moja niepodległa
pokaz koszyk
rozwiń menu
Księgarnia »
Książki »
»
Rok pierwszy. Powstanie i działalność Aparatu Bezpieczeństwa Publicznego...
Księgarnia »
Książki »
książka:

Rok pierwszy. Powstanie i działalność Aparatu Bezpieczeństwa Publicznego na Lubelszczyźnie (lipiec 1944-czerwiec 1945). Seria: Dokumenty

Dane szczegółowe:
Wydawca: Instytut Pamięci Narodowej, IPN
Rok wyd.: 2004
Oprawa: twarda
Ilość stron: 451 s.
Wymiar: 150 x 210 mm
EAN: 9788389078520
ISBN: 83-89078-52-X
Data: 2005-03-22
Cena wydawcy: 29.10 złpozycja niedostępna

Rok pierwszy. Powstanie i działalność Aparatu Bezpieczeństwa Publicznego na Lubelszczyźnie (lipiec 1944-czerwiec 1945). Seria: Dokumenty - opis książki:

Niniejszy tom opisuje proces powstawania i działalność aparatu bezpieczeństwa publicznego na Lubelszczyźnie w pierwszym roku jego istnienia. Był to okres szczególny dla tego regionu - "kiedy Lublin był Warszawą", jak określała historiografia komunistyczna. Publikowane dokumenty - rozkazy, instrukcje, zarządzenia MBP i Wojewódzkiego urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Lublinie oraz raporty i sprawozdania jednostek terenowych - prezentujq bezwzględne metody zdobywania władzy przez komunistów i podporzqdkowania społeczeństwa polskiego, ukazujg także kluczowq rolę Sowietów w formowaniu "polskiego" aparatu bezpieczeństwa.

Książka „Rok pierwszy. Powstanie i działalność Aparatu Bezpieczeństwa Publicznego na Lubelszczyźnie (lipiec 1944-czerwiec 1945). Seria: Dokumenty” - oprawa twarda - Wydawnictwo Instytut Pamięci Narodowej, IPN.

Książka posiada 451 stron i została wydana w 2004 r.

Spis treści:

Wstęp - Sławomir Poleszak

Dokumenty

I. Akt założycielski

Nr 1.1944 lipiec 22, Chełm - Manifest Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego

II. Rozkazy personalne

Nr 2. 1944 sierpień 8, Lublin - Wyciąg z rozkazu nr l kierownika Resortu Bezpieczeństwa Publicznego PKWN

Nr 3. 1944 sierpień 22, Lublin - Wyciąg z rozkazu nr 5 kierownika Resortu Bezpieczeństwa Publicznego PKWN, kierującego m.in. osiemnastu absolwentów Kursu Kontrwywiadu NKWD w Kujbyszewie do służby w Wojewódzkim Urzędzie Bezpieczeństwa Publicznego w Lublinie

Nr 4.1944 sierpień 30, Lublin - Wyciąg z rozkazu nr 8 kierownika Resortu Bezpieczeństwa Publicznego PKWN

Nr 5. 1944 sierpień 30, Lublin - Wyciąg (uzupełnienie) z rozkazu nr 8 kierownika Resortu Bezpieczeństwa Publicznego PKWN

Nr 6.1944 wrzesień 9, Lublin - Wyciąg z rozkazu nr 12 kierownika Resortu Bezpieczeństwa Publicznego PKWN

Nr 7. 1944 wrzesień 22, Lublin - Wyciąg z rozkazu nr 16 kierownika Resortu Bezpieczeństwa Publicznego PKWN

Nr 8.1944 październik 28, Lublin - Rozkaz personalny nr 22 kierownika Resortu Bezpieczeństwa Publicznego PKWN

III. Akta normatywne

Nr 9.1944 wrzesień 22, Lublin - Rozkaz kierownika kontrwywiadu Resortu Bezpieczeństwa Publicznego PKWN do kierownika Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa
Publicznego w Lublinie w sprawie sytuacji w Chełmie

