moja niepodległa
pokaz koszyk
rozwiń menu
Księgarnia »
Wydawnictwa »
Instytut Pamięci Narodowej, IPN

Wydawnictwo Instytut Pamięci Narodowej, IPN - strona 99


okładka książki - Dziennik. Lwów 12 października 1939-13 września 1940. Seria: Studia i materiały

Dziennik. Lwów 12 października 1939-13 września 1940. Seria: Studia i materiały

Książka. Wydawnictwo: Instytut Pamięci Narodowej, IPN; Kategoria: Książki / Historia / Polska / II Wojna Światowa; Oprawa: miękka;
Okupacyjny diariusz Marii Gaklik zalicza się do relacji spisywanych na bieżąco. Relacjonuje codzienność widzianą oczyma osoby całkowicie niezaangażowanej – zaabsorbowanej głównie własnymi troskami, ale niezmiennie żyjącej nadzieją...
pozycja niedostępna

okładka książki - Skazani na karę śmierci przez Wojskowy Sąd Rejonowy w Katowicach 1946-1955. Seria: Studia i materiały

Skazani na karę śmierci przez Wojskowy Sąd Rejonowy w Katowicach 1946-1955. Seria: Studia i materiały

Książka. Wydawnictwo: Instytut Pamięci Narodowej, IPN; Kategoria: Książki / Historia / Komunizm; Oprawa: miękka;
Prezentowana publikacja jest efektem prac prowadzonych w katowickim oddziale IPN w ramach ogólnopolskiego projektu Skazani na karę śmierci przez Wojskowe Sądy Rejonowe w latach 1946–1955” realizowanego przez Biuro Edukacji Publicznej....
pozycja niedostępna

okładka książki - Urząd Bezpieczeństwa w Przemyślu 1944-1956. Seria: Studia i materiały

Urząd Bezpieczeństwa w Przemyślu 1944-1956. Seria: Studia i materiały

Książka. Wydawnictwo: Instytut Pamięci Narodowej, IPN; Kategoria: Książki / Historia / Konflikty Zbrojne / Służby Specjalne; Rok wydania: 2004; Oprawa: miękka;
Prezentowane opracowanie, wydane w serii Studia i Materiały”, przedstawia dzieje powiatowego aparatu bezpieczeństwa w Przemyślu od jego utworzenia w 1944 r. do reorganizacji dokonanej w 1956 r. Autor opisuje zachodzące w tym czasie...
pozycja niedostępna

okładka książki - Poznański Czerwiec 1956. Seria: Konferencje IPN

Poznański Czerwiec 1956. Seria: Konferencje IPN

Książka. Wydawnictwo: Instytut Pamięci Narodowej, IPN; Kategoria: Książki / Historia / Komunizm; Oprawa: miękka;
Kolejny tom z serii Konferencje IPN jest poświęcony poznańskiemu Czerwcowi 1956. Autorzy tekstów analizują pomijane dotychczas wątki, jak sytuacja w więziennictwie, reakcje społeczeństwa polskiego na wydarzenia w Poznaniu oraz komentarze prasy...
pozycja niedostępna

okładka książki - Obozowe dzieje Świętochłowic Eintrachthutte - Zgoda. Seria: Konferencje IPN

Obozowe dzieje Świętochłowic Eintrachthutte - Zgoda. Seria: Konferencje IPN

Książka. Wydawnictwo: Instytut Pamięci Narodowej, IPN; Kategoria: Książki / Historia / Polska / II Wojna Światowa; Oprawa: miękka;
W kolejnym tomie z serii Konferencje IPN zaprezentowane zostały artykuły będące owocem sesji naukowej zorganizowanej w październiku 2001 r. Omówione tu zostało funkcjonowanie obozu w Świętochłowicach - początkowo jako podobozu...
pozycja niedostępna

okładka książki - Młodzież w oporze społecznym 1944-1989. Seria: Konferencje IPN

Młodzież w oporze społecznym 1944-1989. Seria: Konferencje IPN

Książka. Wydawnictwo: Instytut Pamięci Narodowej, IPN; Kategoria: Książki / Historia / Komunizm; Oprawa: miękka;
W kolejnym tomie z serii Konferencje IPN” opublikowane zostały materiały z sesji naukowej zorganizowanej przez Oddziałowe Biuro Edukacji Publicznej IPN we Wrocławiu w dniach 3–4 maja 2001...
pozycja niedostępna

