik, Ibidem.
[40] Zgon zgłosił Szpital "Zakład Joanny” w Goduli (USC w Rudzie Śląskiej, nr aktu zgonu 140). W wykazie depozytów rzeczowych po zmarłych więźniach Obozu Pracy w Świętochłowicach figuruje jako Furgol (AAN, MBP, DW, 2/138, k. 12).
[41] Ustalono na podstawie wykazu depozytów rzeczowych po zmarłych więźniach Obozu Pracy w Świętochłowicach (AAN, MBP, DW, 2/138, k. 13).
[42] Ibidem.
[43] Ibidem.
[44] Ibidem.
[45] W wykazie depozytów rzeczowych po zmarłych więźniach Obozu Pracy w Świętochłowicach figuruje jako Gotschal Anna, Ibidem, k. 14.
[46] W wykazie depozytów rzeczowych po zmarłych więźniach Obozu Pracy w Świętochłowicach znajduje się nazwisko Janina Gola, ale w tym przypadku chodzi najprawdopodobniej o tę samą osobę, Ibidem.
[47] Ibidem, k. 13.
[48] Ibidem.
[49] Ibidem.
[50] Zgon zgłosił Szpital "Zakład Joanny” w Goduli (USC w Rudzie Śląskiej, nr aktu zgonu 192). Nazwisko to figuruje w wykazie depozytów rzeczowych po zmarłych więźniach Obozu Pracy w Świętochłowicach ( AAN, MBP, DW, 2/138, k. 13).
[51] Ustalono na podstawie wykazu depozytów rzeczowych po zmarłych więźniach Obozu Pracy w Świętochłowicach (AAN, MBP, DW, 2/138, k. 13).
[52] Zgon zgłosił Komisariat MO w Świętochłowicach dopiero 11 VII 1945 r. Jego zgon zarejestrowano "na podstawie zezwolenia władzy nadzorczej”. Brak adnotacji o przyczynie śmierci (USC Świętochłowice, Księga zgonów 1945 r., t. II). Zarejestrowanie zgonu nastąpiło po interwencji żony zmarłego, która zgłosiła się do USC i oświadczyła, że jej mąż zmarł 16 III w obozie, a dotychczas nie otrzymała dokumentu śmierci. USC zwrócił się do milicji z prośbą o przeprowadzenie dochodzenia w celu ustalenia śmierci Grünwalda. W piśmie Komendanta MO w Świętochłowicach Ignacego Białka do USC w Świętochłowicach doniesiono, że Grünwald zmarł w obozie śmiercią naturalną. Jako świadków śmierci podano nazwiska dwóch więźniów "obozu pracy w Zgodzie”: Edwarda Michalika i Adolfa Sękały, którzy 3 VII 1945 r. podpisali stosowne oświadczenie. USC w Świętochłowicach zwrócił się do Starostwa Powiatowego w Katowicach z prośbą o zarejestrowanie zgonu Grünwalda, zaznaczając, że "zwłoki Wawrzyńca Grünwald zostały bez poprzedniego zgłoszenia i zarejestrowania w urzędzie stanu cywilnego, przez kierownictwo obozu pracy w Świętochłowicach w marcu 1945 r. pogrzebane”. Starostwo Powiatowe w Katowicach 10 VII zgodziło się na zarejestrowanie zgonu. (kserokopie dokumentów udostępnione przez Wincentego Pykę).
[53] Ustalono na podstawie wykazu depozytów rzeczowych po zmarłych więźniach Obozu Pracy w Świętochłowicach (AAN, MBP, DW, 2/138, k. 13).
[54] W dokumentach spotkano się także z inną pisownią nazwiska – Jan Heida (Ibidem, k. 12).
[55] Ibidem.
[56] Ibidem, k. 11.
[57] Ibidem, k. 13.
[58] Ibidem, k. 12.
[59] Ibidem, k. 13.
[60] Nie wiadomo, czy w wykazie depozytów rzeczowych po zmarłych więźniach Obozu Pracy w Świętochłowicach zapisano błędnie nazwisko osadzonej tam kobiety jako Hofman Sylvester, czy chodzi o innego więźnia, Ibidem, k. 12.