Nr 10.1944 październik 19, Lublin - Rozkaz wewnętrzny nr 2 kierownika Resortu Bezpieczeństwa Publicznego PKWN w sprawie Milicji Obywatelskiej

Nr 11.1944 październik 24, Lublin - Rozkaz nr 3 kierownika Resortu Bezpieczeństwa Publicznego PKWN w sprawie kar dyscyplinarnych dla funkcjonariuszy nadużywających władzy

Nr 12.1944 październik 30, Lublin - Instrukcja kierownika Resortu Bezpieczeństwa Publicznego PKWN w sprawie przetrzymywania i odsyłania do obozów pracy zdrajców narodu

Nr 13. 1944 listopad 9, Lublin - Rozkaz kierownika Resortu Bezpieczeństwa Publicznego PKWN do kierowników powiatowych urzędów bezpieczeństwa publicznego w sprawie sposobu organizowania aresztów i więzień

Nr 14. 1944 listopad 30, Lublin - Rozkaz kierownika Resortu Bezpieczeństwa Publicznego PKWN wprowadzający instrukcję kierownika kontrwywiadu Resortu Bezpieczeństwa Publicznego o trybie postępowania przy prowadzeniu dochodzeń przez władze bezpieczeństwa

Nr 15. 1944 grudzień 5, Lublin - Zarządzenie nr 6 kierownika Resortu Bezpieczeństwa Publicznego PKWN w sprawie konfiskaty radioodbiorników

Nr 16. 1944 grudzień 28, Lublin - Okólnik nr 6 kierownika Resortu Bezpieczeństwa Publicznego PKWN w sprawie działań wobec osób zatrzymanych w trakcie reformy rolnej

Nr 17. [1944 grudzień po 28, Lublin] - Okólnik nr 10 kierownika Wydziału Więziennictwa i Obozów Resortu Bezpieczeństwa Publicznego PKWN w sprawie wewnętrznych zasad obowiązujących w więzieniach i obozach

Nr 18. [Lublin] - Rozkaz kierownika Resortu Bezpieczeństwa Publicznego PKWN i naczelnego prokuratora Wojska Polskiego w sprawie stosowania aresztu tymczasowego wobec zatrzymanych

Nr 19. [Lublin] - Instrukcja kierownika Wydziału Personalnego Resortu Bezpieczeństwa Publicznego PKWN w sprawie organizacji wydziałów personalnych

Nr 20.1945 styczeń, [Lublin] - Okólnik ministra bezpieczeństwa publicznego do kierowników wojewódzkich i powiatowych urzędów bezpieczeństwa publicznego w sprawie działalności wywiadowczej na terytorium Polski znajdującym się pod okupacją niemiecką

Nr 21.1945 luty 15, [Warszawa] - Rozkaz kierownika Wydziału Personalnego MBP do kierownika Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Lublinie w sprawie reorganizacji struktur UBP

Nr 22.1945 luty 26, Lublin - Pismo okólne nr l dyrektora Departamentu Więziennictwa i Obozów MBP do wojewódzkich urzędów bezpieczeństwa publicznego w sprawie przestrzegania przepisów dotyczących osadzania osób zatrzymanych w więzieniach i obozach

Nr 23. [1945 kwiecień przed 21, Warszawa] - Rozporządzenie kierownika Wydziału Personalnego MBP dotyczące informowania o zmianach w sprawach osobistych pracowników UBP

Nr 24.1945 maj 15, Warszawa - Rozkaz nr 18 ministra bezpieczeństwa publicznego w sprawie bezprawnegonoszenia dystynkcji oficerskich przez pracowników UBP

Nr 25.1945 maj 15, Warszawa - Rozkaz nr 19 ministra bezpieczeństwa publicznego w sprawie nadużywania władzy przez funkcjonariuszy UBP i Milicji Obywatelskiej w stosunku do osób zatrzymanych

Nr 26.1945 maj 18, Warszawa - Rozkaz nr 21 ministra bezpieczeństwa publicznego do kierowników wojewódzkich i powiatowych urzędów bezpieczeństwa publicznego w sprawie ścisłego przestrzegania instrukcji o osadzaniu osób zatrzymanych w więzieniach i obozach