okładka książki - Propaganda w PRL. Seria: Konferencje IPN

Propaganda w PRL. Seria: Konferencje IPN

Książka. Wydawnictwo: Instytut Pamięci Narodowej, IPN; Kategoria: Książki / Historia / Komunizm; Oprawa: miękka;
W październiku 2002 r. Oddziałowe Biuro Edukacji Publicznej IPN w Gdańsku oraz Uniwersytet Gdański zorganizowały konferencję Propaganda PRL”. Autorzy referatów przedstawili wieloaspektowość działań propagandy w powojennej Polsce i jej...
pozycja niedostępna

okładka książki - Stan wojenny w Wielkopolsce. Seria: Konferencje IPN. Tom 22

Stan wojenny w Wielkopolsce. Seria: Konferencje IPN. Tom 22

Książka. Wydawnictwo: Instytut Pamięci Narodowej, IPN; Kategoria: Książki / Historia / Komunizm; Oprawa: miękka;
W serii Konferencje IPN” publikowane są materiały będące plonem spotkań naukowych organizowanych przez Instytut Pamięci Narodowej. Prezentowany tom jest zbiorem referatów dotyczących okoliczności wprowadzenia i przebiegu stanu wojennego...
pozycja niedostępna

okładka książki - Represje wobec duchowieństwa górnośląskiego w latach 1939-1956 w dokumentach. Seria: Dokumenty

Represje wobec duchowieństwa górnośląskiego w latach 1939-1956 w dokumentach. Seria: Dokumenty

Książka. Wydawnictwo: Instytut Pamięci Narodowej, IPN; Kategoria: Książki / Religia / Kościół Katolicki / historia Kościoła; Oprawa: miękka;
Publikacja zawiera dokumenty ukazujące prześladowanie duchowieństwa świeckiego i zakonnego na terenie Górnego Śląska w okresie nazizmu i stalinizmu. Obrazują one metody oraz skalę represji stosowanych wobec duchowieństwa uważanego w obu systemach...
pozycja niedostępna

okładka książki - Biuletyn IPN nr 50 (3) / 2005

Biuletyn IPN nr 50 (3) / 2005

Książka. Wydawnictwo: Instytut Pamięci Narodowej, IPN; Kategoria: Książki / Historia / Komunizm; Oprawa: miękka;
Co kryją teczki O tajnych współpracownikach bezpieki z Andrzejem Chojnowskim, Grzegorzem Majchrzakiem, Zbigniewem Nawrockim i Tadeuszem Ruzikowskim rozmawia Władysław Bułhak IPN BU 644/1574 – z Jerzym Kaliną, twórcą wystawy Martwe...
pozycja niedostępna

okładka książki - Podziemie zbrojne na Lubelszczyźnie wobec dwóch totalitaryzmów 1939-1956. Seria: Konferencje IPN

Podziemie zbrojne na Lubelszczyźnie wobec dwóch totalitaryzmów 1939-1956. Seria: Konferencje IPN

Książka. Wydawnictwo: Instytut Pamięci Narodowej, IPN; Kategoria: Książki / Historia / Komunizm; Rok wydania: 2003; Oprawa: miękka;
W serii Konferencje IPN publikowane sa materiały będące plonem spotkań naukowych organizowanych przez Instytut Pamięci Narodowej. Przedstawiają wymierzoną przeciwko obywatelom polskim działalność okupantów w okresie drugiej wojny światowej oraz...
pozycja niedostępna

okładka książki - Biuletyn IPN nr 48-49 (1-2) / 2005

Biuletyn IPN nr 48-49 (1-2) / 2005

Książka. Wydawnictwo: Instytut Pamięci Narodowej, IPN; Kategoria: Książki / Historia / Komunizm; Oprawa: miękka;
Rozmowy Biuletynu: Komuniści przeciw komunistom” – z Andrzejem Paczkowskim i Robertem Spałkiem rozmawia Barbara Polak Komentarze historyczne: Robert Spałek – Czym był Departament X ” Krzysztof Lesiakowski...
pozycja niedostępna

okładka książki - Polacy i Niemcy przeciwko komunistycznej dyktaturze / Polen und Deutsche gegen die kommunistische diktatur

Polacy i Niemcy przeciwko komunistycznej dyktaturze / Polen und Deutsche gegen die kommunistische diktatur

