moja niepodległa
pokaz koszyk
rozwiń menu
Tytuł książki:

Regionalny wymiar Solidarności 1980-1981. Szczecin na tle kraju

Autor książki:

Artur Kubaj, Michał Siedziako

(red.)
Dane szczegółowe:
Wydawca: Instytut Pamięci Narodowej, IPN
Rok wyd.: 2014
Oprawa: twarda
Ilość stron: 348 s.
Wymiar: 175x247 mm
EAN: 9788361336228
ISBN: 978-83-61336-22-8
Data: 2014-09-19
ostatni egzemplarz, niewielkie uszkodzenie okładki
25.00  35.00  10 
pozycja dostępna Wyślemy w czasie: 24 h

Opis książki:

Publikacja jest pokłosiem konferencji „Regionalny wymiar »Solidarności« 1980-1981. NSZZ »Solidarność« Regionu Pomorze Zachodnie na tle ogólnopolskim", którą zorganizował szczeciński oddział IPN w czerwcu 2011 r. Publikacja prezentuje „Solidarność" w regionie w szerszym kontekście historycznym. Poza tekstami odnoszącymi się do Pomorza Zachodniego w tomie znalazły się zatem także opracowania dotyczące wydarzeń ogólnopolskich oraz innych regionów kraju.

Zbiór otwiera artykuł Artura Kubaja, który nakreślił historię NSZZ „Solidarność" Pomorza Zachodniego w latach 1980-1981. Tekst, dotykając kluczowego z punktu widzenia tematu publikacji zagadnienia, stanowi punkt wyjścia do rozważań podejmowanych przez poszczególnych autorów. W kolejnym artykule Michał Paziewski podjął rozważania na temat idei społeczeństwa obywatelskiego w kontekście działalności „Solidarności" w regionie. Michał Siedziako scharakteryzował natomiast aktywność Niezależnego Zrzeszenia Studentów, określanego niekiedy „studencką »Solidarnością«", na szczecińskich uczelniach. Kolejne dwa teksty przedstawiają działalność regionalnej „Solidarności" w optyce władz - Paweł Szulc pisze o lokalnych oficjalnych środkach masowego przekazu, Jan Macholak analizuje zaś nastawienie do związku wojewódzkich władz PZPR. Wśród tekstów poświęconych „Solidarności" w kraju jest tekst Krzysztofa Brzechczyna, który opisuje ideowe inspiracje programu „Solidarności". Z analizą myśli politycznej związku współgra artykuł Grzegorza Wołka na temat związkowych struktur. W dwóch następnych rozdziałach pracy przedstawiono ważne wydarzenia w historii związku w skali ogólnopolskiej, które rzutowały na jego działalność w regionach - Krzysztof Osiński pisze o tzw. kryzysie bydgoskim z marca 1981 r., Grzegorz Majchrzak zarysowuje zaś I Krajowy Zjazd Delegatów i jego rozpracowanie przez Służbę Bezpieczeństwa. W kolejnym artykule Michał Ruczyński poddał analizie działalność jednej z ważnych sekcji branżowych „Solidarności" - Krajowej Komisji Koordynacyjnej Pracowników Poligrafii - oraz wydawany przez nią dwutygodnik „Kwadrat". Patryk Pleskot wyszedł w swoim artykule poza granice Polski, opisując oficjalne delegacje związku do krajów zachodnich w 1981 r.: do Włoch i Watykanu (styczeń), do Japonii (maj), do Szwajcarii (na sesję Międzynarodowej Organizacji Pracy; czerwiec) oraz do Francji (październik).

Autor nakreślił także, jak wyglądały rzeczone wyjazdy z perspektywy Szczecina. Dwa ostatnie teksty to spojrzenie na historię „Solidarności" w innych regionach, co stworzy czytelnikowi perspektywę porównawczą. Arkadiusz Kazański opisał dzieje regionu gdańskiego, Krzysztof Wasilewski przeanalizował zaś gorzowską prasę partyjną między sierpniem 1980 r. a grudniem 1981 r. Zbiór artykułów uzupełniają dwa aneksy. W pierwszym z nich zamieszczono zapis debaty zatytułowanej Szczecińska „Solidarność" od strajku sierpniowego do wprowadzenia stanu wojennego (wzięli w niej udział liderzy szczecińskiej „Solidarności": Marian Jurczyk, Andrzej Milczanowski, Stanisław Wądołowski, Stanisław Kocjan oraz Mieczysław Ustasiak). Drugi aneks stanowi wybór ikonografii ilustrującej wydarzenia prezentowane w tomie.

Książka "Regionalny wymiar Solidarności 1980-1981. Szczecin na tle kraju" - Artur Kubaj, Michał Siedziako (red.) - oprawa twarda - Wydawnictwo Instytut Pamięci Narodowej, IPN. Książka posiada 348 stron i została wydana w 2014 r. Cena 25.00 zł. Zapraszamy na zakupy! Zapewniamy szybką realizację zamówienia.

Spis treści:

Artur Kubaj, Michał Siedziako, Wstęp

I. Pomorze Zachodnie

Artur Kubaj, NSZZ „Solidarność" Pomorza Zachodniego w latach 1980-1981

Michał Paziewski, Społeczeństwo obywatelskie a „Solidarność" 1980-1981 (na przykładzie aglomeracji szczecińskiej)

Michał Siedziako, Z działalności Niezależnego Zrzeszenia Studentów w Szczecinie w latach 1980-1981

Paweł Szulc, Ofi cjalne środki masowego przekazu w Szczecinie wobec „Solidarności"

Jan Macholak, Działania władz partyjnych wobec NSZZ „Solidarność" Regionu Pomorze Zachodnie w latach 1980-1981 w świetle materiałów Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Szczecinie

II. Kraj

Krzysztof Brzechczyn, Rzeczpospolita Samorządna. O ideowych inspiracjach programu „Solidarności"

Grzegorz Wołk, „Sformalizować rewolucję". Zarys struktur organizacyjnych NSZZ „Solidarność" 1980-1981

Krzysztof Osiński, „Kryzys bydgoski" z 1981 r.

Grzegorz Majchrzak, I Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność" i jego rozpracowanie przez Służbę Bezpieczeństwa

Michał Ruczyński, Krajowa Komisja Koordynacyjna Pracowników Poligrafi i NSZZ „Solidarność" i dwutygodnik „Kwadrat"

Patryk Pleskot, Opozycyjna dyplomacja? Ofi cjalne wyjazdy delegacji „Solidarności" do państw zachodnich w 1981 r.

Arkadiusz Kazański, Dzieje NSZZ „Solidarność" Regionu Gdańskiego w latach 1980-1981

Krzysztof Wasilewski, „Karnawał »Solidarności«" w gorzowskiej prasie partyjnej

Aneks 1. Szczecińska „Solidarność" od strajku sierpniowego do wprowadzenia stanu wojennego - dyskusja, oprac. Artur Kubaj, Michał Siedziako

Aneks 2. Wybór ilustracji, oprac. Artur Kubaj, współpraca Michał Paziewski, Michał Siedziako

Wykaz skrótów
Indeks osobowy

Bądź pierwszy - Oceń, napisz recenzję/opinię [+]