Nr 27. [1945 maj, Warszawa] - Instrukcja dyrektora Departamentu Bezpieczeństwa Publicznego MBP dla sekcji l. specjalnych wojewódzkich urzędów bezpieczeństwa publicznego w sprawie prowadzenia rejestracji osób podejrzanych o działalność antypaństwową

Nr 28.1945 czerwiec 19, Warszawa - Zarządzenie nr 17 ministra bezpieczeństwa publicznego dla dyrektora Departamentu Więziennictwa i Obozów MBP, naczelników więzień i obozów oraz kierowników urzędów bezpieczeństwa publicznego w sprawie przestrzegania zaleceń prokuratorskich dotyczących więźniów kryminalnych

Nr 29.1945 czerwiec 20, Warszawa - Rozkaz nr 29 ministra bezpieczeństwa publicznego w sprawie osób osadzonych w obozach . Nr 30.1945 lipiec 9, Warszawa - Pismo dyrektora Departamentu I MBP do kierownika Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Lublinie w sprawie wydanej przez podziemie poakowskie instrukcji o kryptonimie „akcja B" dotyczącej zwalczania komunistycznego aparatu bezpieczeństwa (w załączeniu)

Nr 31.1944 październik 12, Lublin - Rozkaz kierownika Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Lublinie do kierowników powiatowych urzędów bezpieczeństwa publicznego w sprawie przekazywania aresztowanych

Nr 32. 1944 październik 19, Lublin - Rozkaz kierownika Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Lublinie do kierowników powiatowych urzędów bezpieczeństwa publicznego w sprawie selekcji kandydatów do Centrum Wyszkolenia Wojsk Wewnętrznych

Nr 33. 1944 październik 27, Lublin - Rozkaz kierownika Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Lublinie do kierowników powiatowych urzędów bezpieczeństwa publicznego w sprawie sposobu sporządzania kartoteki osób zatrzymanych, osądzonych i podejrzanych

Nr 34. 1944 listopad 14, [Lublin] - Rozkaz nr 30 kierownika Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Lublinie do kierowników powiatowych urzędów bezpieczeństwa publicznego w sprawie przekazywania żołnierzy podziemia Armii Czerwonej

Nr 35.1945 kwiecień 17, Lublin - Rozkaz kierownika Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Lublinie do kierowników powiatowych urzędów bezpieczeństwa publicznego w sprawie sposobów zwalczania podziemia zbrojnego

Nr 36.1945 kwiecień 30, Lublin - Rozkaz kierownika Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Lublinie do kierowników powiatowych urzędów bezpieczeństwa publicznego w sprawie ochrony obchodów świąt majowych

Nr 37.1945 maj 27, Lublin - Rozkaz kierownika Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Lublinie do kierowników powiatowych urzędów bezpieczeństwa publicznego w sprawie organizacji sieci agenturalno-operacyjnej

Nr 38. 1945 czerwiec 18, Lublin - Pismo kierownika Wydziału I Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Lublinie do kierownika Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Lubartowie w sprawie poprawy organizacji pracy urzędu

Nr 39.1945 lipiec 6, Lublin - Rozkaz kierownika Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Lublinie do kierownika Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Lubartowie w sprawie organizacji pracy urzędu

IV Sprawozdania i raporty

Nr 40. 1945 styczeń 12, Lublin - Sprawozdanie inspektora Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Lublinie do MBP o stanie pracy urzędu do 31 grudnia 1944 r.

Nr 41.1945 marzec 10, Lublin - Raport specjalny kierownika Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Lublinie do MBP w sprawie dezercji żołnierzy Wojska Polskiego z Radzynia Podlaskiego

Nr 42. [1945 marzec, Lublin] - Raport kierownika Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Lublinie do MBP w sprawie dezercji z Oficerskiej Szkoły Pancernej w Chełmie

Nr 43. 1945 marzec 22, Lublin - Raport kierownika Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Lublinie do MBP w sprawie okoliczności śmierci kierownika Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Tomaszowie Lubelskim