Książka. Wydawnictwo: Instytut Pamięci Narodowej, IPN; Kategoria: Książki / Historia / Państwa świata; Oprawa: miękka;
Publikacja dwujęzyczna przedstawiająca dzieje i formy walki mieszkańców PRL i NRD z narzuconym im w powojennej rzeczywistości reżimem – w Polsce od antykomunistycznej partyzantki po narodziny Solidarności” i jej walkę w stanie wojennym...
pozycja niedostępna

okładka książki - Aparat represji w Polsce Ludowej 1944-1989 nr (1) 1/2004

Aparat represji w Polsce Ludowej 1944-1989 nr (1) 1/2004

Książka. Wydawnictwo: Instytut Pamięci Narodowej, IPN; Kategoria: Książki / Historia / Komunizm; Oprawa: miękka;
Pismo Aparat Represji w Polsce Ludowej 1944-1989” podzielone jest na kilka działów obejmujących: metodologię, struktury, dokumenty, wspomnienia funkcjonariuszy (w publikacji pod nazwą w oczach własnych”), biogramy, recenzje i...
pozycja niedostępna

okładka książki - Biuletyn IPN nr 47(12) / 2004

Biuletyn IPN nr 47(12) / 2004

Książka. Wydawnictwo: Instytut Pamięci Narodowej, IPN; Kategoria: Książki / Historia / Polska / PRL; Oprawa: miękka;
Rozmowy Biuletynu: Kresy utracone – z Adamem Hlebowiczem, Tomaszem Łabuszewskim i Piotrem Niwińskim rozmawia Barbara Polak Komentarze historyczne: Jacak Żurek – Lwowskie losy abp. Eugeniusza Baziaka Jan Jerzy Milewski –...
pozycja niedostępna

okładka książki - Pamięć i sprawiedliwość nr 2/2004

Pamięć i sprawiedliwość nr 2/2004

Książka. Wydawnictwo: Instytut Pamięci Narodowej, IPN; Kategoria: Książki / Historia / Polska / PRL; Oprawa: miękka;
1. Dyskusja: Bogdan Musiał – Niemiecka polityka narodowościowa w okupowanej Polsce w latach 1939-1945 Piotr Madajczyk – Mniejszości narodowe w Polsce po II wojnie światowej Problemy narodowościowe na ziemiach polskich w latach...
pozycja niedostępna

okładka książki - Akcja Reinhardt. Zagłada Żydów w Generalnym Gubernatorstwie

Akcja Reinhardt. Zagłada Żydów w Generalnym Gubernatorstwie

Książka. Wydawnictwo: Instytut Pamięci Narodowej, IPN; Kategoria: Książki / Historia / Judaica; Oprawa: miękka;
Na niniejszy tom złożyły się teksty referatów wygłoszonych podczas międzynarodowej konferencji naukowej w 2002 r. Upamiętniła ona 60. rocznicę rozpoczęcia akcji eksterminacji Żydów w Generalnym Gubernatorstwie znanej jako Aktion Reinhardt”....
pozycja niedostępna

okładka książki - Metody pracy operacyjnej aparatu bezpieczeństwa wobec kościołów i związków wyznaniowych 1945-1989. Seria: Dokumenty

Metody pracy operacyjnej aparatu bezpieczeństwa wobec kościołów i związków wyznaniowych 1945-1989. Seria: Dokumenty

Książka. Wydawnictwo: Instytut Pamięci Narodowej, IPN; Kategoria: Książki / Religia / Kościół Katolicki / historia Kościoła; Oprawa: twarda;
Tom zawiera niepublikowane dotychczas dokumenty pionu kościelnego” aparatu bezpieczeństwa (są wśród nich m.in. instrukcje, raporty, plany działań operacyjnych, materiały szkoleniowe, korespondencja wewnętrzna). Materiały, które zachowały się...
pozycja niedostępna

okładka książki - Zagłada Żydów na Rzeszowszczyźnie. Album pamięci

Zagłada Żydów na Rzeszowszczyźnie. Album pamięci

Książka. Wydawnictwo: Instytut Pamięci Narodowej, IPN; Kategoria: Książki / Historia / Judaica; Rok wydania: 2004; Oprawa: twarda;
Album zawiera fotografie archiwalne, przedstawiające życie codzienne żydowskiej ludności Rzeszowszczyzny przed wojna i w czasie okupacji niemieckiej, oraz współczesne, ukazujące miejsca masowych mordów i zbiorowe mogiły, niekiedy...
pozycja niedostępna

okładka książki - Kościół w PRL. Seria: Najnowsze dzieje Polski

Kościół w PRL. Seria: Najnowsze dzieje Polski

Książka. Wydawnictwo: Instytut Pamięci Narodowej, IPN; Kategoria: Książki / Religia / Kościół Katolicki / historia Kościoła; Rok wydania: 2004; Oprawa: miękka;
Kościół w PRL to próba przybliżenia czytelnikowi ważnego tematu z najnowszych dziejów Polski. Autor opowiada o niezmiennych warunkach formalno-prawnych działalności Kościoła katolickiego obowiązujących w państwie komunistycznym, zarządzanym w...
pozycja niedostępna

Strona 99 z 104 : «pierwsza...979899100101...ostatnia» (2069 pozycji)