[61] W wykazie depozytów rzeczowych po zmarłych więźniach Obozu Pracy w Świętochłowicach figuruje jako Unger Alfons, Ibidem, k. 12.
[62] Ibidem.
[63] Ibidem.
[64] Ibidem, k. 11.
[65] Ibidem.
[66] Ibidem.
[67] Ibidem, k. 12.
[68] Ibidem, k. 11.
[69] Ibidem.
[70] Ibidem.
[71] Ibidem.
[72] Ibidem.
[73] Zgon zgłosił Zarząd lecznicy (przyczyna zgonu – gruźlica). W doniesieniu zgonu odnotowano jednak, że trafił do szpitala z obozu w Świętochłowicach.
[74] Ustalono na podstawie wykazu depozytów rzeczowych po zmarłych więźniach Obozu Pracy w Świętochłowicach (AAN, MBP, DW, 2/138, k. 11).
[75] Ibidem.
[76] Ibidem.
[77] W wykazie depozytów rzeczowych po zmarłych więźniach Obozu Pracy w Świętochłowicach figuruje jako Krzyjak, Ibidem, k. 12.
[78] Emil Krzyżek znalazł się w wykazie więźniów przebywających w Szpitalu Hutniczym w Świętochłowicach, przejętych przez Centralny Obóz Pracy w Jaworznie. W momencie "przejęcia” więźnia (20 XI 1945 r.) on już nie żył. Zob. Obóz Pracy w Świętochłowicach w 1945 roku. Dokumenty, zeznania, relacje, listy. Wstęp wybór i opracowanie A. Dziurok, Warszawa 2002, s. 79. Zgon zgłosił Zarząd lecznicy.
[79] Ustalono na podstawie wykazu depozytów rzeczowych po zmarłych więźniach Obozu Pracy w Świętochłowicach (AAN, MBP, DW, 2/138, k. 11).
[80] Ibidem, k. 12.
[81] Ibidem, k. 11.
[82] Ibidem, k. 12.
[83] W wykazie depozytów rzeczowych po zmarłych więźniach Obozu Pracy w Świętochłowicach figuruje nazwisko Larisch, Ibidem.
[84] Zgon zgłosił Zarząd lecznicy (przyczyna zgonu – gruźlica). W doniesieniu zgonu odnotowano jednak, że trafił do szpitala z obozu w Świętochłowicach.
[85] Ustalono na podstawie wykazu depozytów rzeczowych po zmarłych więźniach Obozu Pracy w Świętochłowicach (AAN, MBP, DW, 2/138, k. 12).
[86] Ibidem.
[87] Ibidem.
[88] Ibidem.
[89] Ibidem, k. 14.
[90] Zgon zgłosił Obóz pracy w Goduli (USC w Rudzie Śląskiej, nr aktu zgonu 135). W Rejestrze spraw śledczych od 23 VI 1945 r. do 18 VI 1946 r. znajduje się informacja, że Malujdy został skierowany 28 VI 1945 r. do obozu w Świętochłowicach (AIPNKa, 064/172, poz. 16/4758).
[91] Ustalono na podstawie wykazu depozytów rzeczowych po zmarłych więźniach Obozu Pracy w Świętochłowicach (AAN, MBP, DW, 2/138, k. 11).
[92] Ibidem.
[93] Zgon zgłosił Zarząd lecznicy. Nazwisko to figuruje w wykazie depozytów rzeczowych po zmarłych więźniach Obozu Pracy w Świętochłowicach, Ibidem, k. 11.
[94] W wykazie depozytów rzeczowych po zmarłych więźniach Obozu Pracy w Świętochłowicach pojawia się nazwisko Nischen Karol (AAN, MBP, DW, 2/138, k. 10).
[95] Zgon zgłosił Obóz pracy w Goduli (USC w Rudzie Śląskiej, nr aktu zgonu 117). Nazwisko to figuruje w wykazie depozytów rzeczowych po zmarłych więźniach Obozu Pracy w Świętochłowicach (AAN, MBP, DW, 2/138, k. 10).
[96] Ustalono na podstawie wykazu depozytów rzeczowych po zmarłych więźniach Obozu Pracy w Świętochłowicach, (AAN, MBP, DW, 2/138, k. 10).
[97] W wykazie depozytów rzeczowych po zmarłych więźniach Obozu Pracy w Świętochłowicach figuruje jako Patrzek, Ibidem, k. 10.
[98] Ibidem.
[99] Ibidem, k. 10.
[100] O zgonie powiadomił pisemnie Obóz pracy w Goduli (USC w Rudzie Śląskiej, nr aktu zgonu 178). Nazwisko figuruje w wykazie depozytów rzeczowych po zmarłych więźniach Obozu Pracy w Świętochłowicach (AAN, MBP, DW, 2/138, k. 10). Zob. także Jaworzno, poz. 4651 (tam inna data zgonu: 5 IX 1945).
[101] Ustalono na podstawie wykazu depozytów rzeczowych po zmarłych więźniach Obozu Pracy w Świętochłowicach (AAN, MBP, DW, 2/138, k. 10).
[102] Zgon zgłosił Szpital "Zakład Joanny” w Goduli (USC w Rudzie Śląskiej, nr aktu zgonu 155). W wykazie depozytów rzeczowych po zmarłych więźniach Obozu Pracy w Świętochłowicach figuruje nazwisko Jan Piskol (AAN, MBP, DW, 2/138, k. 9). Zob. także Jaworzno, poz. 4692 (tam inna data śmierci: 6 IX 1945).
[103] Zgon zgłosił Zarząd lecznicy. Zob. także Jaworzno, poz. 4721 (tam inna data zgonu: 6 IX 1945). Plessing był lekarzem ze Świętochłowic, którego wywieziono umierającego z obozu, by zmarł w szpitalu.
[104] Chodzi prawdopodobnie o Józefa Polloka, którego nazwisko figuruje w wykazie depozytów rzeczowych po zmarłych więźniach Obozu Pracy w Świętochłowicach (AAN, MBP, DW, 2/138, k. 10).
[105] O zgonie doniósł Komendant obozu jeńców kopalni Wanda-Lech w Nowej Wsi (USC w Rudzie Śląskiej, nr aktu zgonu 329). Nazwisko figuruje w wykazie depozytów rzeczowych po zmarłych więźniach Obozu Pracy w Świętochłowicach (AAN, MBP, DW, 2/138, k. 10). Zob. także Jaworzno, poz. 4907 (tam inna data zgonu: 4 IX 1945).
[106] Ustalono na podstawie wykazu depozytów rzeczowych po zmarłych więźniach Obozu Pracy w Świętochłowicach (AAN, MBP, DW, 2/138, k. 10).
[107] W wykazie depozytów rzeczowych po zmarłych więźniach Obozu Pracy w Świętochłowicach figuruje jako Rehnert, Ibidem, k. 14.
[108] Ibidem, k. 10.
[109] Ibidem, k. 9.
[110] Ibidem, k. 10.
[111] Ibidem, k. 9.
[112] Ibidem.
[113] Ibidem, k. 14.
[114] Ibidem, k. 9.
[115] Ibidem, k. 10.
[116] W wykazie depozytów rzeczowych po zmarłych więźniach Obozu Pracy w Świętochłowicach figuruje jako Scheliger, Ibidem, k. 9.
[117] Zgon zgłosił Naczelnik Podobozu Pracy przy kopalni Wanda-Lech w Nowej Wsi (USC w Rudzie Śląskiej, nr aktu zgonu 399). Nazwisko figuruje w wykazie depozytów rzeczowych po zmarłych więźniach Obozu Pracy w Świętochłowicach (AAN, MBP, DW, 2/138, k. 9). Zob. także Jaworzno, poz. 5712 (tam inna data śmierci: 3 X 1945).
[118] Ustalono na podstawie wykazu depozytów rzeczowych po zmarłych więźniach Obozu Pracy w Świętochłowicach (AAN, MBP, DW, 2/138, k. 9).
[119] Ibidem.
[120] Ibidem.
[121] O zgonie w obozie zawiadomił Komendant obozu jeńców kopalni Wanda-Lech w Nowej Wsi (USC w Rudzie Śląskiej, nr aktu zgonu 246). Zob. także Jaworzno, poz. 5986 (tam Szajtchaer, inny wiek zmarłego – 57 lat oraz inna data zgonu: 4 VIII 1945). Nazwisko Scheithauer figuruje w wykazie depozytów rzeczowych po zmarłych więźniach Obozu Pracy w Świętochłowicach (AAN, MBP, DW, 2/138, k. 8).
[122] Zgon zgłosił Obóz pracy w Goduli (USC w Rudzie Śląskiej, nr aktu zgonu 197). W wykazie depozytów rzeczowych po zmarłych więźniach Obozu Pracy w Świętochłowicach figuruje nazwisko Szufler (AAN, MBP, DW, 2/138, k. 10). Zob. także Jaworzno, poz. 5284 (tam Schenfler oraz inna data śmierci: 12 IX 1945).
[123] Po miesiącu od daty śmierci więźnia Naczelnik podobozu przy kopalni Wanda-Lech w Nowej Wsi, "za zezwoleniem władzy nadzorczej” zgłosił zgon w USC (USC w Rudzie Śląskiej, nr aktu zgonu 371). Nazwisko Schukmann figuruje w wykazie depozytów rzeczowych po zmarłych więźniach Obozu Pracy w Świętochłowicach (AAN, MBP, DW, 2/138, k. 9). Zob. także Jaworzno, poz. 6118 (tam Szukaman oraz inna data śmierci: 3 X 1945).
[124] Ustalono na podstawie wykazu depozytów rzeczowych po zmarłych więźniach Obozu Pracy w Świętochłowicach (AAN, MBP, DW, 2/138, k. 10).
[125] Ibidem, k. 9.
[126] Zgon zgłosił Komisariat MO w Świętochłowicach dopiero 2 VIII 1945 r. Wincenty Targiel, górnik pochodzący z Bogucic, zmarł w Świętochłowicach przy ul. Wojska Polskiego na skutek wycieńczenia organizmu. Jego zgon zarejestrowano "na podstawie zezwolenia władzy nadzorczej”.
[127] Ustalono na podstawie wykazu depozytów rzeczowych po zmarłych więźniach Obozu Pracy w Świętochłowicach (AAN, MBP, DW, 2/138, k. 9).
[128] W wykazie depozytów rzeczowych po zmarłych więźniach Obozu Pracy w Świętochłowicach figuruje jako Trzeba Jan, Ibidem, k. 14.
[129] Ibidem, k. 9.
[130] Ibidem.
[131] Ibidem, k. 8.
[132] Ibidem.
[133] Ibidem.
[134] Zgon zgłosił Komendant Obozu Pracy Przymusowej przy Kopalni Polska w Świętochłowicach. Nazwisko figuruje w wykazie depozytów rzeczowych po zmarłych więźniach Obozu Pracy w Świętochłowicach, Ibidem, k. 8.
[135] O zgonie poinformował Naczelnik Okręgu Urzędowego w Świętochłowicach. Śmierć nastąpiła w obozie pracy. Zgon zarejestrowano na podstawie zezwolenia władzy nadzorczej. Na mocy uchwały Sądu Grodzkiego w Chorzowie z 17 XI 1945 unieważniono dokument śmierci, uznając go za mylnie wpisany.
[136] Ustalono na podstawie wykazu depozytów rzeczowych po zmarłych więźniach Obozu Pracy w Świętochłowicach (AAN, MBP, DW, 2/138, k. 9).

Książka "Obozowe dzieje Świętochłowic Eintrachthutte - Zgoda. Seria: Konferencje IPN" - Adam Dziurok - oprawa miękka - Wydawnictwo Instytut Pamięci Narodowej, IPN.

Bądź pierwszy - Oceń, napisz recenzję/opinię [+]