Nr 44. [1945 kwiecień, Lublin] - Raport specjalny kierownika Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Lublinie do MBP w sprawie okoliczności śmierci kierownika Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Hrubieszowie

Nr 45.1945 kwiecień, Lublin - Raport specjalny kierownika Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Lublinie do MBP w sprawie udaremnienia akcji rozbicia Miejskiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Lublinie

Nr 46. 1945 maj 23, Lublin - Raport specjalny kierownika Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Lublinie do MBP w sprawie nastrojów społecznych w powiecie Kraśnik

Nr 47.1944 wrzesień 24, Lublin - Meldunek ppor. Juliana Sikory z Wojska Polskiego o bezprawnym zaborze mienia w czasie rewizji przeprowadzonej przez funkcjonariuszy Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Lublinie

Nr 48.1944 grudzień 16, Lublin - Raport współpracownika Sekcji 4. Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Lublinie z działań w powiecie Lubartów

Nr 49. 1945 marzec 15[?], Lublin - Raport kierownika Sekcji Śledczej Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Lublinie do kierownika tego urzęduw sprawie odprawiania przez księży mszy świętych w intencji prezydenta RP na uchodźstwie

Nr 50. 1945 marzec 15, Lublin - Raport kierownika Sekcji Śledczej Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Lublinie do kierownika tego urzędu w sprawie zintensyfikowania przez Armię Krajową przygotowań do wystąpień antypaństwowych

Nr 51. 1945 marzec 21, [Lublin] - Raport zastępcy kierownika Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Lublinie do kierownika tego urzędu w sprawie zabójstwa por. Ungera z Wojsi Polskiego

Nr 52. [1945 sierpień po 20, Lublin] - Sprawozdanie kierownika Wydziału do Walki z Bandytyzmem Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Lublinie do kierownika tego urzędu z działalności od l stycznia do 20 sierpnia 1945 r.

Nr 53.1944 sierpień 15, Tomaszów Lubelski - Raport kierownika Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Tomaszowie Lubelskim do Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Lublinie o sytuacji w powiecie

Nr 54.1944 sierpień 24, Lubartów - Sprawozdanie kierownika Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Lubartowie do kierownika Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Lublinie o sytuacji w powiecie

Nr 55.1944 wrzesień 12, Lubartów - Sprawozdanie kierownika Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Lubartowie do Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Lublinie w sprawie aresztowań osób kolportujących prasę podziemną

Nr 56.1944 wrzesień 19, Lubartów - Sprawozdanie kierownika Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Lubartowie do Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Lublinie o sytuacji w powiecie

Nr 57.1944 wrzesień 25, Lublin - Raport oficera Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Lublinie o sytuacji w powiecie Włodawa

Nr 58. 1944 październik 29, Lublin - Raport kierownika Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Lublinie do Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Lublinie o sytuacji w powiecie

Nr 59.1944 październik 30, Biłgoraj - Sprawozdanie sytuacyjne kierownika Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Biłgoraju do Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Lublinie

Nr 60.1944 listopad 2, Lublin - Sprawozdanie kierownika Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Lublinie do Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Lublinie

Nr 61.1944 listopad 10, Lublin - Sprawozdanie dekadowe kierownika Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Lublinie do Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Lublinie

Nr 62.1944 listopad 13, Lublin - Raport pracowników Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Lublinie z kontroli Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Łukowie

Nr 63.1944 listopad 23, Biłgoraj - Sprawozdanie oficera Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Lublinie z kontroli Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Biłgoraju

Nr 64.1944 listopad 24, Tomaszów Lubelski - Pismo kierownika Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Tomaszowie Lubelskim w sprawie zamachu na byłego kierownika tego urzędu do Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Lublinie

Nr 65.1944 listopad 27, Lublin - Sprawozdanie oficera Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Lublinie z inspekcji Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Zamościu

Nr 66.1944 listopad 29, Lublin - Sprawozdanie oficera Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Lublinie z inspekcji Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Tomaszowie Lubelskim

Nr 67. 1944 listopad 30, Biłgoraj - Sprawozdanie sytuacyjne kierownika Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Biłgoraju do Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Lublinie

Nr 68.1944 listopad 30, Lublin - Raport inspektora Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Lublinie z kontroli w Powiatowym Urzędzie Bezpieczeństwa Publicznego w Krasnymstawie

Nr 69. [1944 listopad po 25, Lublin] - Raport inspektora Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Lublinie z kontroli w Powiatowym Urzędzie Bezpieczeństwa Publicznego w Chełmie

Nr 70. [1944 listopad po 27, Lublin] - Raport inspektora Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Lublinie z kontroli w Powiatowym Urzędzie Bezpieczeństwa Publicznego we Włodawie

Nr 71.1944 grudzień 5, Lublin - Raport oficera Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Lublinie z kontroli powiatowych urzędów bezpieczeństwa publicznego w Łukowie i Siedlcach

Nr 72.1944 grudzień 29, [Lublin] - Sprawozdanie oficera Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Lublinie z kontroli w Powiatowym Urzędzie Bezpieczeństwa Publicznego w Siedlcach

Nr 73. [1944 listopad po 27, Lublin] - Sprawozdanie członka Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Lublinie z inspekcji powiatu zamojskiego

Nr 74.1945 styczeń 29, Biłgoraj - Raport kierownika Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Biłgoraju do Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Lublinie w sprawie ataku na areszt w Biłgoraju

Nr 75.1945 luty 8, Lublin - Sprawozdanie oficera Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Lublinie z kontroli w Powiatowym Urzędzie Bezpieczeństwa Publicznego w Chełmie

Nr 76. 1945 kwiecień 13, Lubartów - Raport sytuacyjny kierownika Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Lubartowie do Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Lublinie

Nr 77. 1945 kwiecień 19, Biała Podlaska - Pismo pracowników Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Białej Podlasi do Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Lublinie w sprawie pozostawienia na stanowisku dotychczasowego kierownika

Nr 78. 1945 maj 6, Biłgoraj - Raport kierownika Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Biłgoraju do Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Lublinie w sprawie ataku na urząd

Nr 79.1945 maj 7, Lubartów - Doniesienie pracowników Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Lubartowie na kierownika tego urzędu skierowane prawdopodobnie do Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Lublinie

Nr 80.1945 czerwiec 19, Lublin - Raport oficerów Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Lublinie z kontroli w Powiatowym Urzędzie Bezpieczeństwa Publicznego w Chełmie

Nr 81.1945 lipiec 7, Chełm - Raport kierownika Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Chełmie do Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Lublinie w sprawie zarzutów postawionych w raporcie pokontrolnym

Nr 82. [1945 sierpień przed 16, Biała Podlaska] - Sprawozdanie kierownika Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Białej Podlaskiej do Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Lublinie o sytuacji politycznej w powiecie

V Stenogramy z odpraw

Nr 83. [1944 grudzień po 2-3, Lublin] - Protokół odprawy kierowników powiatowych urzędów bezpieczeństwa publicznego w Wojewódzkim Urzędzie Bezpieczeństwa Publicznego w Lublinie

Nr 84. [1945 styczeń po 6, Lublin] - Protokół drugiej odprawy kierowników powiatowych urzędów bezpieczeństwa publicznego w Wojewódzkim Urzędzie Bezpieczeństwa Publicznego w Lublinie

Nr 85. [1945 sierpień po 17], Lublin - Protokół trzeciej odprawy kierowników powiatowych urzędów bezpieczeństwa publicznego w Wojewódzkim Urzędzie Bezpieczeństwa Publicznego w Lublinie

Nr 86.1945 sierpień 20, [Lublin] - Protokół narady ministra bezpieczeństwa publicznego z kierownictwem Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Lublinie

Słownik terminów aparatu bezpieczeństwa
Obsada stanowisk kierowniczych w urzędach bezpieczeństwa publicznego w województwie lubelskim, sierpień 1944 - czerwiec 1945
Wykaz skrótów
Indeks osób
Indeks nazw geograficznych
Oceń, napisz recenzję/opinię [+]
  Bądź pierwszy - napisz opinię, recenzję o książce "Rok pierwszy. Powstanie i działalność Aparatu Bezpieczeństwa Publicznego..."
Kupujący tę pozycję zamówili również: